ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးသည္ တည္ၿငိမ္မႈမရွိေသးဘဲ ေဒသခံမ်ား ႏွင့္ ျပည္ တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား အၾကားတြင္ အျမင္ကြဲလြဲေနေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အားနည္းေၾကာင္းႏွင့္   ႏိုင္ငံေတာ္မွ ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ျဖစ္ပြားပံုအက်ဥ္း

၂ဝ၁၂ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ မ်ားမွ ျပန္လည္ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပရေသာ္ ပထမဆံုး အခင္းျဖစ္ပြားပံုမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၊ ဗႏၶဳလ ရပ္ကြက္၌ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ ည ၇ နာရီခန္႔တြင္ လူအုပ္စု တစ္စုက လုယက္ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္ရန္ ႀကိဳးစားလာသျဖင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက လူစုခြဲေစရန္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္စဥ္တြင္ ယင္းအၾကမ္း ဖက္သူမ်ား၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူ တစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး တရားခံႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ သည္ဟု ပါရွိရာ မည္သည့္အတြက္ မည္သည့္အရာကို လုယက္ၿပီး မည္ကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္ ေၾကာင္းကိုမူ ရွင္းလင္းစြာ မေဖာ္ျပခဲ့ပါ။ ထိုေန႔တြင္ပင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ပိုက္သည္ရြာ၌ ည ၁ဝ နာရီခြဲခန္႔ တြင္  လူစုလူေဝးတစ္စုက မီး႐ိႈ႔ဖ်က္ ဆီးခဲ့သျဖင့္ လူေနအိမ္ ၁၇ လံုး မီးေလာင္ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ေနာက္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပရာ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္အုပ္ရြာ၊ ေျမာက္ ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ပုရိန္ကုန္းရြာႏွင့္ ေအာင္ဒိုင္ေက်းရြာတို႕၌ ရြာသားမ်ားက မိမိတို႔၏ ေနအိမ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီး ခဲ့ေၾကာင္း၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ နာဂရာ ရြာတြင္လည္း အၾကမ္းဖက္ရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ပါရွိပါသည္။

ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ထိုေဒသမ်ား၌ ည ၇ နာရီမွ မနက္ ၅ နာရီအထိ အိမ္ျပင္ မထြက္ရ အမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အေျခအေန မွာ တည္ၿငိမ္မႈ မရွိလာဘဲ  ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္၌ ေျမာက္ဦး ၿမိဳ႕နယ္၊ ယိုင္သည္ရြာ တြင္လည္းေကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ သာဒရြာ၊ ဆင္အိုးတန္းရြာ၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ စမၻေလ ေက်းရြာ၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေဈးပိုင္း ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ေပၚ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္၊ အရာရွိရပ္ကြက္ တို႕တြင္လည္း အလားတူ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင္းတို႕ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ ေဆးရံုတြင္ ေတြ႔ရွိရသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ သားေကာင္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ရသူ တစ္ဦး (ဓာတ္ပံု-ရိုက္တာ)

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ ေဆးရံုတြင္ ေတြ႔ရွိရသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ သားေကာင္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ရသူ တစ္ဦး (ဓာတ္ပံု-ရိုက္တာ)

လူမ်ဳိးစု ပဋိပကၡအတြင္း ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သူ တစ္ဦး

လူမ်ဳိးစု ပဋိပကၡအတြင္း ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သူ တစ္ဦး (ဓာတ္ပံု- ရိုက္တာ)

