စီးပြားေရးသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂ဝ ၊ ၂ဝ၁၃

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျပးဆြဲလ်က္ရွိသည့္ တကၠစီ စင္းလံုးငွားယာဥ္မ်ား အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ဌာန မွ တာဝန္ယူ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္က ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ တရားဝင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ မထသ(ဗဟို) သို႕ လႊဲေျပာင္း တာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး လာမည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ မထသ(ဗဟို)မွ စီစဥ္ ထားခဲ့ေသာ္လည္း ဌာနခ်င္း လုပ္ငန္းမ်ား ေျပာင္းလႊဲရာတြင္ အႀကံျပဳခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို ျပင္ပ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာ သို႕ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႕တင္ျပရာတြင္ လက္ရွိ ေျပးဆြဲလ်က္ ရွိသည့္ တကၠစီယာဥ္ မ်ားကို ယခုလို လႊဲေျပာင္း လုပ္ကိုင္ျခင္း အတြက္ အခက္အခဲမ်ား ရွိလာႏိုင္ၿပီး ယာဥ္စီးခမ်ားကို မီတာစနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳကာ တစ္ေျပးညီေတာင္းခံရမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ေပၚ တြင္လည္း အခက္ အခဲမ်ား ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ တကၠစီ ယာဥ္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၏ အႀကံ ျပဳခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပၾကသည့္ အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ရန္ သတ္မွတ္ထား သည့္ အခ်ိန္ကာလ အတိအက် လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ မေသခ်ာေသးေၾကာင္း မတ္ ၂ဝ ရက္က က်င္းပသည့္ မထသ (ဗဟို) မီဒီယာ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ မထသ (ဗဟို) အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘျမင့္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ဌာနခ်င္း လုပ္ငန္းမ်ား လႊဲေျပာင္းသည့္ အဆင့္မ်ား၊ ၾကန္႔ၾကာ မႈမ်ား သတ္မွတ္ရက္ အတိအက် ေၾကညာ ျခင္း မျပဳႏိုင္သည့္ အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယင္းက ေျပာၾကားရာတြင္ “ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဌာနအေနနဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာဌာနက ဘယ္ေတာ့ လႊဲမလဲ ဆိုတာ ကိုေစာင့္ေနပါတယ္။ မတ္ ၁၅ ရက္မွာ စတင္ လႊဲေျပာင္းၿပီး မတ္  ၃၁ရက္မွာ အၿပီးလႊဲေျပာင္းဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႕က ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ကို ေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဧၿပီ ၁ ရက္ မွာလုပ္ငန္း စတင္ပါမယ္လို႕ သေဘာတူ နားလည္ လက္ခံခဲ့ၾကပါ တယ္။ ေနာက္ မတ္ ၁၄ရက္မွာ ၿမိဳ႔တာ္စည္ပင္ သာယာဌာန အတြင္းေရးမွဴး စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ဒုတိယဥကၠ႒ က ေျပာပါတယ္။ ယာဥ္ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ဥကၠ႒ဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္တဲ့ တကၠစီေတြနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး မထသ (ဗဟို)ကို လႊဲေျပာင္း ေပးမယ့္ အစီစဥ္အေပၚမွာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပႏိုင္ဖို႕အတြက္ အစည္း အေဝးလုပ္မယ္ ဆိုၿပီး ေခၚပါတယ္။ အဲဒီ အစည္းအေဝးမွာ သက္ဆိုင္ရာ မထသ၊ ကညန၊ ပစန၊ ဥပေဒအဖြဲ႕၊ စည္ပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လမ္းတံတား ဌာနက အဖြဲ႕အစည္းေတြ တက္ၾကပါ တယ္။ အဲဒီမွာ တကၠစီမ်ား လႊဲေျပာင္း ေပးတာနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ အရပ္ ဖက္ကအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက သမၼတ ႀကီးဆီကို စာေရးပါတယ္။ စာထဲမွာ က ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ ကပဲ ဒီအတိုင္း မွတ္ပံုတင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္တာေကာင္းပါ လို႔ စာေရးတင္တဲ့ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကေနၿပီးေတာ့ တိုင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ကို အႀကံျပဳတင္ျပခိုင္း ပါတယ္။ အဲဒီလို အႀကံျပဳ တင္ျပႏိုင္ေရးအတြက္ အစည္းအေဝးေခၚခဲ့ တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျပာပါ တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ကေတာ့ အဲဒီ အစည္းအေဝးမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ မထသ (ဗဟို)အေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းပိုင္းေတြကို လုပ္ကိုင္ေနပါ တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ တင္ျပခဲ့တဲ့ မတ္ ၃၁ ရက္မွာ အၿပီးလႊဲေျပာင္း ေပးဖို႕ေျပာတဲ့အခါၾကေတာ့ ယာဥ္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ဒုတိယ ဥကၠ႒ကလႊဲတဲ့၊ ေျပာင္းတဲ့အပိုင္းေလးေတြ ကို မတ္ ၂၂ ရက္အထိ ေရႊ႕ဆိုင္းေပးပါ ဆိုၿပီး ေျပာပါ တယ္။ ေနာက္ပိုင္း အခုခ်ိန္ထိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ဆီကို အေၾကာင္း မၾကားေသးပါဘူး” ဟု တကၠစီ လုပ္ငန္း ေျပာင္းေရႊ႕ လုပ္ကိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ၾကန္႔ၾကာမႈ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ လတ္တေလာ အေျခအေနမ်ားကို ေျပာၾကား သည္။

