ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၃ဝ၊ ၂ဝ၁၂

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ယေန႔ ေန႔လည္ ၁ နာရီ အခ်ိန္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းရွိ    ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ မွ ေျပာၾကားစဥ္

ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ မွ ေျပာၾကားစဥ္

သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ လည္းေကာင္း၊ နယ္စပ္ စည္ပင္ဝန္ႀကီး ဌာန ဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္္ႀကီး သိန္းေဌးက ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာ စစ္ေတြ ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားကို လည္းေကာင္း၊    ႏိုင္ငံေတာ္မွ ထိန္းသိမ္းတာဝန္ယူမႈမ်ား၊ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား ထားရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ NGO မ်ား၏ အကူအညီမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမွ အကူအညီမ်ား၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနမ်ား စသည္တို႔ကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသြား   ပါသည္။

ရွင္းလင္းပြဲ အၿပီး၌ ႏိုင္ငံျခား သံတမန္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ လူဝင္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီ၊ နယ္စပ္စည္ပင္ ဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးတို႔က ျပန္လည္ ရွင္းလင္း ေျဖၾကားပါသည္။

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ Tomas Ojea  Quintana တက္ေရာက္လာစဥ္

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ Tomas Ojea Quintana တက္ေရာက္လာစဥ္

အဆိုပါ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလ သမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ Tomas Ojea  Quintana ႏွင့္ အတူ ႏိုင္ငံျခား သံတမန္မ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္းဌာနမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဝ၃၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*