သို႕ရာတြင္ အေျခအေနမွာ ပို၍ တည္ၿငိမ္မႈ မရွိခဲ့ဘဲ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ ည ၈ နာရီခန္႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္၊ ပိုက္ဆိပ္ရပ္ ကြက္၌လည္းေကာင္း၊ ေအာက္တို ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာက္ပိုင္း ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ရင္း ေက်းရြာအုပ္စု၊  ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ျပင္ျဖဴေမာ္ ေက်းရြာ၊ ပိုက္ဆိပ္ ရပ္ကြက္တို႕၌ လည္းေကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ပင္ႀကီး ေက်းရြာ ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာက္ပိုင္း ရပ္ကြက္၊ သန္ပန္ေခ်ာင္း ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ရင္း ေက်းရြာအုပ္စု၊ တိုးခ်ဲ႕ရပ္ ကြက္၊ ေပါက္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္၊ အေရွ႕ပိုင္း ရပ္ကြက္၊ ဘဝမ္း ေခ်ာင္းဝစု ရပ္ကြက္ တို႕၌ လည္းေကာင္း၊  ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ပိုက္ဆိပ္ရပ္ကြက္၌ လည္းေကာင္း အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ သတင္းမ်ားတြင္မူ အၾကမ္း ဖက္မီးရိႈ႕ရန္ ႀကိဳးစားသည့္ လူစုလူေဝးမ်ား ထံမွ တူးမီးေသနတ္မ်ား ထိန္းသိမ္းရရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ားကို ဖတ္႐ႈရသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေဆာင္ေကာက္ေက်းရြာ၊ ပိုက္သည္ရြာ၊ ေက်ာက္ေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ေဘြ ရြာ၊ ေပါက္ေတာ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ မင္းသာဖရြာ၊ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္၊ ဂ်ိေတၲာေက်းရြာ၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ ၆ ရပ္ကြက္တို႕တြင္ လူစုလူေဝးျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ရန္ ႀကံစည္သူ မ်ားထံမွ လက္နက္မ်ား သိမ္းဆည္းခဲ့ရာ စုစုေပါင္း တူးမီးေသနတ္ ၆၇ လက္ သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ား အေၾကာင္းကိုမူ “ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္မွ ၂၇ ရက္ အတြင္း ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ ဖ်က္ဆီးမႈ မ်ားေၾကာင့္ လူေန အိမ္စုစုေပါင္း ၂၉၅ဝ၊ ဘာသာေရး အေဆာက္အအံု ၁၄ လံုးႏွင့္ ဆန္စက္ ၈ လံုး မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး လူ ၈၄ ဦး ေသဆံုးကာ ၁၂၉ ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္”ဟု ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

ေဒသခံမ်ား၏ ခံစား သံုးသပ္မႈ

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕ခံမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကို ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္က ေမးျမန္းခဲ့ရာ အမည္မေဖာ္ လိုသူ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက “ကြ်န္ေတာ္တို႔ သာ မသိတာ သူတို႔ဆီမွာ (RSO Rohingya Solidarity Organization) ေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး သင္တန္း ဆင္းထားတဲ့သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိတယ္။ သူတို႔ကို ဘာေျပာ သလဲဆိုေတာ့ ဒီ(RSO) သင္တန္းထဲကို ဝင္လိုက္တာနဲ႔ ေငြသိန္းႏွစ္ဆယ္ ေက်ာ္ရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘဂၤါလီႏိုင္ငံ ထူေထာင္မယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မင္းတို႔က အရာရွိႀကီးေတြ ျဖစ္လာမယ္။ ငါတို႔မွာ အိုအိုင္စီဆိုတာ ၅၇ ႏိုင္ငံ ေပါင္းထားတဲ့ အဖြဲ႕ရွိတယ္လို႔ စည္း႐ံုးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕နယ္မွာ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ ေကာ္မတီ ထဲမွာ ဘဂၤါလီကိုလည္း ထည့္ထားတယ္။ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ အဖြဲ႕ထဲမွာပါတဲ့ ဘဂၤါလီေပါ့၊ သူတို႔ဆီက အႀကီး အကဲေပါ့။ အဲဒီလူကိုယ္တိုင္ သူ႔အိမ္ေပၚမွာ မီးေခြေတြ (မီးကြင္းပစ္ဖို႕) လုပ္ထားတာေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဖမ္းမိတယ္။ အခုေတာ့ ႐ံုးေပၚမွာ ဥပေဒ လမ္းေၾကာင္း အတိုင္း ေဆာင္ ရြက္ဖို႔ လုပ္ေနတယ္။ ေဒသခံတပ္ ဆိုၿပီး ဖြဲ႕ဖို႔ သူတို႔ယူနီေဖာင္းေတြ ခ်ဳပ္ၾကတယ္လို႔ သိရတယ္။ အဲဒီ ကိစၥလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစည္းအေဝးမွာ ေျပာေတာ့ သူတို႔ မလုပ္ပါဘူး လို႔ ေျပာတယ္။ ေနာက္ဆံုး ေျမာက္ဦး မွာ ျဖစ္တဲ့ေန႔မွာပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္၊ အေနာက္ဘက္ ရပ္ကြက္မွာရွိတဲ့ ဗလီ ပတ္ပတ္လည္မွာ ရခိုင္အိမ္ေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီအိမ္ေတြကို သူတို႔က မီး႐ိႈ႔ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔ မီးသတ္နဲ႔ ဝိုင္းၿပီး ေတာ့ မီးၿငႇိမ္းလိုက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ခ်က္ခ်င္း အစည္းအေဝး ေခၚပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လည္း တက္တယ္။ ေနာက္ထပ္ အဲဒီလို မျဖစ္ေအာင္ထိန္းတယ္။ ထိန္းေနတဲ့ ၾကားမွာပဲ ၂၃ ရက္ ည ၇ နာရီမွာ သူတို႔ လူစုၿပီးေတာ့ သူတို႔နဲ႔ထိစပ္ ေနတဲ့ ရခိုင္ ရပ္ကြက္ေတြကို မီးစ႐ိႈ႕ တယ္။ အဲဒီမွာ သူ႐ိႈ႕ကိုယ္႐ိႈ႕ ျဖစ္သြားတယ္”ဟု ေျပာျပသည္။

