က်န္းမာေရး သတင္း — ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၊ ၂၀၁၆

ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၌ ေဆးယဥ္ပါး တီဘီေရာဂါ ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆံုး ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး က်န္းမာေရး ဦးစီးထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏွစ္စဥ္ လူဦးေရ ၉၀၀၀ ခန္႕ ေဆးယဥ္ပါး တီဘီေရာဂါ ကူးစက္ခံေနရေၾကာင္း ကမာၻ႔ က်န္းမာေရး အဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

တီဘီေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူမ်ားကို ခန္႔မွန္းမႈႏွင့္ မေတြ႔ရွိႏိုင္သျဖင့္ သံသယရွိသူတိုင္း က်န္းမာေရး ဌာနမ်ားကို သြားေရာက္ စစ္ေဆးၾကရန္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနက တိုက္တြန္းထားသည္။

အဆိုပါ တီဘီေရာဂါ ေဝဒနာသည္ ရိုးရိုးတီဘီ ျဖစ္ပြားရာမွ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီ ျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္လာၿပီး ေဆးမတိုး တီဘီ စတင္ ျဖစ္ပြားေသာ လူနာမ်ားသည္လည္း လူ ၁၀၀ တြင္ ငါးေယာက္ႏႈန္း ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာတြင္ တီဘီျဖစ္ပြားႏႈန္း ျမင့္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၌ စတုတၳ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႕ က်န္းမာေရး အဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*