သတင္းေဆာင္းပါး — မတ္ ၂၈၊ ၂ဝ၁၃

လက္ပံေတာင္းေတာင္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္မွ ေဒသခံမ်ားအား သြားေရာက္ ရွင္းလင္း ျပပံုကို DVB ႐ုပ္သံတြင္  တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ ၾကည့္လုိက္ ရသည္။ အေတာ္ စိတ္မေကာင္းစြာ ခံစား လုိက္ ရသည္။ “ဒီမိုကေရစီ”ကို လုိခ်င္ပါသည္ဆုိသည့္ ျမန္မာတုိ႔ “မင္းမဲ့စ႐ိုက္” ျဖစ္ကုန္ၾကၿပီလားဟု ခံစားမိ ရာမွ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ မိျခင္း ျဖစ္သည္။ ခ်စ္လွပါသည္ဟု ဆိုေသာ လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ႀကီး၏ သမီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို လမ္း ဆင္းေလွ်ာက္ ခုိင္းသည္။ ဧည့္ဝတ္ ပ်ဴငွာပါသည္ ဆုိေသာ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ တို႔ ဘယ္သို႔ ေပ်ာက္ကုန္သည္ မသိ၊ အသက္ ၆၈ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လမ္းဆင္းေလွ်ာက္ခဲ့ ပါသည္။ ရြာသားမ်ားက ေဒၚစုႏွင့္ လူ ၅ ဦး ကိုသာ ဝင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ အန္အယ္လ္ဒီ ေခါင္းေဆာင္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစုႏွင့္ ၅ ဦးသာ ရြာထဲဝင္ခြင့္ ရခဲ့သည္။ အာဏာရွင္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့ပါသည္ ဆိုေသာ ထိုရြာသားမ်ား၏ က်င့္သံုးမႈက အာဏာရွင္ထက္ပင္ ပို၍ဆုိးဝါးေန သည္ဟု ခံစားမိသည္။

ေဒၚစုက လက္ပံေတာင္းေတာင္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းျပရန္ ႀကိဳးစားသည္။ တစ္ေယာက္ တစ္ေပါက္ႏွင့္ ဆူညံစြာ တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။ သတင္းစာထဲမွာ အျပည့္အစံု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊ သတင္းစာ ဖတ္ၿပီးၿပီလားဟု ေဒၚစုက ေမးေသာအခါ ထို ရြာတြင္ သတင္းစာမရဟု “ပိတ္”၍ ေျဖသည္။ ေဒၚစုက ေျပလည္ ရာ ေျပလည္ေၾကာင္း ႀကိဳးစား၍ ရွင္းျပသည္။ တစ္ဖက္က မ်က္လံုးမွိတ္၍ တြင္တြင္ ျငင္းသည္။ ေဒၚစုေရွ႕တြင္ ရြာသား ဟန္ေဆာင္၍ အျငင္းစကား ေျပာေနသူအား “ဘယ္ကလဲ”ဟု ေမးေသာအခါ “ရန္ကုန္”က ဟုေျဖသည္။ ရြာခံေတြကို ရွင္းျပရန္ လာေရာက္ျခင္း ျဖစ္၍ ရြာခံေတြ ကို ေမးေသာ အခါ ရြာခံမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ဒီမိုကေရစီမွာ အေရးမယူရ ဟူ၍ မရွိပါ