မီးသင့္ေလာင္ခဲ့ၿပီး ျမင္ကြင္း

မီးသင့္ေလာင္ခဲ့ၿပီး ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု- ရိုက္တာ)

မီးသင့္ေလာင္ခဲ့ၿပီး ျမင္ကြင္း

မီးသင့္ေလာင္ခဲ့ၿပီး ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု- ရိုက္တာ)

လူမ်ဳိးစု ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေဒသတစ္ခု (ဓာတ္ပံု- ရိုက္တာ)

လူမ်ဳိးစု ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေဒသတစ္ခု (ဓာတ္ပံု- ရိုက္တာ)

လံုျခံဳေရး ယူထားသည့္ လံုျခံဳေရး တစ္ဦး ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ရိုက္တာ)

လံုျခံဳေရး ယူထားသည့္ လံုျခံဳေရး တစ္ဦး ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ရိုက္တာ)

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္

ယင္းသို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုကို ေအာက္တို ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းတြင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေမႏွင့္ဇြန္လတို႔တြင္  ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့မူမ်ားကို ေဖာ္ျပထားခဲ့ၿပီး လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၏ အေျခအေန အက်ဥ္း ကိုလည္း တင္ျပခဲ့သည္။ ယင္းသတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အပိုဒ္ေျခာက္ပိုဒ္ ပါဝင္သည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္၏ ေနာက္ဆံုး အပိုဒ္တြင္ “တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျဖစ္ ပြားလာေသာ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံသား တို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္သျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ မႈျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ရပ္ရြာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါ သည္။ ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိ ပကၡတြင္ ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္ လႈပ္ရွားေန ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႔ အစည္း မ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ ယင္းတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ ၍ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း”ဟု ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးမွ ဗိုလ္မွဴး ေဇာ္ေဌးက ယင္း၏ ေဖ့ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာ တြင္ “အမ်ိဳးသား ေရးစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ မိမိစာမ်က္ႏွာတြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေနၾကသည္ ကို ေကာင္းစြာနားလည္ သေဘာေပါက္ပါသည္။ ကိုယ္ခ်င္းလည္း စာပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ တကယ္တမ္း ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္မွာ အြန္လိုင္း မၾကည့္ႏိုင္ရွာေသာ ျပည္သူမ်ား ျဖစ္ေနပါ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မွန္လွ်င္ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္ အရင္းခံထား၍ ေနာက္ ကြယ္မွလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ား၊ ႀကိဳးကိုင္ေနမႈ မ်ားစသည္တို႔ကိုသိရွိရပါက တစ္စြန္း တစ္စပင္ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ ရွိသူမ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမွာ လည္း အမ်ိဳးသားေရးျဖစ္ေၾကာင္း ေလးစားစြာျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္” ဟု စတင္ကာ ျပည္တြင္းရွိ ျပည္ပ သတင္းဌာန ကိုယ္စားလွယ္ သတင္းေထာက္မ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေပးေသာ ေသဆံုး-ဒဏ္ရာရ သတင္းကိုသာ ကိုးကား၍ ျပည္ပသတင္း ဌာန႐ံုးခ်ဳပ္မ်ားသို႔ ေပးပို႔ေစ လိုေၾကာင္း ေမတၱာရပ္ခံစာကို ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္ က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္း အေရးတႀကီး အဆိုအျဖစ္ တင္သြင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ ကလည္း က်င္းပဆဲျဖစ္ ေသာ ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ အေရးတႀကီး အဆိုကို တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ အဆိုကို ပန္းတေနာ္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္ မတီဝင္ ဦးမန္း ေမာင္ေမာင္ဥာဏ္က တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၉ ဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပႆနာမ်ားသည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လံုျခံဳေရး အင္အား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သင့္ ေၾကာင္း၊ လံုျခံဳေရး အဆင့္တိုးျမႇင့္ သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္သူမ်ား ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အေရးယူသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းအဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ျဖစ္ပြားေန ေသာ၊ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရး လိုအပ္ခ်က္အရ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ အင္အားျမႇင့္တင္ျခင္း၊ အဆင့္တိုးျမႇင့္ ျခင္းမ်ား အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္ ရန္ႏွင့္ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ တရားဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္စြာ ပြင့္လင္းျမင္ သာစြာ အျမန္ဆံုးစီရင္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္တို႔ကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအားလႊတ္ေတာ္မွ တိုက္တြန္း ေၾကာင္းေျပာၾကားၿပီး အဆိုကို တင္သြင္းေဆြးေႏြး၍ မွတ္တမ္း တင္႐ံုသာ မက အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈအပိုင္း ကိုပါ ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ဟု ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက အေျခအေနကို သံုးသပ္

