ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၈၊ ၂ဝ၁၂

ရန္ကုန္တိုင္း​ ေဒသႀကီးအတြင္း ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းမ်ားကို မိုးပြင့္စီမံခ်က္၂ ျဖင့္ ထုတ္ေပးလ်က္ရွိရာ၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ မတိုင္ခင္က ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ျပား၊ သံုးေခါက္ခ်ိဳး ကတ္ျပား ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားကိုပါ  ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ား စိစစ္၍ ထုတ္ေဝေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း လ.ဝ.က ဦးစီးဌာနမွဴး ဦးရဲထြန္းဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

““ကၽြန္ေတာ္ မွတ္ပံုတင္က ၈၈ အေရးအခင္းျဖစ္ကတည္းက သက္ဆိုင္ရာကသိမ္းထားၿပီး၊ မွတ္ပံုတင္အသစ္လည္း ျပန္မ႐ိုက္ႏိုင္လို႔ ဒီအေဟာင္းႀကီးလည္း တရားဝင္တယ္ဆိုလို႔ ကိုင္ထားတာပါ”” ဟု မွတ္ပံုတင္ အေဟာင္း ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ သရက္ေထာင္တြင္ ၁၃ႏွစ္ အက်ဥ္းက်ခဲ့သူတစ္ဦးက​ ေျပာသည္။  မွတ္ပံုတင္အသစ္ ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက ျဖည္စြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ ဘိုးဘြား ဘီဘင္စာရင္း အတိအက် မမွတ္မိျခင္း၊ အစစ္အေဆး အေမးအျမန္းရွိခဲ့သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ မျပဳလုပ္ျဖစ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆက္လက္ေျပာသည္။

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိသူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးယူျခင္းတစ္စံုတစ္ရာမရွိေၾကာင္း၊ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးပါက မွတ္ပံုတင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသင့္ေၾကာင္း၊ မွတ္ပံုတင္အေဟာင္းကိုလည္း အသစ္ႏွင့္လာေရာက္လဲလွယ္သင့္ေၾကာင္း၊ တိုင္းလ.ဝ.ကဦးစီးဌာနမွဴးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္း ၂၂ ႏွစ္က် ခဲ့ဖူးသူတစ္ဦးကမူ ၎၏ မွတ္ပံုတင္ကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္လဲလွယ္ၿပီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ သတင္းဂ်ာနယ္ကို ေျပာသည္။ မွတ္ပံုတင္လဲလွယ္ရာတြင္ ရဲစခန္းေထာက္ခံခ်က္၊ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံခ်က္၊ မွတ္ပံုတင္အေဟာင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္း စေသာစာရြက္စာတန္းမ်ား လိုအပ္သည္ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနက မိုးပြင့္အဆင့္ ၂၁ စီမံခ်က္ျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ရန္ကုန္တိုင္း  ​ေဒသႀကီးအတြင္း​  ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ျပား ၂၇၂၁၂ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္း ၁၄၈၅၆ ထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခင္မိုးပြင့္အဆင့္၁ စီမံခ်က္၌ ရန္ကုန္တိုင္း​  ေဒသႀကီး အတြင္း ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား ၁၄၅၉၅၃၊ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္း ၄၆၅ဝ၉ ထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္ ဟု အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အရသိရသည္။

၀၀၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.