ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅၊ ၂ဝ၁၃

ေစ်းသူေစ်းသား၊ ဆုိင္ရွင္၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈ ဆႏၵျပဳ ခ်က္အရ ယုဇနပလာဇာအား လြန္ခဲ့ ေသာ ၄ ႏွစ္မွစတင္ၿပီး တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔တိုင္း ပိတ္ခဲ့ရာမွ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္မွစတင္၍ ေန႔စဥ္ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာစာ ထုတ္ခဲ့သလို ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမံုမ်ားတြင္ လည္း ေၾကာ္ျငာေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ နားရက္မရွိ၊ ေန႔စဥ္ဖြင့္လွစ္လုိက္ျခင္း အေပၚ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ယုဇနပလာဇာ ေျမညီထပ္ ဆုိင္ခန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေန သည့္ အေရာင္းဝန္ထမ္း မၿဖိဳးက “အရင္ကလည္း တစ္ပတ္ကို ၁ ရက္ ပိတ္တယ္။ အခုလို ပိတ္ရက္မရိွဘူး ဆုိတာေတာ့ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးနဲ႔ မညီတာ၊ ခ်ဳိးေဖာက္ တာလုိ႔ ျမင္တယ္။ အစ္မတုိ႔က လူပဲေလ စက္႐ုပ္မွ မဟုတ္တာ။ အဲဒါေၾကာင့္ အခုလို ဆိုင္ရွင္၊ ဝန္ထမ္းေတြ ပူး ေပါင္းၿပီး အရင္လုိ တစ္ပတ္ တစ္ ရက္ျပန္ပိတ္ေအာင္ ေတာင္းဆိုၾကတာပါ” ဟု ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္သုိ႔ ေျပာသည္။

တစ္ဖန္ ေျမညီထပ္ရွိ ဆုိင္ခန္း ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆုိမႈသည္ မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ် ေႏွာင့္ယွက္လုိျခင္း မရွိဘဲ အလုပ္သမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ရက္အား ေတာင္းဆိုျခင္းမွ် သာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္ ကိုညီက “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အႀကီးအက်ယ္ႀကီး ဆူပူတာမဟုတ္ဘူး။ အရင္ ကလည္း တနလၤာေန႔ ပိတ္တယ္။  အခုလည္း ပိတ္တယ္ ဆုိတာ ေစ်းဝယ္သူေတြ သိေအာင္ စာကပ္တယ္။  ေၾကညာတယ္။ အစ္မတို႔ ဆုိင္ခန္း ရွင္ေတြက သမားစဥ္ အတုိင္း ပိတ္ခ်င္တယ္။ ဝန္ထမ္းလည္း ပိုေတာင္ နားခ်င္ေသးတယ္။ ဒါသူ႔ရပိုင္ခြင့္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ တနလၤာေန႔တုိင္း၊ ေျမညီ ထပ္ဆုိင္ခန္းေတြ ပိတ္ဖို႔ရယ္။ ေစ်း တာဝန္ခံ ေတြကဆုိ အခုလုိ ေခါင္း ေရွာင္ေနမယ့္အစား လံုၿခံဳေရး ကိစၥေလးေတြ ညိႇႏိႈင္းေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆို တာပါ” ဟု ေျပာသည္။