ယင္းအေရးႀကီးအဆိုကို တင္သြင္းသူ ဦးမန္းေမာင္ေမာင္ဥာဏ္အား ထိုအဆိုတင္သြင္းၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚ ေနသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္က ေမးျမန္းရာ “ကြ်န္ေတာ္ အဆိုတင္ၿပီးေနာက္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အေနနဲ႕ ပကတိ ျဖစ္ေနတာကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕၊ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ဖို႔က တစ္ဖြဲ႕ ရခိုင္ကို ဆင္းသြားၾကတယ္လို႔ သိရေတာ့ ခ်က္ခ်င္း မဟုတ္ေတာင္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေကာင္းလာမယ္လို႔ ေအာက္ေမ့တာပဲ”ဟု ဆိုပါသည္။

အျခား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေရႊေမာင္က ဘဂၤါလီအမ်ားစုေန ထိုင္ေသာ ေမာင္ေတာ၏ အေျခအေန ကိုေျပာၾကားရာ “ေမာင္ေတာမွာက အခုအေျခအေနက ေအးေအးေဆးေဆး ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဘာသတင္း ထြက္ေနသလဲဆိုေတာ့ အခု ေက်ာက္ျဖဴနဲ႔ ေပါက္ေတာ၊ မင္းျပားတို႕ကေန စစ္ေတြမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ေလွစီး ဒုကၡသည္ေတြကို ေမာင္ေတာဘက္ကို သြားရမယ္၊ ျပင္ဆင္ပါ ဆိုၿပီးေတာ့ တိုက္တြန္းေနတာေတြ ရွိတယ္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွာ ေတာင္ညိဳ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ဆိုတာရွိတယ္။ အဲဒီၿမိဳ႕နယ္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ေတာ္ေတာ္ နီးစပ္တဲ့ ၿမိဳ႕ျဖစ္တယ္။ ေျခလ်င္ေတာင္ သြားလို႕ ရတယ္ေလ။ အဲဒီလိုေနရာေတြကို ပို႔မယ္ ဆိုရင္ ပို႕လိုက္တဲ့ လူေတြကို အရင္မူလ ေနရာမွာ ေနရာျပန္မခ် ေပးေတာ့ဘူးလား ဆိုတဲ့ သံသယျဖစ္မိတယ္။အဲဒီ လိုမ်ိဳး လြန္ခဲ့တဲ့  ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ကလည္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္။ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေျမပံု၊ သံတြဲတို႕မွာ ျဖစ္ဖူး တယ္။ ပါလီမန္ ဒီမို ကေရစီ ေခတ္မွာ ဘူးသီးေတာင္ အမတ္က လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ပဋိပကၡမွာ ရခိုင္ျပည္ နယ္ေတာင္ပိုင္းက လူေတြဟာ ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ ပိုင္း ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ကို ေရာက္ေနတယ္။ သူတို႔မွာ အဆင္ မေျပဘူး။ သူတို႕ရဲ႕မူရင္းေနရာ ကို ဘယ္ေတာ့ျပန္ပို႕မလဲလို႔ ေမးတဲ့အခါ မွာ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးက လံုၿခံဳေရး အေျခအေန ေပးေသာအခါတြင္ ျပန္ လည္ပို႔ေဆာင္ေပးပါမည္လို႕ ေျဖခဲ့တဲ့ မွတ္တမ္းရွိတယ္။ အဲဒီလူေတြဟာ အခုထိ မပို႔ရေသးဘူး”ဟု ဆိုပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ေဒသခံ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သူ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီမွ ရေသ့ ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေဝက သူ႔ခံစားခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ “ရခိုင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္အေန နဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကြ်န္မတို႔ သူတို႔နဲ႔ အတူတြဲၿပီး ေနလို႔ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ ဘူး။ သူတို႔ကို သမၼတႀကီး က ေျပာတာ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ကို သန္းေခါင္စာရင္း စစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ ရွိတဲ့လူကို ကြ်န္မတို႔က လက္ခံေပးမယ္။ မွတ္ပံုတင္ မရွိတဲ့လူကိုေတာ့ သီးျခား လုပ္ေပးေပါ့ေနာ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳးဆိုရင္ ကြ်န္မတို႔ ေနရထိုင္ရတာ ပိုၿပီးေတာ့ အဆင္ေျပ သြားပါလိမ့္မယ္။ အတူတူေတာ့ ယွဥ္တြဲေနလို႔ေတာ့ မရေတာ့ဘူးေပါ့” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက သတင္းထုတ္ျပန္

