ပညာေရး သတင္း — မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂၊ ၂ဝ၁၃
မႏၲေလး ေဆးတကၠသိုလ္

မႏၲေလး ေဆးတကၠသိုလ္

မႏၲေလး ေဆးတကၠသိုလ္၌ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕အေပၚတြင္ အေရး ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရျခင္းသည္ မိမိ တာဝန္ရွိသည့္အတုိင္း အမုန္းခံ၍ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္ကို မူအရ လုပ္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလး ေဆးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ သန္းဝင္းက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္ က မႏၲေလး ေဆးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ႐ံုးခန္းတြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခုိက္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဆံုးအျဖတ္ မွားခဲ့လုိ႔ လိုအပ္သေလာက္ မကၽြမ္းက်င္ မတတ္ေျမာက္ဘဲ မျပည့္ဝတဲ့ ဆရာဝန္ေတြ ျဖစ္လာ ရင္၊ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးယုတ္ေစခဲ့မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ တာဝန္ ရွိပါတယ္” ဟု ယင္းက ေျပာပါသည္။

ထို႔ျပင္ မိမိတို႔သည္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဆရာဝန္ဟူသည့္ အတတ္ပညာရွင္ ျဖစ္ မျဖစ္ သင္ၾကားေပးေသာ တကၠသိုလ္မွသာ သတ္မွတ္ေပးေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးေက်ာင္း သားတစ္ေယာက္ ဆရာဝန္ ျဖစ္ ထိုက္၊ မျဖစ္ထုိက္ ဆံုးျဖတ္ရန္သည္ မိမိတို႔တြင္ အဓိကတာဝန္ရွိသည့္ အားေလ်ာ္စြာ လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္သည္ကို လုပ္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ယင္းက မိမိတို႔သည္ ေလးႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းသား ေလးရာေက်ာ္ ထုတ္ခဲ့ျခင္းမွာ မ်ားသည္ ဟု ဆုိႏုိင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယင္း ေလးႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသားေသာင္း ေလးေထာင္ေက်ာ္ရွိကာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေက်ာင္းသား ၃၅ဝဝ ရွိသည္ကို အခ်ဳိးခ်ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ေက်ာင္းထုတ္ခဲ့သည္မွာ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်သာရွိ ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

“ေက်ာင္းသားနဲ႔ ဆရာ မမွ်တဲ့ ကိစၥကလည္း ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တုန္းက အလုပ္သင္ ဆရာဝန္ဆိုတာ လူနာေဆာင္ တစ္ခုမွာ သံုးေလးေယာက္ ရွိတယ္။ အခုက သံုးေလးဆယ္ မက ရွိတယ္။ ဆရာႀကီးေတြက ဘယ္သူက ေက်ာင္းသား၊ ဘယ္သူက အလုပ္သင္ ဆရာဝန္ ဆုိတာေတာင္ ေကာင္းေကာင္း မသိႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းဝင္းက ဆုိပါသည္။

ထို႔ျပင္ မိမိအေနျဖင့္ အေကာင္း ဆံုးျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး စာေမးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ စည္းကမ္းကို အတိအက် ကိုင္တြယ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သျဖင့္ ကာယကံရွင္အခ်ဳိ႕က မေက်မနပ္ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းမ်ဳိးရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ထုိသို႔ တာဝန္ယူ ရသည့္ အတြက္မူ မွားသည္ဟု မယူဆေၾကာင္း ဆုိပါသည္။

သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းထုတ္ခံ ေက်ာင္းသား မ်ား၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တြင္မူ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ အပိုင္း(ခ) ျဖင့္ ေက်ာင္းထုတ္ခံခဲ့ရသည့္ ကိုသိန္းႏုိင္ ေဌးက မိမိတို႔ မႏၲေလးေဆးတကၠသိုလ္တြင္ အခြင့္ထူးခံလူတန္းစားတစ္ရပ္  ေပၚေပါက္ေနၿပီး အခ်ဳိ႕သူမ်ားသည္ ပထမ အႀကိမ္ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ မျပည့္သည့္ စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ မျပည့္မီသည့္ စာရင္းႏွင့္ ေအာင္စာရင္း မ်ားကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ဳိးကို တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပဳလုပ္ေနသည့္ အျပင္ ယခုကဲ့သို႔ ေက်ာင္းသား ၄၅ဝ-၅ဝဝ ဝန္းက်င္ ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရျခင္းသည္လည္း ပံုမွန္ မဟုတ္သည့္ ကိစၥဟုပင္ ဆုိရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

“ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္က talk2DVB ကို ဆရာမတစ္ဦး ပို႔တဲ့ စာအရဆုိ မႏၲေလးေဆးေက်ာင္းမွာ အဆင့္ မမီ၊ အမွတ္ မမီပဲ ဌာနဆုိင္ရာ လူႀကီး ေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး ဝင္လာတဲ့ အေရ အတြက္က ၅ဝ ေလာက္ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆရာဝန္ဦးေရက တစ္ႏွစ္ ကို ၄ဝဝ ေက်ာ္လုိ႔ မရေတာ့ အဲဒီ အစား ဝင္လာတဲ့ ၅ဝ အတြက္ ေက်ာင္း သားေတြ လူစားလဲ ခံေနရတယ္။ အခု ရွင္းလင္းပြဲက ဒီကိစၥကို အထက္က စံုစမ္းေပးဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွပါတယ္” ဟု ယင္းက ဆိုပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ မျပည့္မီ သည့္ စာရင္းႏွင့္ ေအာင္စာရင္းမ်ားကို  ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ၉ ႀကိမ္ရွိကာ စုစုေပါင္းဆုိပါက လက္ရွိ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ သန္းဝင္းလက္ထက္တြင္ ၁၅ ႀကိမ္ နီးပါးရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုတြင္မူ ယင္းက ဌာနမွဴးမ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ မွားယြင္းမႈ မ်ားေၾကာင့္ ဟုသာ ဝန္ခံေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း ကိုသိန္းႏိုင္ေ႒းက ဆုိပါသည္။

