-ထက္ေဝယံစာေပ၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ တန္ဖိုး ၃ဝဝဝ က်ပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈ဝ

The Voice Weekly ႏွင့္ The Messenger Journal တို႔တြင္ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာခ်က္ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသား ေနေသာ ဆရာေနသန္ေမာင္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထဝီႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္ စာအုပ္တစ္အုပ္ ျဖစ္ၿပီး ထက္ေဝယံ စာေပမွ ပထမ အႀကိမ္ ထုတ္ေဝလိုက္သည္။ ဂ်ာ နယ္မ်ားတြင္ ေရးသားခဲ့သည့္ အျခားေဆာင္းပါး မ်ားအတိုင္း ျမန္မာ့ဒီမိုေရစီ အေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး အယူအဆ မ်ားထက္ ပြင့္လင္းလာသည့္ အခ်ိန္ကာလ အေလ်ာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထဝီအေနအထား အရ အနာဂတ္ အေရးပါမႈမ်ားကို အေျခတည္ သံုးသပ္ထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

စာအုပ္ကို အပိုင္း ၃ ပိုင္း ခြဲထားၿပီး အပိုင္း ၁ တြင္ တ႐ုတ္ အဖ်ား၊ အိႏၵိယတရြတ္ဆြဲမႈ၊ တ႐ုတ္ စူးအက္ တူးေျမာင္း၊ အန္ကယ္ဆမ္ ႏွင့္ တစ္ညေန လူလည္အာရွသား စသည့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေခါင္းစဥ္ မ်ားခြဲ၍ တင္ဆက္ထားၿပီး အပိုင္း ၂ တြင္မူ မဟာတံတိုင္းေပၚက နဂါး ႀကီး၊ အေတာင္ျဖန္႔ေသာ သိမ္းငွက္၊ အေရွ႕ေမွ်ာ္ ေဘာလီးဝုဒ္၊ ေဒၚလာကို ရာဇဝင္ထဲမွာ ထားခဲ့ပါ စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ တင္ဆက္ထားသည္။ နိဂံုး သံုးသပ္ခ်က္ကိုမူ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ျမန္မာလုပ္ေဆာင္ရ မည့္ အခ်က္မ်ား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သံုး သပ္တင္ျပထားသည္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္ေျပာင္း လဲေရးကာလတြင္ ထည့္သြင္း ဆင္ျခင္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ပထဝီႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္မွ အဓိက ဦးတည္ ထားသည့္အတိုင္း ကမၻာ့ေရးရာ ျမင္ကြင္းတြင္ ေရွ႕တန္း ေရာက္လာေသာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ တစ္စိတ္တစ္ ပိုင္းဦးေဆာင္သူျဖစ္လာေသာ အေျခ အေနကို အေလးေပးထားသည္။ ထို ႏွင့္ဆက္စပ္၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စု၏ အေရွ႕ဖ်ားႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ သေဘာထား၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အင္အား  ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညႇိလိုျခင္း၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၏ အဓိကတံခါးဝအခ်က္အခ်ာ  က်ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးပါမႈမ်ားကိုလည္း သံုးသပ္ထားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေရးပါလာမႈ ကို စိုးရိမ္တႀကီးေစာင့္ၾကည့္ေနၾက ေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ ထိစပ္ေနၿပီး ၿပိဳင္ဆိုင္ မႈျပင္းထန္လာေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ အာဆီယံတြင္ ပတ္သက္စိုးမိုးလာ ႏိုင္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဝါဒေရး ရာမ်ားကို အပိုင္း ၁ တြင္ ေတြ႕ရ မည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အခ်က္  အခ်ာက်ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိမ္ နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေဒသေရး ဆက္စပ္ေနမႈမ်ား မွ ထိုႏိုင္ငံမ်ား၏ မ်က္စိက် လာျခင္းကို ထည့္သြင္း သံုးသပ္ထားသည္မွာ ဆင္ျခင္ဖြယ္ ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္က ကမၻာ့အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ကာ ဩဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ခဲ့သူ အေမရိကန္၏ ကံၾကမၼာအလွည့္ အေျပာင္းတစ္ခုအတြင္း ဣေႁႏၵဆည္ ႏိုင္ရန္ ႐ုန္းကန္ေနရပံု၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာညႇိရန္ လက္ဦး မႈ ယူလာျခင္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္က ကမၻာ့ျမင္ကြင္းတြင္ အႏွိမ္ခံ၊ အပယ္ခံျဖစ္ခဲ့ရေသာ္လည္း ပင္ကိုသဘာဝအရ စြဲမက္ဖြယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို လ်စ္လ်ဴမ႐ႈ ႏိုင္ၾကေတာ့သည့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဝါဒေရးရာ ေျပာင္းလဲလာသည္လည္း ျဖစ္သည္။ အရပ္သား အစိုးရအသြင္ယူအၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တို႔၏ ခရီးစဥ္မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေမရိကန္ႏွင့္တကြ ကမၻာ့ခရီးစဥ္တို႔၏ ဇစ္ျမစ္၊ ကန္႔သတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ရေသာ မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲ၏ ေနာက္ေၾကာင္းကိုလည္း  ဤစာအုပ္မွ သံုးသပ္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးပါမႈအေပၚ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ အာ႐ံု အလွည့္ အေျပာင္းသည္လည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ျဖစ္သည္။