ထိုအေျခအေနမ်ားတြင္  ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားကလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္းတို႔၏ သေဘာထား မ်ားကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ၾကသည္။

ဦးစြာ ရခိုင္ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ထုတ္ ေၾကညာခ်က္တြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံသည္  ယခုအခါ ဒီမိုကေရစီ သို႔ အသြင္ ကူးေျပာင္းရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ရာ ပဋိပကၡ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ လာျခင္း သည္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအား အတားအဆီး၊ အဟန္႔အတား၊ အေႏွာင့္ အယွက္ မ်ားကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစ မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံျခား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာအား ထိပါးေစ မည့္ ျပဳလုပ္မႈမ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲ မ်ားအား ပ်က္ျပားေစမည့္ အားေပး လံႈ႔ေဆာ္မႈ မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း သတိ ထားေရွာင္ရွားၾကရန္ တိုက္တြန္း လိုက္သည္”ဟု ပါဝင္ရာ ယခုအေရး ကိစၥမ်ား တြင္ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သတိျပဳမိရပါသည္။

ထိုကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ပ္ အတည္းျဖစ္ေနသည္ကို ေျပလည္ ေစရန္ “ရခိုင္ျပည္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့၊ ျဖစ္ပြားဆဲ ပဋိပကၡမ်ား ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္ အျပည့္အစံု၊ ပါဝင္ ပတ္သက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရး ယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံ တကာအသိုင္းအဝန္းက အမွန္အတိုင္း ရွင္းလင္းစြာ သေဘာေပါက္ နားလည္ေစရန္ မစ္ရွင္ကဲ့သို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္း၍ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ မ်ား၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ေရွ႕ေဆာင္ႏိုင္ ငံႀကီးမ်ားသို႔ ေစလႊတ္ ရွင္းလင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းသည္” ဟု ဒီမိုကေရစီ မိတ္ေဆြမ်ား ပါတီမ်ားက သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ယခုအေရးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရဘက္မွ ပိုမိုဝီရိယ စိုက္ထုတ္ ေျဖရွင္းရန္ တိုက္တြန္း လိုက္ေၾကာင္း ယင္း၏ ေၾကညာခ်က္ပါ စာသားမ်ားျဖစ္သည့္ “ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ လံုျခံဳေရး ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ပိုမိုဝီရိယစိုက္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ လံုၿခံဳ ေရးဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက ပိုမို ထိေရာက္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ပါရန္ အေလး အနက္ တိုက္တြန္းပါသည္”တို႔အရ သိရွိရပါသည္။

