စီးပြားေရးသတင္း — မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃၊ ၂ဝ၁၃

မႏၲေလး ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေစ်းအား အျခားေသာေဒသတစ္ခုသို႔ အတင္းအဓမၼ ေျပာင္းေရႊေစခိုင္းခဲ့သည့္ ရွိေသာ္ တည္ဆဲ အစိုးရအေနျဖင့္ ႀကီးမားေသာ ဒီမိုကေရစီ စိန္ေခၚပြဲႀကီး တစ္ခုႏွင့္ မလြဲမေသြ ရင္ဆိုင္ရလိမ့္ မည္ဟု ေက်ာက္ သမား အမ်ားစုအေရး ေဖာ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအဖြဲ႕မွ ကုန္သည္ ဦးသန္းေဌးက ျမန္မာ အင္ဒီပဲန္ဒင့္ မွတစ္ဆင့္ ရဲရဲေတာက္ စကား ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“လူ ၃ သိန္းေက်ာ္ရဲ႕ ေသြးေခၽြး ဘဝနဲ႔ရင္းႏွီး တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ေစ်းကို ခ႐ိုနီတစ္စု ေကာင္းစားေရး အတြက္ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရမယ္ဆုိရင္ ေကာင္းမြန္ ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖူလံုေရး ဆိုတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ ဦးတည္ခ်က္အရ (Democracy Challenge) ဒီမိုကေရစီ စိန္ေခၚပြဲႀကီးတစ္ခု အမွန္တကယ္ ေပၚေပါက္ လာလိမ့္မယ္” ဟု ယင္းကေျပာ သည္။

ယင္းတို႔ ေက်ာက္သမား အမ်ားစုအေနႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ တိက်ေရရာေသာ အေျဖစကားကိုသာ သိရွိလုိ ၾကၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ေနသူ မ်ား၏ ေျပာင္းေရႊ႕ေရး မေျပာင္းေရႊ႕ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုိရွိသလုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ ဟူေသာ စကားရပ္ကိုလည္း လက္သင့္ခံလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ယင္းက ဆုိျပန္သည္။

ဆက္လက္၍လည္း ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာတိုင္ေအာင္ ေအးခ်မ္းသာယာစြာ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနလာ ၾကသည့္ ေက်ာက္ မ်က္ေစ်းအား ေျပာင္းေရႊ႕ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားဖက္က အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ေက်ာက္မ်က္ေစ်း ေခါင္း စဥ္တပ္ကာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ေနသည္ ကိုလည္း ပုဂိၢဳလ္ေရး အရ ေျပာဆုိလုိျခင္း မရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအေျခအေနအရ ကုန္သည္ ပြဲစား ေက်ာက္ေသြးသမား မ်ားသာမကဘဲ  နိစၥဓူဝ  လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ေနၾကရသူမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းေျပာင္း ေရႊ႕ေရး စီမံကိန္းဆုိေသာ အသံကုိၾကား႐ံုမွ်ႏွင့္ ပင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေျခာက္ျခား တုန္လႈပ္မႈမ်ိဳး ခံစားေနၾက ရေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အဓိကစီးပြား ေရး ပံုရိပ္ႀကီး၃ ခုျဖစ္သည့္ ပဲကုန္ စည္ဒိုင္၊ ေစ်းခ်ိဳေတာ္ႏွင့္ မဟာေအာင္ ေျမ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာေစ်း (ေက်ာက္ဝုိင္း)တို႔သည့္ မႏၲေလးေဒသခံမ်ား အတြက္ သာမကဘဲ အထက္ျမန္မာ ျပည္တစ္ဝွမ္းလံုးအတြက္ ကုန္စည္စီးဆင္းရာ အထင္ကရ ေနရာႀကီးမ်ား ျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ေရး မေျပာင္းေရႊ႕ ေရးအတြက္ အျငင္းပြားလ်က္ရွိသည့္ မဟာေက်ာက္မ်က္ရတနာေစ်းႀကီး သည္လည္း ျပည္တြင္းျပည္ပရတနာ ကုန္သည္မ်ား၏ ေရွးႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ကတည္း က ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားခဲ့ၾကသည့္ ႏုိင္ငံ့အက်ိဳးျပဳ ျပည္တြင္း ေက်ာက္ေစ်းကြက္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေစ်းအတြင္း ေရာင္းဝယ္ေနၾကစဥ္

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေစ်းအတြင္း ေရာင္းဝယ္ေနၾကစဥ္

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကုန္ပုိင္းကစတင္ၿပီး ေက်ာက္ဝုိင္း ေျပာင္းေရႊ႕ေရးဆုိသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္တြင္ အဆုိပါ ေက်ာက္ဝုိင္း အေပၚမွီခို လုပ္ ကိုင္ေနၾကရသူမ်ား သာမကေတာ့ဘဲ ျပည္တြင္းပြဲစားရတနာကုန္သည္မ်ား ပါမက်န္ ဘဝရပ္တည္ေရးအတြက္ ရတက္မေအးျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု ေဒသခံ မ်ားက ဆုိသည္။

