စီးပြားေရးသတင္း — မႏၱေလး၊ မတ္ ၅၊ ၂ဝ၁၃
ညေစ်းတန္း ျမင္ကြင္း

ညေစ်းတန္း ျမင္ကြင္း

ညေစ်းတန္း ျမင္ကြင္း

ညေစ်းတန္း ျမင္ကြင္း

မၾကာခဏ ေျပာင္းေရြ႕ေနရေသာ မႏၱေလးၿမိဳ႕၏ ညေဈးတန္း မ်ားအနက္ မည္သည့္ အသံမွ် ထြက္ေပၚလာျခင္း မရွိေသးေသာ ရတနာပံုေဈး အနီးက (သံုးမည္ရ) ညေဈးတန္းသည္ လက္ရွိ အခ်ိန္ကာလ တိုင္ေအာင္ ညစဥ္ စည္ကား လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သက္တမ္း ႏုနယ္ေသးေသာျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစိုးရလက္ထက္တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း သန္႔ရွင္းေစရန္ အတြက္ဟု ဆိုကာ ယခင္ အဆက္ဆက္ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကား ခဲ့ၾကသည့္ ညေဈးတန္း အခ်ိဳ႕တို႔အား ေခတ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီဟု အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ၿမိဳ႕စြန္ ၿမိဳ႕ဖ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေစခိုင္းျခင္း တစ္ခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေစခိုင္း ျခင္းေၾကာင့္ ေဈးသူေဈးသားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္တို႔ ပဋိပကၡ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အဆိုးရြားဆံုး အေနျဖင့္ ေဈးမေျပာင္းေရြ႕ေရး အတြက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူ တစ္ခ်ိဳ႕ တရားစြဲဆို ေထာင္ခ် ခံရျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

မႏၱေလး ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ညေဈးတန္း အခ်ိဳ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ေစခိုင္းျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ရတနာပံုေဈးအနီး ၃၃လမ္း ႏွင့္ ၇၅လမ္း တစ္ဝိုက္ရွိ ညေဈးတစ္ခုတည္းသာ ဆက္လက္ တည္ရွိေနခဲ့သည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားက ဝမ္းသာ ဝမ္းနည္းျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရျပန္သည္။

အဆိုပါ(သံုးမည္ရ) ညေဈးတန္းအား ေဒသခံအခ်ိဳ႕က တ႐ုတ္တန္းေဈး ဟုလည္းေကာင္း၊ ရတနာပံုညေဈးဟု လည္းေကာင္း၊ အထက္ပိုင္း ရွမ္း ျပည္ႏွင့္ ကခ်င္ေဒသ တို႔မွ ထြက္ကုန္မ်ားအား ျပင္ဦးလြင္မွတစ္ဆင့္ လာေရာက္ ေရာင္းခ် ၾကျခင္းေၾကာင့္ ေမၿမိဳ႕ေဈးဟု လည္းေကာင္း ေခၚေဝၚ သမုတ္ ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ တ႐ုတ္ ညေဈးသည္ မနက္ပိုင္း မြန္းမတည့္မီ တစ္ႀကိမ္၊ ညေနေစာင္းမွ ညပိုင္း အထိ တစ္ႀကိမ္ ေဒသခံတစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးတို႔ အဓိက လာေရာက္ ဝယ္ယူ ေရာင္းခ်သည့္ ညေဈးတန္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါေဈးအတြင္း တရုတ္ လူမ်ိဳးတို႔အထူးႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ရွမ္း အစားအစာမ်ားအားအဓိက ေရာင္း ခ်သည္ကို ေတြ႔ရၿပီး ျမန္မာလူမ်ိဳး တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ေဒသထြက္ကုန္အသီး အႏွံမ်ား ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

မႏၱေလး ၿမိဳ႕တြင္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ သန္႔ရွင္းေရးစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေအာင္ မဂၤလာ အေဝးေျပးဝင္းႏွင့္ ၂၉လမ္း၊ ကုန္စိမ္းတန္းေဈး စသည့္ ေဈးတစ္ ခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕စြန္သို႔ေျပာင္း ေရႊ႕ခဲ့ၿပီးယခုအခါ တြင္ မဟာေအာင္ေျမ ေက်ာက္မ်က္ တန္းေဈးႀကီးသည္ ေျပာင္းေရႊ႕ရမည္၊ မေျပာင္းေရႊ႕ရမည္ ေသခ်ာျခင္း မရွိ ေသာ္လည္း ရတနာပံုေဈးအနီး (သံုးမည္ရ) ညေဈးတန္းႀကီးအား မည္သို႔ေသာ အေႏွာင့္အယွက္ တစ္စံု တစ္ရာ မၾကားသိရသည့္ အတြက္ ေဒသခံမ်ားက အံ့ဩဝမ္းသာျဖစ္ေနရ သည္ဟုသိရသည္။

ဝဝ၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*