ထို႔တူ စည္းလံုး ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္ အဖြဲ႕ကလည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ  ကိုင္တြယ္ ေျဖ ရွင္းႏိုင္ၾကရန္ “မည္သည့္ ျပႆနာျဖစ္ေစ အၾကမ္းဖက္ ေျဖရွင္းျခင္းသည္ အမွန္တရားသို႔ မဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ေပ။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ ေဝဒနာပြန္း တီးမႈ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အစဥ္တစိုက္ ယံုၾကည္ က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။ ယခုျဖစ္ေနေသာ ပဋိပကၡ မ်ားကိုလည္း အၾကမ္းဖက္ ေျဖရွင္းေနျခင္း မ်ားအား အဆံုးသတ္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ေအးခ်မ္းစြာ အေျဖရွာသြား ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္”ဟု ယင္းတို႕၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရလည္း ရွင္းရခက္

ထိုအေနအထားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို ေဒသခံမ်ားက အားမရမႈမ်ား ရွိေနခဲ့ သည္။ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္မေဖာ္လိုသူ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံ တစ္ဦးက “ျပည္နယ္ အစိုးရအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ဘာမွမေတြ႕ရဘူး ခင္ဗ်။ သူတို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္လည္း မရွိဘူးလို႔ ထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေက်ာက္ျဖဴကိုေတာ့ ေတာင္ကုတ္ က တပ္မမွဴး ဆိုသူ တစ္ေယာက္ ေရာက္လာ တယ္။ မီးေလာင္ေနတဲ့ အပိုင္းကေနၿပီး အျခားေနရာေတြကို မီးကူးစက္ မေလာင္ေအာင္ သူတို႔က ထိန္းေပးတယ္။ ပိုက္ဆိပ္ရြာ ဆိုရင္ သူတို႔လည္း မဝင္ႏိုင္ဘူး။ မီးသတ္ကားလည္း မဝင္ႏိုင္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း မဝင္ႏိုင္ဘူး။ ဟိုဘက္က ဂ်င္ကလိနဲ႔ ပစ္တယ္။ မီးသတ္သမားေတြဆိုရင္ ငါတို႔က ဘယ္သူနဲ႔မွ မဆိုင္ဘူး။ ငါတို႔ မီးသတ္ဖို႔ ဝင္တာပါဆိုၿပီး ေတာင္းပန္တာေတာင္ မရဘူး။ ဂ်င္ကလိနဲ႔ ပစ္တယ္။ မီးပံုးေတြနဲ႔ ပစ္တယ္။ မီးသတ္ကားေတြ လည္း ျပန္ၿပီးေတာ့ ထြက္ေျပး လာရတဲ့ အထိျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာျပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရဘက္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား သြားေရာက္ ေလ့လာ

ထိုသို႔ျဖစ္ရပ္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရခ်ည္း သက္သက္ မဟုတ္ခဲ့ပါ။ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ က စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ တစ္ဆင့္ ေျမပံုၿမိဳ႕သို႔  ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လွမင္းႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးတို႔သည္ အေနာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာန ခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ကိုကိုႏိုင္ ႏွင့္အတူ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့သည္။ ယင္းတို႔ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ Mr. Ashok Nigam ႏွင့္ အတူ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါခဲ့သည္။

ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးလွမင္းက ျပည္သူတို႔၏ လံုၿခံဳေရးကို ေဆာင္ ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္ ႏွင့္ တစ္ဖက္ အာဃာတ မထားဘဲ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ေလးစားလိုက္နာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈ မရွိေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအား ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ မတည္ မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္ဖန္တီးသူ မ်ားအား တရားဥပေဒအရ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာက သေဘာထားထုတ္ျပန္

ယင္းတို႔ႏွင့္အတူ လိုက္ပါလာေသာ Mr. Ashok Nigam ကလည္း “ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူ အညီမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိၿပီး လူမ်ိဳးဘာသာ မခြဲျခားဘဲ ကူညီေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသေနျပည္ သူမ်ားက လည္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္မွသာ မိမိတို႔ေဒသ စည္ပင္သာယာ ဝေျပာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္း အရ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ အတူတကြ ပူးေပါင္းေနထိုင္၍ ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ကို ျပည္သူမ်ား ကသာ ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္  လိုအပ္ေၾကာင္း” ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဗစ္တိုးရီးယား ႏ်ဴလန္က ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူမ်ိဳးစု အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမန္ရပ္ဆိုင္းရန္  အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ေတာင္းဆို ေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေဆာင္ ရြက္ၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ကင္တားနား ကလည္း အစီအရင္ခံစာ တင္သြင္းရာတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အားရေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကိစၥမ်ားတြင္ စိန္ေခၚမႈႀကီး ဆက္ျဖစ္ေနေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းသို႔ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေန ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက သတိေပးခဲ့သည္။ ဥပေဒမဲ့ လက္စားေခ် သတ္ျဖတ္မႈ၊ ပစ္မွတ္ထား ၿခိမ္းေျခာက္ တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ အစြန္းေရာက္ ေျပာဆို ေရးသားမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသို႔ မေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ပါက ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တံခါးဖြင့္ေရး အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ထိခိုက္ နစ္နာ ေစႏိုင္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းက ေျပာခဲ့သည္။