ျမင္ကြင္းက အေတာ္ရွင္းပါသည္။ ႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုမႈကို နားေထာင္လိုက္လွ်င္ ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ ထိေတြ႕ေနသူမ်ား မဆိုထားဘိ၊ သာမန္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေဝးကြာေနသူမ်ားပင္ ခဏခ်င္း သေဘာေပါက္လြယ္ ေသာ ျမင္ကြင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚစု ကို ႀကိဳဆုိပံုက ျမန္မာတုိ႔၏ အစဥ္ အလာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိး မဟုတ္ပါ။ ႏုိင္ငံေရး ႐ႈေထာင့္ကၾကည့္လွ်င္လည္း တစ္ဖက္က ဘာေျပာလို႔ေျပာမွန္း မသိဘဲ “ဘူး”ခံျငင္းပယ္ေနျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာသူမ်ား၏ လကၡဏာ မဟုတ္ပါ။ ရန္ကုန္မွ လာေသာသူက ေဒသခံ ဟန္ေဆာင္ျခင္း ကလည္း ႐ုပ္ရွင္တစ္ခုအတြက္ ဇာတ္ၫႊန္းေရး သ႐ုပ္ေဆာင္ခံခုိင္းထားသည့္အလား။ တစ္ခုပဲရွိပါသည္။ မွန္ကန္စြာ သ႐ုပ္ မေဆာင္တတ္၍ ဘူးေပၚသလို ေပၚသြားခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္ကိုၾကည့္လွ်င္ တစ္စံုတစ္ဦး အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုက ဇာတ္ၫႊန္း ေရးသြားသည့္အတုိင္း ကျပေနသည့္ ဇာတ္လမ္း တစ္ပုဒ္ျဖစ္မွန္း သိသာ လြန္းေနပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤအေျခအေနမ်ဳိးကို ဖန္တီးခ်င္ၾက ရပါသနည္း။ ပို၍ရွင္းလင္းေသာ အခ်က္တုိ႔ရွိေနပါေသးသည္။ ရြာနား မေရာက္မီအထိ ေဒၚစုအား ေထာက္ ခံၾကသူမ်ားကို ေတြ႕ရၿပီး ရြာတြင္းေရာက္မွ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားကို ေတြ႕ရျခင္းသည္ ပို၍ ထင္ရွားေသာဇာတ္ ၫႊန္းမွန္း ေသခ်ာေနပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ရြာခံ အမ်ဳိးသမီးငယ္ တစ္ဦးက ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ သြားကာ အင္တာဗ်ဴးခံ၊ ဗီဒီယို အ႐ိုက္ခံၿပီး အလြယ္တကူ သြားလုိက္၊ လာလုိက္ လုပ္ေနႏုိင္ျခင္းသည္ ၿမိဳ႕သားမ်ားထက္ ပို၍ပီျပင္ေနျပန္ ပါေသးသည္။ မည္သူ၏ စီစဥ္ေပးမႈ၊ မည္သည့္ စရိတ္ျဖင့္ ဤသို႔သြားလာ ႏုိင္သည္။ မည္သူ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမႈႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးခံ၊ ဗီဒီယို အ႐ိုက္ခံေန သည္မွာ ဆက္လက္ စဥ္းစား စရာျဖစ္ လာပါသည္။

အေျခခံအားျဖင့္ ရြာသူရြာသား အားလံုးမွာ ႐ိုးသားျဖဴစင္ၾကပါသည္။ ထုိ႐ိုးသားျဖဴစင္မႈအေပၚ အခြင့္ ေကာင္း ယူ၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ ေသြးထုိးလႈံ႔ေဆာ္၊ စည္း႐ံုးခံ၊ အသံုးခ်ခံေနရသည္ မွာ ရင္နာစရာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရး၏ လမ္းေၾကာင္းအမွန္ေပၚ ေရာက္ရွိေနသည္။ ေရွ႕ဆက္ ခရီးႏွင္လွ်င္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္ဟူ ေသာကာလ၌ ထုိက္သင့္ မွန္ကန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ယဥ္ေက်းမႈကို အေတာ္အတန္ ရင့္က်က္စြာ က်င့္သံုးႏုိင္မည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေန ကို မ႐ႈစိမ့္လိုသူ၊ မွန္ကန္ေသာ လမ္း ေၾကာင္းကို ဦးမတည္ေစလိုသူ တုိ႔၏ စည္း႐ံုး လႈံ႔ေဆာ္မႈက ေဒၚစုခရီးစဥ္တြင္ ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ေနရ ပါသည္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ေကာင္းစြာ လုိက္နာ က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ အစိုးရက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႀကိဳးစားေန ပါသည္။ ဝန္ထမ္း အေရအတြက္ “ေသာင္း” ဂဏန္းကိုပင္ ထိုက္သင့္ေသာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား ျပဳထားေန ဆဲျဖစ္ပါသည္။

ဥပေဒကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေဖာက္ဖ်က္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မသိ၍ က်ဴးလြန္သည္ျဖစ္ေစ၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံရမည္ မဟုတ္ပါ။ ဒီမုိကေရစီ စနစ္တြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးသည္ အေျခခံက်စြာ အေရးႀကီးလွပါသည္။ တည္ ၿငိမ္မႈကို ပ်က္ျပားရန္ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ ဆန္စြာ ျပဳက်င့္မႈမ်ားအတြက္ တရား ဥပေဒက ခြင့္လႊတ္မည္မဟုတ္ပါ။

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ကို ခြဲျခားပါ

ရြာသားမ်ားကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ဆႏၵျပမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းျပသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္ တိုက္တြန္းသည္။ ရြာသားမ်ားက “ခြင့္မျပဳ”၍ ဆႏၵ ျပရေၾကာင္းေျပာသည္။ ဆႏၵျပရန္  အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ မည္သည့္ အခ်ိန္က တင္ထားပါသလဲဟု ေမး ေသာအခါ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ (ေအာက္ တိုဘာ) ၁ဝ လပိုင္းက ဟု ေျဖသည္။ ေဒၚစုက ယခုကိစၥ အစျပဳျခင္းမွာ ၁၁ လပိုင္းမွ သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာဏာပိုင္ မ်ားကလည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းလွ်င္ ခြင့္ေပးပါမည္ ဟု ဆုိထားေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕လိုက္ ရပါသည္။

ဒီမုိကေရစီတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရွိသည္ဟု ဆိုရာ၌ ေဘာင္တြင္း၊ စည္းအတြင္းမွ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ သာျဖစ္ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီကို ေကာင္းစြာ က်င့္သံုး ေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ဆႏၵ ျပရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရပါသည္။ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ မိမိတို႔၏ ျဖစ္ေပၚလာ သမွ် ဆႏၵအတိုင္း ျပဳလုပ္၍ မရပါ။ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို အျခားအလားတူ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ ပါသည္။ မေလးရွားႏွင့္ ႐ုရွား ကိုပင္ ျမန္မာ့ပံုစံအား အတုယူသင့္ ေၾကာင္း ကမၻာက ေျပာေနၿပီျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္ ေရခ်ိန္ကုိ တုိင္းဆႏိုင္ပါသည္။

“ဘာမွ မလိုခ်င္ဘူး။ စီမံကိန္း ခ်က္ခ်င္းရပ္ဖုိ႔ပဲ လုိတယ္”ဟု မ်က္လံုးမွိတ္ ေတာင္းဆိုေနျခင္းသည္လည္း တစ္လမ္းသြား၊ တစ္ဖက္သတ္ ဆန္လြန္းလွပါသည္။ အညိႇႏိႈင္းမခံ၊ ရွင္းျပ မခံျခင္းသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ စိတ္သေဘာထားအမွန္ မဟုတ္ပါ။ တစ္စုံတစ္ဦး၏ မဆီေလ်ာ္ေသာ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးမႈ၊ ေသြးထုိး လႈံ႔ေဆာ္မႈ ေနာက္ လိုက္ပါမႈသာျဖစ္ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီ ကို စစ္မွန္စြာ ရယူလိုၾကသူမ်ားသည္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ ညိႇႏိႈင္းေရး ကိုသာ လက္ခံေလ့ရွိ ၾကပါသည္။ ေပ်ာ့ေျပာင္း မႈရွိရပါသည္။ အေၾကာင္းအက်ဳိးေပၚ ဆီေလ်ာ္ေစ ရပါသည္။

အနာဂတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ကို လံုးဝ လ်စ္လ်ဴ႐ႈရန္ “တစ္ဖက္သတ္ ရပ္ဆုိင္း”ေရးကိုသာ တြင္တြင္ေအာ္ေန ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရဘဲ ဆႏၵျပျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လုိ လူမ်ဳိးကိုပင္ ကန္႔သတ္၍ လည္းေကာင္း၊ ခက္ထန္စြာ တုံ႔ျပန္၍လည္းေကာင္း၊ ဆက္ဆံျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ ဆန္႔ က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ကို က်င့္သံုးေနျခင္း မွ်သာျဖစ္ပါသည္။ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ အားေကာင္းလာပါက ျဖစ္လာမည့္ အက်ဳိးဆက္တို႔ကို စဥ္း စားမိေစလုိပါသည္။

ဤျဖစ္ရပ္က ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ သြားေစလုိသူမည္သူ ျဖစ္သည္ကုိ ထင္ရွားစြာ ျပသခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ဟု ႐ႈ ျမင္ပါသည္။

ဓား႐ိုးကမ္းၾကသူမ်ား

ေနရာတုိင္းတြင္ သူခိုးဓား႐ိုးကမ္း  ၾကသူမ်ား၊ သုိးမည္းမ်ား ရွိေနၾကပါ သည္။ သူခုိးလူဟစ္မႈက ပုိ၍လည္း က်ယ္ေလာင္ တတ္သည္။

မည္သူေတြက အလုပ္ဘာမွ မလုပ္ဘဲ ေပးကမ္းစာျဖင့္ မည္သည့္ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကိုသာ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ေန ၾကသည္မွာလည္း မသိႏိုင္စရာ ဘာမွမရွိပါ။ သက္ဆုိင္ရာ  တာဝန္ရွိသူမ်ားေရာ၊ ျပည္သူတုိ႔ ကပါ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူသင့္ ပါသည္။ ဤ အတြက္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အမည္ခံ၍ မရပါ။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို ကုိယ့္လူ မ်ဳိးတို႔ကသာ အမွန္တကယ္ အခ်စ္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ သူခိုးဓား႐ိုးကမ္းၾက သူမ်ားမွာ ခ်စ္ဟန္ေဆာင္၍ ကိုယ္ က်ဳိးစီးပြား ေနာက္ကြယ္ ထားၾကသူ မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ Reform Process ဟူေသာ မွန္ကန္သည့္ လမ္းေၾကာင္း ေပၚတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ ရြက္ေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ေလ တိုးခံ၍ မရေသာ အေျခအေနျဖစ္ပါ သည္။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ မရွိပါက ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈကို က်င့္သံုး၍ မရပါ။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမရွိပါက မည္သည့္ ႏိုင္ငံမွလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကမည္မဟုတ္ ပါ။ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ရရွိၿပီး စီးပြားေရးတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာ ပါက ဒီမိုကေရစီကို မ်ားစြာ အေထာက္  အကူျဖစ္ေစပါသည္။ သုိ႔ဆိုလွ်င္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ပ်က္စီးေစ ေသာ ဖ်က္ဆီးေသာ သူတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔၏ ေကာင္းစားေရးကို အမွန္ေရွး႐ႈၾက ေသာ သူမ်ား ဟုတ္မဟုတ္ စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိသူတုိ႔ကို နီး စပ္ရာက ေဖာ္ထုတ္၍ ျပတ္သားစြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီဟု ယူဆ ပါသည္။