အပိုင္း ၂ တြင္မူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၏ မူဝါဒေရးရာႏွင့္ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္အားၿပိဳင္မႈမ်ားကို အဓိက တင္ဆက္ထား သည္။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္၏ အေရွ႕ဖ်ားပိုင္နက္ ျပႆနာမ်ား၊ အေမရိကန္ဩဇာကို အံတုလာမႈမ်ားသည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း မွ အာ႐ံုေညာင္း၊ သတိလည္လာေသာ အေမရိကန္တို႔၏ ႏိုင္ငံေရး ေပၚလစီႏွင့္ ထိပ္တိုက္ တိုးၾကျခင္း၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ ႐ုတ္တရက္ ေရွ႕တန္းေရာက္လာျခင္းႏွင့္ ေသြးေအးသြားၾကျခင္း သည္ အေမရိကန္၏ တစ္ခ်ိန္က တင္းမာေသာ သေဘာထားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သံုးသပ္ထားသည္။ အေမရိကန္သည္ သမၼတ အိုဘားမား လက္ထက္ ေပ်ာ့ေျပာင္းလာေသာ သေဘာ ထားႏွင့္ ကမၻာ အလွည့္ အေျပာင္းကို နားလည္သြားဟန္လည္း တူသည္။ လက္ရွိကာလ သမၼတ အိုဘားမား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ ပူပူေႏြးေႏြးသည္လည္း ဤ႐ႈျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္မွာ ေသခ်ာသည္။

ေရွာင္လႊဲ၍ မရေသာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ရပ္ေဝး မိတ္ေဆြသစ္တစ္ဦးႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အေျခအေနမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ အထူးသတိျပဳ ရပ္တည္ရမည့္ အခ်က္ဟုလည္း စာေရးသူက ရဲဝံ့စြာ သံုးသပ္ထားသည္။ မ်က္စိက်ဖြယ္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ရပ္တည္ခ်က္ တိမ္းေစာင္းသြားပါက ႀကံဳလာႏိုင္သည့္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားဖြယ္မ်ား ကိုလည္း စာေရးသူက တင္ျပခဲ့သည္။ အေမရိကန္၏ အာဆီယံ ဝင္ေပါက္ႏွင့္ တ႐ုတ္၏ အိႏၵိယ သမုဒၵရာ ထြက္ေပါက္တစ္ခု၏ မွန္ကန္ေသာ ရပ္တည္ခ်က္မွ တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြား၊ ဩဇာ သက္ေရာက္မႈတို႔ကို မည္မွ်စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ ဆိုသည္ကို ဤစာအုပ္မွ ေမးခြန္း ထုတ္ထားသည္။ အိမ္နီးခ်င္း အင္အားႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို သံုးသပ္ထား ေသာ္လည္း အင္အား ေသးငယ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အခန္းက႑ကိုမူ ေလွ်ာ့ေပါ့ထားသည္ဟု သတိျပဳမိသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံ၏ က႑ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာ လူမ်ိဳးေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ အနီးဆံုး ေရျပင္ပိုင္နက္ ထိစပ္ေနျခင္း ကိုလည္း သတိျပဳရမည္ဟု ယူဆသည္။ ဤ မလြယ္ေပါက္၏ လက္ဦးမႈသည္ လည္း မွန္ကန္ တည္ၿငိမ္စြာ ရပ္တည္နိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ တစ္ဖက္ဘက္မွ မဲတင္း သြားေစႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စာအုပ္၏ အပိုင္း ၃ တြင္လည္း ပထဝီႏိုင္ငံေရးမွအပ အျခားအသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ကာလ ဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္ ေဆာင္းပါး ၇ ပုဒ္ကို ေပါင္းစည္း တင္ျပထားသည္။

ဆိုရေသာ္ ဤစာအုပ္သည္ အကူးအေျပာင္းကာလရွိ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မွန္းဆမႈမ်ား ေပးလိုျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဆင္ျခင္ေတြးဆ အားထုတ္ဖြယ္ရာမ်ား ကိုသာ ယူေဆာင္လာသည့္ စာအုပ္ဟုဆိုခ်င္ သည္။ အ႐ိုးစြဲ ေခါင္းေဆာင္အာဏာ အေျချပဳစနစ္မွ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိသည့္ ဥာဏ္ပညာ ဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး စနစ္တစ္ခုဆီသို႔ ဦးတည္ေမာင္းႏွင္ ထားသည့္ စာအုပ္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ အသိပညာႏွင့္ ယွဥ္၍ တိုင္းျပည္ကို ခ်စ္ေသာသူမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္ဟန္ တူသည္။

ႏိုင္ငံေရးစာေပ ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားသူတို႔၏ စာအုပ္စင္တြင္ ထားရွိေလ့လာသင့္သည့္ စာအုပ္ ေကာင္းတစ္အုပ္ ျဖစ္သည္ကား ေသခ်ာသည္။ အထူးသျဖင့္ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာ သူမ်ားအတြက္ ပိုမို ရည္ၫႊန္းလိုက္ရပါသည္။

“တ႐ုတ္ႏွင့္ အတူတကြ ခ်မ္းသာ၊ အတူတကြ ေပ်ာ္ရႊင္စြာခံစား၊ ေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး အတြက္ တ႐ုတ္တို႔ တာဝန္ယူေပးမည္ စသည့္ အာရွအိပ္မက္ျဖစ္သည္။ ထိုအိပ္မက္တြင္ အေနာက္တိုင္းသား တို႔မပါ။ အေနာက္တိုင္းသား တို႔ကို အားကိုးသူမ်ားကို တ႐ုတ္နဂါးႀကီး အေၾကာင္းျပမည္။”   (စာ-၉၉)

ဝဏၰလင္း

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*