တူရကီႏိုင္ငံမွ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား ေရာက္ရွိ

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ႏွစ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္  လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပး ေရး အစီအစဥ္အရ ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ တူရကီ စစ္ဘက္ေလယာဥ္ႏွစ္စင္းသည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သေဘာထား

ထို႕အတူ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕က လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား လံုးဝ ရပ္ဆိုင္းသြားေရးအတြက္ ရဟန္းရွင္လူ၊ မိဘျပည္သူ၊ ေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူ အားလံုး ဝိုင္းဝန္းကူညီ ထိန္းသိမ္းေပးၾကပါရန္  ေမတၲာ ရပ္ခံခဲ့သည္။

ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ “ဒါဟာ မေတာ္တဆျဖစ္လာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တစ္မ်ိဳးသားလံုး အၾကမ္းဖက္ သမားေတြ အျဖစ္ ပံုရိပ္ အထင္မခံရဖို႔ အားလံုး ဝိုင္းၿပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္းေပးၾကပါ။ ဒီကိစၥကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းၾကပါ ဆိုတဲ့ အသိမ်ိဳးေရာက္ေအာင္ စာနယ္ဇင္းေတြက ေရးေပးေစခ်င္ပါတယ္။ေနာက္ထပ္ ဒီအေျခခံ ျပႆနာေတြ ျမန္မာျပည္ တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာမွာ ျပည္ေထာင္စု တစ္ခုလံုးမွာ အခ်ိန္မေရြး ထျဖစ္သြား ႏိုင္တယ္ ဆိုတာ သတိထားရမယ္။ ႀကိဳက္ႀကိဳက္ မႀကိဳက္ႀကိဳက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားရပါလိမ့္မယ္”ဟု မင္းကို ႏိုင္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း သေဘာထား ထုတ္ေဖာ္

ထိုျပႆနာမ်ားမျဖစ္မီ စက္တင္ဘာ ၁ဝရက္က ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဘိုးဘြားပိုင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ လယ္ယာေျမမ်ားကို အစၥလာမ္ဘာ သာဝင္ကို မေရာင္းရခ်ရ၊ မငွားရမ္း ရ၊ မေပါင္ႏွံရဟူသည့္အခ်က္ အပါ အဝင္ အခ်က္ေလးခ်က္ ပါဝင္ေသာ ေက်ညာခ်က္တစ္ခုကို  ကရင္ျပည္ နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သာသနာေတာ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းထုတ္ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္၏ မ်က္ႏွာဖံုး တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့သည္။

ထို႕တူ ရခိုင္အေရး ဒီေရတက္ေနခ်ိန္တြင္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ား၏ ဘာသာေရးထံုးစံျဖစ္သည့္ အစၥလာမ္ အီးဒ္ေန႔ (ကုရ္ဘာနီ) ျပဳလုပ္ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လံုးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ဘာသာေရး အဖြဲ႕ႀကီးမွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။ ယင္းတြင္ “အခ်ိဳ႕တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္  ကုရ္ဘာနီႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယခင္ မရွိခဲ့ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ ေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အသင္းအဖြဲ႕ အခ်ိဳ႕က အစၥလာမ္ ဘာသာႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ားအေပၚ ဥပေဒ အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ကာ ဆန္႔က်င္ေရးသား ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား လံႈ႔ေဆာ္ေျပာဆို ျဖန္႔ေဝေနျခင္းတို႔ကို လက္ငင္းႀကံဳေတြ႕ ေနၾကရပါသည္”ဟု အစခ်ီကာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ လံုၿခံဳေရး ျပည့္ဝစြာ ေပး ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု ယူဆၿပီး ယခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလံုးတြင္ ကုရ္ဘာနီ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္း ထားၾက ရန္ဟု ပါရွိခဲ့သည္။

