အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္ — ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ၊၂ဝ၁၃

ႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ၊ မိသားစု တစ္ခုကို ခိုင္ခံ့ေကာင္းမြန္ေအာင္ တည္ေဆာက္မည္ ဆိုပါက ပညာဉာဏ္ ထက္ျမက္ဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးက႑သည္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ လူတန္းစား မေရြး ကေလးငယ္မ်ားကို စာေပတတ္ ေျမာက္ေစရန္ ပညာဒါနသင္ၾကားေပး ေနေသာ ဧရာဝတီတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ဘိုကေလး ၿမိဳ႕နယ္၊ ႐ုပ္ဆိုင္ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပရိဟိတ ေက်ာင္းကို ယခုတစ္ပတ္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ က႑ တြင္ ေဖာ္ျပပါသည္။

႐ုပ္ဆုိင္ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းကို ရတနာ မၪၨဴဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေက်ာင္းထုိင္ ဆရာေတာ္ အဂၢမဟာ သဒၶမၼေဇာတိက  ဓဇဘဒၵႏၲမၪၨဴသာရက ဦးစီး၍ ရပ္ရြာ အက်ဳိးေဆာင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ၁.၆.၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွ စတင္တည္ ေထာင္ခဲ့ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္ထိ ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး ေက်ာင္းသည္ မူလတန္းမွ အထက္တန္း အထိ ေက်ာင္းသားေပါင္းမ်ား စြာကို ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္ တုိင္း ေမြးထုတ္ေပးလ်က္ ရွိၿပီး ၂ဝ၁၁ မွ ၂ဝ၁၂ ထိ ပညာသင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေပါင္း ၆၁၄ ေယာက္ကို ဆရာ၊ ဆရာမ ၁၉ ေယာက္တုိ႔ျဖင့္ ပညာ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။

မူလတန္းေက်ာင္းကို ယခင္က ႐ုပ္ဆုိင္ေက်းရြာတြင္ အထက္တန္း ေက်ာင္းႏွင့္အတူ ဖြင့္လွစ္ထားခဲ့ေသာ္ လည္း ကေလးမ်ား သြားလာေရး ခက္ခဲသျဖင့္၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ေမႊးတံုေရဆုိင္ႀကီး ေက်းရြာ ပင္လယ္ျပာပိုင္း၌ သြားေရာက္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေၾကာင္း၊ ေယာက်္ားေလး ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးေက်ာင္း သူမ်ားကို အေဆာင္ခြဲ၍ သင္ၾကားေၾကာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းကို section သေဘာ သင္ေပးၿပီး အထက္တန္းကို တြဲဖက္ အ.ထ.က အေနျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးေနေၾကာင္းကို ဆရာေတာ္ ဦးမၪၨဴသာရက ေျပာသည္။

ယင္းမွ ဆက္လက္၍ ပညာဒါန ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္၍ စာသင္ေပးျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို “ေတာသူေတာင္သား ဆိုတာ အေမမိဘက ဆင္းရဲတယ္။ ကေလးက ပညာ သင္ယူတဲ့ အခ်ိန္မွာ မိဘက ဆင္းရဲေနေတာ့ ပညာ မသင္ႏုိင္ ျဖစ္ၾကတယ္။ အဲဒီ အတြက္ေၾကာင့္ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔က ဒီကေလးေတြကို ပညာရေအာင္ သင္ေပးတယ္။ ပညာရလာလို႔ ရွိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ တစ္တပ္တစ္အား ျဖစ္ျဖစ္ ပညာတတ္ကေလးေတြ ေပၚလာမယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ရင္ သူတုိ႔ဘဝေလး ေတြကို သူ႔တို႔ဟာ သူတုိ႔ ထိန္းသြားႏုိင္ တဲ့အခါၾကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တစ္ေယာက္ ေကာင္းစားရင္ တစ္ေယာက္ ေအးခ်မ္း သာယာမႈ ရွိမယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာနဲ႔ ဘုန္းဘုန္းက ပံ့ပိုးေပးတာပါ”ဟု မိန္႔ၾကားသည္။

႐ုပ္ဆုိင္ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပရဟိတပညာေရးေက်ာင္းတြင္ မိဘမရွိ၍ ဆင္းရဲေသာ မိဘမဲ့ကေလး ၁၁၁ ေယာက္ႏွင့္ မိဘ ရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္းမလာႏုိင္သည့္ ကေလး ၁၉၉ ေယာက္တို႔ကို လက္ခံကူညီေပး လ်က္ ရွိၿပီး အိမ္မွေန၍ ေက်ာင္းတက္ေန ေသာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃ဝ၄ ေယာက္ တုိ႔ကိုလည္း ပညာ သင္ေပး ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလံုးရွိ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ စားဝတ္ေနေရးတို႔ကို ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ရပ္ရြာအလွဴရွင္မ်ား တာဝန္ယူကာ ဒါနျပဳလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ပညာသင္ ကေလးငယ္မ်ား ညအခ်ိန္ စာက်က္ႏုိင္ရန္ ညေန ၆ နာရီမွ ည ၁၁ နာရီအထိ မီးစက္ေမာင္း၍ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရးကို အေထာက္အပံ့ ေပးေနပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယင္းပရဟိတ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပညာေရးက႑ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၌ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စနစ္ျဖင့္ အနီး ပတ္ဝန္းက်င္မွ လွဴဒါန္း ေငြမ်ားအေပၚ ရပ္တည္ေနရၿပီး လစဥ္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို လစာ ေငြေပးငွားရသည့္ ကုန္က် စရိတ္၊ ေက်ာင္းအိပ္ ေက်ာင္း စား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အပံ့ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေန သျဖင့္ ပညာေရးက႑တြင္ ဒါနျပဳလို ေသာသူမ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ခ်က္ ရွိေသာ ေနရာတြင္ လွဴဒါန္းရန္ စိတ္ပါဝင္စားသူ မ်ားသည္ ဧရာဝတီ တုိင္း၊ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ႐ုပ္ဆုိင္ေက်းရြာ၊ ရတနာမၪၨဴ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး ပရဟိတေက်ာင္း ဖုန္း-ဝ၉-၄၉၃၁ဝ၄၃၉ ဆရာေတာ္ ဦးမၪၨဴသာရ ထံသို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ဆရာေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းမွ ဧရာဝတီတုိင္း၊ ဘိုကေလး ၿမိဳ႕နယ္ မရဲ႕ရြာသစ္ေက်းရြာ အဝင္မရဲ႕ ေခ်ာင္း အဝတြင္ ရြာဦးထိပ္ကြက္လပ္၌ ဂုဏ္ေရႊစည္းခံုေစတီ တည္၍ ဘိုးဘြားရိပ္သာ ေဆာက္မည့္ အေၾကာင္း ကို ဆရာေတာ္ ဦးမၪၨဴသာရ က ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားသည္။

ဝဝ၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အ႐ုဏ္ဦး လူမႈကူညီေရး အသင္း

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂ဝ၁၃
ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၃

ဘဝျမင့္မိုရ္

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ၂ဝ၁၂

အေမ့အရိပ္ နယ္စည္းမျခား ပညာဒါနေက်ာင္း

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈၊ ၂ဝ၁၂

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*