တနလၤာေန႔တိုင္း ေစ်းပိတ္ရက္ ကို က်င့္သံုးခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာလည္း ကိုယ္ပိုင္ နားရက္လုိအပ္ၿပီး ထူးခၽြန္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပင္လွ်င္ နားခ်ိန္နား၊ စာက်က္ခ်ိန္က်က္ လုပ္ရ မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအား နားရက္မေပးပါက အရည္ အေသြးက်ႏုိင္သလို အလုပ္အေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းလာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမား ရပိုင္ခြင့္အတုိင္း အလုပ္ သမားမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္ တစ္ရက္ တနလၤာေန႔ ပိတ္ေပးလိုၿပီး အလုပ္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ရက္ျပည့္ဖြင့္ပါက အက်ဳိးအျမတ္ရွိမည္ မွန္ေသာ္ လည္း ဝန္ထမ္းကို ငဲ့ၾကည့္ရန္လုိအပ္ၿပီး တစ္ပတ္တစ္ရက္ အလွည့္က် ပိတ္ေပးမည္ ဆိုပါကလည္း ဝန္ထမ္းမ်ား ထပ္မံ ေခၚယူကာ မလိုအပ္ဘဲ အလုပ္ရွင္မ်ား စရိတ္စက ပိုမိုကုန္က်မည္ျဖစ္သလို လံုၿခံဳေရး ကိုယ္ပိုင္လည္း မထားရွိႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ တနလၤာေန႔ တိုင္းပိတ္ေပးရန္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ဳိးရွိေစရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း TRI အထည္ဆိုင္မွ ဦးခ်စ္က ဆုိသည္။

ယခုကဲ့သို႔ တနလၤာေန႔တိုင္း ပိတ္ခဲ့ရာမွ ပိတ္ရက္မရွိ ယုဇနပလာ ဇာဖြင့္လွစ္ျခင္းအား ပံုမွန္ပိတ္ရက္ ျပန္လည္ ရႏိုင္ေစရန္ ေျမညီထပ္ရွိ ဆုိင္ ခန္းရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုမည့္အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာန အသီးသီးသို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ စာတင္ ေတာင္းဆုိသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး လုိအပ္ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားကာ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပရန္အထိ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယုဇနပလာဇာသည္ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေ႒းျမင့္ ပိုင္ဆုိင္ ထားသည့္ ပလာဇာျဖစ္ေၾကာင္း တနလၤာေန႔တိုင္း ပိတ္ရက္ကိုလည္း ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား ဆႏၵအရ ပိတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုေတာင္းဆိုမႈကို ေျမညီထပ္ ဆိုင္ခန္းေပါင္း ၁ဝဝဝ ေက်ာ္မွ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၉ဝဝ ေက်ာ္ က ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သလုိ လက္မွတ္ထုိး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေစ်းတာဝန္ခံ႐ံုးသို႔ သြားေရာက္ ေမးျမန္းရာ တာဝန္ရွိသူ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေစ်း တာဝန္ခံ႐ံုးအား ယခင္ ေစ်းတာဝန္ခံ႐ံုးဟု  ခ်ိတ္ဆြဲထားရာမွ ယခုအခါ ဆိုင္သံုးအငွားဌာနဟု ေျပာင္းလဲ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္။

ဝ၈၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၁)

  1. ဘယ္လိုလုပ္ တိုးတက္မွာလဲ ဒီလိုစိတ္ဓါတ္ရွိတဲ့ လူေတြနဲ႔။ အားရင္ အခြင္းအေရး ရဘို႔ဘဲ ထစ္ခနဲရွိ ဆႏၶျပ ေနၾကတယ္။
    ေလ့လာလိုက္ၾကအုန္း ဘယ္ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံၾကီးေတြမွာမွ အခါၾကီးရက္ၾကီးမဟုတ္ရင္ ေရွာပင္းေမာေတြ ပိတ္ေလ့မရွိဘူး။
    အလုပ္ရွင္ေတြ ဘက္ကလည္း လူတေယာက္ကို တပတ္ကို အနည္းဆံုး ၁ရက္ သို႔မဟုတ္ ၁ရက္ခြဲ ေပးနားရမယ္။ ေရွာပင္းေမာေတြ ပိတ္ရက္ မရွိတဲ့အတြက္ အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္သမားေတြ ကိုလည္း ခန္႔ထားရမယ္။ လူေတြ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင္ေတာင္ ပိုရလာေသးတယ္။ ကမၻာနဲ႔ ရင္ေဘာင္တ္နးခ်င္ရင္ စဥ္းစဥ္းစားစား ႏွစ္ဖက္မွ်လုပ္ၾကပါ ေရႊျမန္မာတို႕ေရ။

Leave a Reply to ႊ့Thu Aung Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*