ထိုေၾကညာခ်က္မ်ားကို အေျခခံကာ ျပည္ပအေျခစိုက္ျမန္မာ မြတ္စလင္အစည္းအ႐ံုးက ေအာက္ တိုဘာ ၂၈ တြင္ ေၾကညာခ်က္ တစ္ခုကို ထုတ္ျပန္လာခဲ့ျပန္သည္။ ေၾကညာခ်က္ ၁၂ ခ်က္တြင္ “ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးကို သံုးသပ္မည္ ဆိုပါက အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနအခ်ိဳ႕မွ လံႈ႔ေဆာ္မႈ၊ တရားဝင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီအခ်ိဳ႕မွ လူမ်ိဳးမုန္းတီးေရး အတိအလင္း ဝါဒျဖန္႔မႈႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ကာလတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ား၏ တမင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ မႈတို႔ေၾကာင့္ မျဖစ္သင့္ဘဲ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္  အေထာက္အထားမ်ား ရွိေနသည္” ဟုလည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေဒသခံမ်ား နားမလည္ႏိုင္ျဖစ္ဆဲ

ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴေဒသခံတစ္ဦးက သူတို႔အေနျဖင့္ နားမလည္ႏိုင္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း ကိုလည္း ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႕ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ “ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာ အားနည္းခ်က္ ေတြ ရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဖုန္းလိုင္းေတြ မေကာင္းဘူး။ အီလဲဗင္း မီဒီယာဂ႐ုက အင္တာနက္ကိုပဲ သံုးရ တယ္။ တစ္ရက္ေလာက္ ေနာက္ က်ၿပီးမွ အေျခအေနကို သိရတယ္။ ဘဂၤါလီေတြမွာက်ေတာ့ ကြန္ရက္ေတြ ရွိေနတယ္။ နဂိုကတည္းက ဖြဲ႕ထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ၿမိဳ႔နယ္တိုင္းမွာ ရွိေနတယ္။  တစ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ တစ္ခုခု ျဖစ္တာနဲ႕ တျခားၿမိဳ႕နယ္မွာ သူတို႕က အံုၾကြေနၿပီ။ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ နည္းနည္း ခံစားရတာေလးကို ေျပာျပမယ္။ ကခ်င္တို႔၊ ကရင္တို႔၊ ရွမ္းတို႔မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ထက္ စစ္ပြဲေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္တယ္။ တပ္မေတာ္ က သူတို႕ကို ေခါင္းမေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္း ထားတယ္။ ဒီမွာ ဘာလို႔ ထိန္းသိမ္း မထားႏိုင္တာလဲ။ ဒီေန႔လည္း နယ္စပ္ေဒသ ဝန္ႀကီး ဒီေက်ာက္ျဖဴကို လာသြားတယ္။ ေရွ႕ကို ဘာဆက္လုပ္မယ္၊ ဘယ္လိုလုပ္ မယ္၊ ျပည္သူေတြ အားမငယ္ပါနဲ႕။ ဘာစကား တစ္ခြန္းမွ မထြက္ဘူး။ ဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာပဲတင္တင္၊ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ပဲ လႊတ္လႊတ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အတြက္ေတာ့ ဘာမွ မထူးဘူး လို႔ ထင္တာပဲ”ဟု သူ႔ခံစားခ်က္ကို ေျပာျပသည္။

ေနာက္ဆံုးအေျခအေန

ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ဝန္းလံုး၌ တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမ်ား ျပန္လည္ရရွိၿပီ ျဖစ္သည္ ဟု ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္ နယ္အတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေစသည့္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ မ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဇြန္ ၈ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္အထိ ျဖစ္စဥ္မ်ား၌ အၾကမ္းဖက္ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သူ ၁ဝ၅၈ ဦးကို လည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ပါရွိ သည္။

သို႔ရာတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၃ဝ ရက္တြင္ ဇြန္လအေရးအခင္း၌ အဦးအစ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ  အဓမၼမႈ ျဖစ္ပြား ရာ ေက်ာက္ နီေမာ္ေက်းရြာတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕တို႔အၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ပြား ေနေသး ေၾကာင္း သတင္းရရွိခဲ့ပါသည္။


ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ သတင္းအဖြဲ႔

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*