အျမင္ႏွင့္ ခံစားမႈတို႔ မတူေသာ္လည္း

သားသမီး ဘဝတြင္ မိဘကို မ်ားစြာ စာနာႏိုင္သည္ မဟုတ္ပါ။ မိဘ ဘဝေရာက္ေသာအခါ သားသမီးအား လံုး၏ အနာဂတ္ ေရရွည္ အက်ဳိးကို ေျမာ္ျမင္ေဆာင္ရြက္ၾက ရပါသည္။ ေက်ာင္းသားဘဝတြင္ လည္း ဆရာမ်ား ၏ ဘဝကို စာနာႏုိင္မည္ ဟုတ္ပါ။ ကိုယ္တိုင္ ေက်ာင္းဆရာျဖစ္လာပါက  တပည့္အေပါင္း၏ အနာဂတ္အက်ဳိး ကို က်ယ္ျပန္႔စြာ စဥ္းစားခ့ဲၾကရပါ သည္။

ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ သာမန္ျပည္သူ တုိ႔၏ ခံစားမႈ၊ ႐ႈျမင္မႈႏွင့္ တာဝန္ ရွိသူတုိ႔၏ ခံစားမႈ၊ ႐ႈျမင္မႈမ်ား တူညီ ႏုိင္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ယေန႔ ႏိုင္ငံ ကို ဦးေဆာင္ေနေသာ သမၼတႀကီးႏွင့္ အစိုးရသစ္သည္ ႏုိင္ငံအတြက္ ျမင္သာ ထင္သာေသာ ရလဒ္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္စြမ္း ရွိေသာ သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္လည္း ျပည္သူအက်ဳိး ကုိ ေဆာင္ရြက္ ေနသည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ ရလဒ္ ေကာင္းမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းေပး ႏိုင္ေသာ  ဦးေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ေဒသခံတို႔ အေနျဖင့္ ခံစားမႈကို ခဏေဘးဖယ္ ထားၿပီး အေသအခ်ာ နဖူးေပၚလက္ တင္စဥ္းစားၾကည့္ေစ လုိပါသည္။ မည္သူေတြက ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေန သည္။ မည္သူ ေတြက ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေသြးထိုး လႈံ႔ေဆာ္ေနသည္ကို လြယ္ကူစြာ ခြဲ ျခားႏိုင္ ပါလိမ့္မည္။

ထင္ရွားေသာ သာဓကတစ္ခု ထုတ္ျပလိုပါသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ ေသြးထိုးလႈ႔ံေဆာ္ခဲ့ေသာည ဆႏၵျပသူမ်ား ၏ ေခါင္းေဆာင္ ဆုိသူမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ မေတြ႕ခဲ့ပါသနည္း။ ဘာေၾကာင့္ မေတြ႔ရဲခဲ့ပါ သနည္း။ ၅ ဦး သာ ဝင္ခြင့္ေပးခဲ့ေသာ လူအုပ္ႀကီးထဲ သို႔ ေဒၚစုဝင္သြားခဲ့ပါသည္။ ဆႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္ဆုိသူက သူ႔လူေတြ ၾကားထဲမွာပင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေဒၚစု ကုိ မေတြ႕ရဲဘဲ ေရွာင္ေနရျခင္းကို ေထာက္႐ႈလွ်င္ မွန္ကန္ေသာ ေခါင္း ေဆာင္ ဟုတ္-မဟုတ္၊ ေရွ႕မထြက္ ရဲဘဲ ေနာက္ကြယ္ကသာ ေသြးထိုး လႈံ႔ေဆာ္သူ ျဖစ္မျဖစ္ လြယ္ကူစြာျမင္ ႏုိင္ၾကပါလိမ့္မည္။ ဆႏၵျပသူေတြကို အမွန္တကယ္ ခ်စ္ခင္ခဲ့လွ်င္ ေဒသအက်ဳိး ကို အမွန္တကယ္ ကိုယ္စား ျပဳခဲ့လွ်င္ ထုိေခါင္းေဆာင္ဆုိသူ အေနျဖင့္ ေဒၚစုကို ရဲရဲရင့္ရင့္ ရင္ဆုိင္ စကားေျပာရဲပါ လိမ့္မည္။ ကိုယ့္ေခါင္းေဆာင္ ဆုိသူကို ျပန္၍ စစ္ေဆးသင့္သည္ ဟု ဆုိခ်င္ ပါသည္။

ေနဇင္လတ္

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*