ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး အခ်က္အခ်ာက်ေနရာမ်ားတြင္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို လိုက္လံစစ္ေဆးခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး အခ်က္အခ်ာက်ေနရာမ်ားတြင္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို လိုက္လံစစ္ေဆးခဲ့သည္။

လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ထိပ္လန္႕မႈမ်ား ရွိေနရၿပီး မိမိတို႕ ေနထိုင္ရာ ရပ္ကြက္ႏွင့္လမ္းမ်ားတြင္ အေစာင့္မ်ား ခ်ထားျခင္း၊ ညဘက္မ်ားတြင္ လမ္းမ်ား ပိတ္ထာၿပီး လူ၀င္လူ ထြက္မ်ား စစ္ေဆးေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားကို ေနစဥ္လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ လည္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ နယ္ေျမေအးခ်မ္းေရးအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ခရိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မႈး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ ရဲအင္အားအျပည့္အ၀ အသံုးျပဳၿပီး ယာဥ္တန္းမ်ားျဖင့္ ကင္းလွည့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕ျပင္ အခ်က္အခ်ာ ၾကသည့္ ေနရာမ်ား၊ လမ္းဆံုမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ရပ္ကင္း၊ ၀ပ္ကင္းမ်ား ခ်၍ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဧည့္စာရင္း စစ္ေဆးျခင္း၊ ယာဥ္ ပိတ္ဆို႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႕အား သတ္မွတ္ေနရာ (၃၂)ေနရာတြင္ အဖြဲ႔ေပါင္းစံုျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ား  ျဖစ္ေပၚလာပါက စုဖြဲ႔ ေလ့က်င့္ ထားသည့္ တပ္ခြဲမ်ားအား အသင့္ စုဖြဲ႔ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး အတြက္ ေန႔/ညမျပတ္ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ သတင္း ရရွိသည္၊

၀၃၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*