ေခါင္းႀကီးသတင္း — မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၂ဝ၁၃

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကပင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေက်ာက္ကုန္သည္ ပြဲစားမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေရာင္း ဝယ္ ေဖာက္ကား ခဲ့ၾကသည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အထင္ကရ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရး စခန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးစခန္း(ေက်ာက္ေစ်း)ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပုိင္း ကစတင္ၿပီး လက္ရွိေနရာမွ အလွမ္းေဝး လြန္းသည့္ ေနရာတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ စီစဥ္ခဲ့ရာ ေဒသခံ မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္ကုန္သည္ပြဲစား အမ်ားစုက ေက်နပ္မႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ မေျပာင္းေရႊ႕ရေရး အတြက္ကုိလည္း သက္ဆုိင္ရာ အဆင့္ဆင့္သို႔ အသနားခံစာတင္ရန္ စီစဥ္ထားရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေျပာင္းရမယ္လို႔ အသံ ထြက္လာၿပီး ကတည္းက ေက်ာက္သမားေတြ ဘက္က စုစုစည္းစည္းနဲ႔စုေပါင္း လက္မွတ္ထိုး ကန္႔ကြက္ဖို႔ စီစဥ္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားစုက ဘယ္လိုမွ မေျပာင္းခ်င္ၾကပါဘူး” ဟု အဆိုပါ တာဝန္ရွိသူက ဆက္လက္ ေျပာ သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ နံနက္ပုိင္း က စတင္ၿပီး မေျပာင္းေရႊ႕လုိသူမ်ား ဘက္က ဆႏၵျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုး ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး အဆုိပါ ဆႏၵျပဳလႊာမ်ား ကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္တကြ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးမွ ဥကၠ႒မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ာ ထံသို႔ ပဏာမ အသနားခံစာ တင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းရန္ စီစဥ္ထား ရွိသည့္ စီမံကိန္းဧရိယာျဖစ္ေသာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ရွိ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာေစ်း အၿပီးသတ္ ေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးပါက အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္း မည္ကုိ စိုးရိမ္ေနၾကသူမ်ား ထဲတြင္ ကုန္သည္၊ ပြဲစား၊ ေက်ာက္ေသြးသမား မ်ားသာမကဘဲ ေက်ာက္မ်က္ေစ်း အေပၚမွီခိုအားထား လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ ေနရသူ မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း၊ အတင္းအဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းပါက အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား အတြက္ စားဝတ္ေနမႈ ဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္သာ ေျပာင္းေရႊ႕ ခိုင္းျခင္း အေပၚျငင္းပယ္ ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေက်ာက္ကုန္သည္ တစ္ဦးက ေဒသခံ ေက်ာက္ေသြး အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားအေရး ရင္ေလးစြာ ေျပာသည္။

ေျပာင္းေရႊ႕ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ား ႏွင့္ မေျပာင္းေရႊ႕လုိသူမ်ား တစ္ဖက္ ႏွင့္ တစ္ဖက္ အေျခအေန တင္း မာေနစဥ္ ေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းပြဲ တစ္ခု၌ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ား ဘက္မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးအား အဆုိပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ မွ ေမးျမန္းရာ ေျပာင္း ေရႊ႕လိုသည့္ ဆႏၵရွိက ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆႏၵ မရွိပါက မေျပာင္းေရႊ႕ဘဲ ေနႏိုင္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ အေနႏွင့္ အတင္း အဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ ခုိင္းမည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကား ေပးခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ လက္ရွိ အရွိန္မပ်က္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားလ်က္ရွိၾက သည့္ ကုန္သည္ပြဲစား ေက်ာက္ေသြး လုပ္သား အမ်ားစု ကမူ ထုိသုိ႔ေသာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးကို လိုလားမႈမရွိ ေၾကာင္း၊ တစ္စုတစ္ေဝးတည္း အစဥ္အလာမပ်က္ ေရာင္း ဝယ္ေဖာက္ကားခဲ့ၾကသည့္ အေျခအေနမွ အကြဲကြဲ အျပားျပားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း သည္ လက္ရွိ တည္ၿငိမ္ေနသည့္ အေျခအေနအား ယိမ္းယိုင္ေစေၾကာင္း၊ လက္ရွိေနရာ၌ပင္ တစ္စုတစ္ေဝးတည္း ဆက္လက္ေရာင္းဝယ္ လုိၾကေၾကာင္း၊ အတင္းအဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္း သည္ ျဖစ္ေစ၊ မေျပာင္းေရႊ႕ခုိင္း သည္ ျဖစ္ေစ ေျပာင္းေရႊ႕ ရမည္ ဆုိသည့္ အမိန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ ေရာက္ရွိ လာပါက ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ႀကီးမားေသာ တရားဝင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲႀကီး တစ္ခုအထိ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီ တာဝန္ရွိသူက ျဖည့္ စြက္ေျပာသည္။

“လက္မွတ္ထိုးေတြလည္း အဆင့္သင့္ ရွိထားတယ္။ သူတို႔ဘက္က ေျပာင္းေရႊ႕မိန္႔ေပးၿပီ ဆုိတာနဲ႔ ဒီဘက္ ကလည္း လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး တရားဝင္ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္သြားမွာ” ဟု ယင္းကဆုိသည္။

လက္ရွိ ေက်ာက္မ်က္ေစ်းေရရွည္ တည္တံ့ေစရန္ အတြက္ကို တုိင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီ ထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံ၍ အမ်ားပိုင္ေငြျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း၊ အမ်ားပုိင္ေငြဟု ဆိုရာ၌လည္း ပရဟိတ အသင္းမ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ေက်ာက္ ကုန္သည္၊ ေက်ာက္ ပြဲစား၊ ေက်ာက္ေသြး သမားမ်ား၏ ေငြမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ၏ အကူအညီကုိ ယူမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးပါက တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရသို႔ျပန္လည္ အပ္ႏွံေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိပါက အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထား ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မဟာေအာင္ေျမ ေက်ာက္မ်က္ဝိုင္း တစ္ေနရာ

မဟာေအာင္ေျမ ေက်ာက္မ်က္ဝိုင္း တစ္ေနရာ

ဝဝ၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*