“မဟာေအာင္ေျမေက်ာက္ ဝုိင္း ေျပာင္းေရႊ႕ရမွာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔အင္မတန္ စုိးရိမ္ပူပန္ေနပါ တယ္။ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရဝန္ႀကီး အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ေဒသခံ ပြဲစားတစ္ဦးက လည္းေကာင္း “ေက်ာက္သမားေတြအေနနဲ႔က ေက်ာက္ ဝုိင္းႀကီး ေျပာင္းေရႊ႕ရမွာလား၊ မေျပာင္း ေရႊ႕ရမွာလား ပူပန္ေသာကေတြ ျဖစ္ ေနၾကရပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္းတိတိ က်က်ေျပာ ၾကားေပးေစခ်င္ပါတယ္” ဟူေသာ နယ္လွည့္ ေက်ာက္ကုန္သည္ တစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ လည္းေကာင္း ေက်ာက္သမားမ်ားဆီမွ  စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကသံမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိ ရာ ယခုအခါတြင္ မေျပာင္းေရႊ႕လိုသူ ေက်ာက္သမား အမ်ားစုတို႔က နီးစပ္ ရာ အခ်င္းခ်င္းစုေပါင္း၍ ေက်ာက္ဝုိင္း တည္ၿမဲေရးယာယီ ေကာ္မတီႀကီး တစ္ခု ထြက္ေပၚလာသည္ အထိ ေျပာင္းေရႊ႕ေရး စီမံကိန္းအား ဆန္႔က်င္ရန္ စည္းလံုး ညီၫြတ္မႈ အျပည့္ျဖင့္ အသင့္ အေနအထား ရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းတို႔အေနျဖင့္ လက္ရွိေနရာမွ ေျပာင္းေရႊ႕ရပါက မိမိတို႔ဘဝ အဆင္ ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ရပ္တည္ရွင္သန္ႏုိင္ေရး ခက္ခဲ မည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္ဝုိင္းအနီး ဝန္းက်င္ရွိ သံဃာေတာ္မ်ား သီတင္းသံုးေတာ္မူရာ ေက်ာင္းတိုက္ႀကီးငယ္မွ စာသင္စာခ် သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ လည္း အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အခက္အခဲ မ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္ဟု သံဃာေတာ္မ်ား အေရး အတြက္ပါ စိတ္မေအးစြာေျပာၾကသည္။

“ေက်ာက္ဝုိင္း ပတ္ခ်ာလည္မွာ စာသင္တုိက္ေပါင္း ၁ဝ ခုေလာက္ရွိ တယ္။ ေက်ာက္ဝုိင္း မိသားစု အေနနဲ႔က စာသင္သား သံဃာေတာ္ေတြ အတြက္ ႏွစ္စဥ္ လွဴဒါန္းၾကတာ သိန္း ေပါင္းေထာင္ခ်ီရွိတယ္။ အထူး သျဖင့္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာက္ ဝုိင္းထဲမွာကို စာသင္သားသံဃာေတာ္ ေတြဝယ္ဖို႔မတတ္ႏုိင္တဲ့ ဘာသာေရး ဆုိင္ရာ စာအုပ္ေတြ၊ ပိဋကတ္ေတာ္ ေတြကို ရတနာလူငယ္ျမတ္ဗုဒၶ ေဒသနာေတာ္ ျပန္႔ပြားေရးအဖြဲ႕ဆုိတဲ့ အသင္းကေန စာအုပ္ေတြ ငွားေပးေနတယ္။ စာသင္သား ကုိယ္ေတာ္ေလး ေတြအတြက္ကိုလည္း စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရပါတယ္” ဟု အဆုိပါ အသင္း ဥကၠ႒က ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

“တစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းကုိ အခြင့္အေရးေပးသလုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖက္ကိုလည္း အခြင့္အေရးေပးမယ္ ဆိုရင္ အဆင့္ျမႇင့္ တည္ေဆာက္ဖို႔ ဆႏၵရွိပါတယ္။ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရရဲ႕ အကူအညီကိုမယူပါဘူး ကိုယ့္ပိုက္ဆံနဲ႔ ကိုယ္ေဆာက္မွာပါ” ဟု ယင္းက ေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ မဟာေအာင္ေျမ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာေစ်းႀကီးသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာက အလွဴ႕ဒါယကာ ဦးဘ ဆုိသူက မႏၲေလးၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား နာေရးကိစၥ အဆင္ေျပေစရန္ အလို႔ငွာ ရဟိုင္းသုႆန္ႀကီး အျဖစ္ မဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီး ေဂါပကအဖြဲ႕ထံ လွဴဒါန္း ခဲ့သည့္ ေျမ ေနရာျဖစ္သည္။

ခရစ္သကၠရာဇ္ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက မဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီး ေက်ာင္း တိုက္ ေရေတာ္ဆရာေတာ္ ထံ မဟာေအာင္ေျမ ရတနာေစ်းေဖာ္ ေဆာင္ေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္း ယူကာ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ေစ်းစတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့စဥ္က လူဦးေရ တစ္ေသာင္း ဝန္းက်င္ျဖင့္ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကား ခဲ့ၾကသည္။

ဝဝ၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*