အလုပ္သင္ ဆရာဝန္ကာလတြင္ ေက်ာင္းထုတ္ခံခဲ့ရသူ ကိုပိုင္စုိးက လည္း မိမိသည္ ဝန္ထမ္းသားသမီး တစ္ဦး ျဖစ္ကာ တစ္ဖက္တြင္ ဂိုက္လုပ္ရင္း ေက်ာင္းတက္ေနသူတစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ တက္ေရာက္ ရင္း ေဟာက္ဆာဂ်င္ ဆင္းသည့္အပိုင္း ေရာက္ခ်ိန္တြင္မူ ဌာနႏွစ္ခုတြင္ ထပ္၍ ၁၉ ရက္ ဆင္းမိရာမွ မိမိကို ေက်ာင္း ထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသနားခံစာ တင္ေသာ္လည္း ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႏွင့္ ၫႊန္ခ်ဳပ္တုိ႔က အျပန္အလွန္ ပုတ္ထုတ္ ေနၾကေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

“ ၆ ႏွစ္လံုး သင္ခဲ့ရတဲ့ စာက အခုေတာ့ ဘြဲ႕မရေတာ့ဘူး။ ဘြဲ႕ရဖို႔ တစ္လအလုိမွ ျဖစ္ရတာဆိုေတာ့ အျခား ေက်ာင္း လည္း မတက္ခ်င္ေတာ့ပါဘူး”ဟု ယင္းက ဆုိပါသည္။

တတိယႏွစ္ေက်ာင္းသား ကိုေကာင္းဆက္ကလည္း မိမိတို႔အေန ျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းကို မႀကိဳက္၍ဆန္႔က်င္ ေနၾကျခင္းမဟုတ္ဘဲ စည္းမ်ဥ္း၏ မညီမွ်မႈကို သိေစလုိ၍ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အရည္အခ်င္း ျပည့္မီရန္ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ၾကသကဲ့ သို႔ မိမိတုိ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း အရည္အခ်င္းမမီပဲ ေအာင္သည္ကို မလုိလားပဲ မိမိတို႔ အခြင့္အေရးအျဖစ္  စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ၾကားခြင့္ကိုသာ လုိခ်င္ပါေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အရည္အခ်င္း မျပည့္ပဲ အေအာင္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းေနတာ မဟုတ္ပဲ အရည္အခ်င္း ျပည့္တဲ့ထိ သင္ေပး ဖုိ႔ ေတာင္းေနတာပါ”ဟု ယင္းက ဆိုပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ ကို ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမျပည့္လွ်င္ အတန္းတင္ စာေမးပြဲေျဖခြင့္မရွိဟု ဆုိေသာ္ လည္း ေလ်ာ့ေပါ့ကာ ၆ဝ ရာခိုင္ ႏႈန္းျဖင့္ ဆြဲေပးသည္ဟု သိရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရသူသည္ စာေမးပြဲမေျဖရသည္မွာ သဘာဝ က်ေသာ္လည္း ၂ဝ ရာခိုင္ ႏႈန္းသာရသူက စာေမးပြဲေျဖေနရ ျခင္းမ်ဳိးသည္ သဘာဝ မက်ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ သတင္းမ်ားအရ ေက်ာင္းတြင္ ဆရာဝန္သားသမီးမ်ား အတြက္ ဘုတ္သက္သက္ ထုိင္ေပးသည္ဟု သိရွိခ့ဲရၿပီး မိမိတုိ႔ ေက်ာင္း သားမ်ား လိုခ်င္ေနေသာ အရာသည္ တန္းတူ အခြင့္အေရးသာျဖစ္ေၾကာင္း ကိုေကာင္းဆက္က ေျပာပါသည္။

မႏၲေလး ေဆးတကၠသုိလ္တြင္ ေက်ာင္းသားအမ်ားအျပား ေက်ာင္းထုတ္ခံရမႈ၊ စာရင္းကိုင္ဌာနမွ ဝန္ထမ္း  တစ္ဦးျဖစ္သူ မစန္းလွကို မယူမေနရ ပင္စင္ေပးခဲ့မႈ၊ ႏုိင္ငံပိုင္ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ေထာင္ခ်ီအလြဲသုံးစားသည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ားျဖင့္ အျငင္း ပြားဖြယ္ျဖစ္ေနသူ မႏၲေလးေဆး တကၠသုိလ္ လက္ရွိ ပါေမာကၡေဒါက္တာ သန္းဝင္းကမူ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ မိမိ၏ ေစတနာႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ခိုင္မာကာ ယံုၾကည္မႈ ရွိသည့္အတြက္ လိပ္ျပာသန္႔ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွ စတင္ကာ မႏၲေလးေဆးတကၠသုိလ္တြင္ တာဝန္ယူခဲ့သူ လက္ရွိပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ သန္းဝင္းသည္ လာမည့္ ဧၿပီလတြင္ သက္ျပည့္ပင္စင္ျဖင့္ လက္ ရွိတာဝန္မ်ားမွ အၿငိမ္းစား ယူမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရ သည္။

ဝ၃၇၊ ဝ၆ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ရန္ကုုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၇
ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*