ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၊ ၂ဝ၁၃

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး၏ အနီးကပ္ ၾကပ္မတ္ ညႊန္ၾကားမႈျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ မတ္လ ၂ဝ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တြင္း အဓိက က်ေသာ ေနရာမ်ား၌ အထူးလံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိရာ ရပ္ကင္း၊ ဝပ္ကင္း ယာဥ္တန္းမ်ားျဖင့္ လံုျခံဳေရး လွည့္လည္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ယာဥ္စစ္ ပိတ္ဆို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဧည့္စာရင္း စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အဓိကရုဏ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားကို အရွိန္ အဟုန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရံုးမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

yai8

yai3

yai4

yai1

yai10

yai2

yai5  

ဝ၃၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*