မၾကာေသးခင္ ကာလက ၿမိဳ႔ တြင္း တကၠစီမ်ားတြင္ ယာဥ္စီးခမ်ား အား မီတာႏွင့္ေတာင္းခံရမည္ဟု ၫႊန္ၾကား ခဲ့ၿပီး မီတာမ်ား တပ္ဆင္အသံုး ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ခရီးသည္ႏွင့္ ယာဥ္ ေမာင္းမ်ားၾကားတြင္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ယခု မထသ(ဗဟို)မွ ၿမိဳ႕တြင္းတကၠစီမ်ားကို မီတာမ်ား တပ္ဆင္အသံုးျပဳေစၿပီး စီအမ္ဂ်ီ၊ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ အသံုးျပဳသည့္ တကၠစီ မ်ားအား ယာဥ္စီးခႏႈန္းထားမ်ား တစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္မည့္ အေျခအေနအား  မထသ (ဗဟို) ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလွ ေသာင္းျမင့္ က ေျပာၾကားရာတြင္ “တကၠစီတိုင္းမွာ မီတာပါရပါတယ္။ ကမၻာ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာလည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ ယခင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း မီတာမ်ား တပ္ဆင္ၿပီးေမာင္းဖို႔ ၫႊန္ၾကားခဲ့တဲ့ အခါမွာ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိတာဟာ လုပ္တဲ့လူမ်ား ညံ့လို႕မေအာင္ျမင္တာ ပါ။ ဖမ္းတဲ့သူ အေရးယူတဲ့သူေတြ ညံ့ရင္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါဘူး။ အခ်ိဳ႕က တကၠစီခကို ဒီအတိုင္းေျပာယူ၊ ေျပာ စီးတာပဲေကာင္းပါတယ္ လို႔ ေျပာၾကတဲ့ သူေတြလည္းရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံျခားသား တစ္ေယာက္က ပိုက္ဆံ ဘယ္ေလာက္ေပးရမလဲ ဆိုတာကို ေျပာဖို႕ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဆီက တကၠစီ ယာဥ္ေမာင္း ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား မေျပာတတ္ပါဘူး။ ပိုက္ဆံ ဘယ္ေလာက္က်တယ္ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ တစ္ ေဒၚလာ၊ ႏွစ္ေဒၚလာ ဆိုတာပဲ သူေျပာ လို႔ရမယ္။ အတိုးအေလွ်ာ့ၾကေတာ့ သူမေျပာတတ္ေတာ့ဘူး။ ေတာ္ေတာ္ ခက္ပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ အခ်ိန္ ပိုၾကာႏိုင္ပါတယ္။ ကမၻာ အရပ္ရပ္မွာလည္း မီတာနဲ႔ပဲ လုပ္ကိုင္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီမွာ လည္း မီတာနဲ႔ပဲလုပ္ကိုင္သင့္ပါတယ္။ ေနာက္ တစ္ခုက မီတာတပ္ ထားေပမယ့္ လည္း ယာဥ္ေမာင္းေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက ယာဥ္စီးခကို ပါးစပ္နဲ႔ ေတာင္းၾကတာ မ်ားပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ မီတာမသံုးတဲ့ ကား ဆိုရင္ ၿမိဳ႕တြင္းေျပးဆြဲမယ့္ ခရီးစဥ္မ်ားကို ႏႈန္းထား သတ္မွတ္ၿပီး ကားေတြမွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားသင့္တယ္။ တကယ္ေတာ့ တကၠစီေတြအတြက္ တကၠစီ မီတာ တပ္ဆင္ေမာင္းႏွင္ တာဟာ လုပ္ကို လုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

မၾကာမီ ကာလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္အတြင္း ေျပးဆြဲလ်က္ ရွိသည့္ တကၠစီမ်ားအား မထသ(ဗဟို)မွ ဦးစီး ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး တကၠစီယာဥ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ ရမည့္ မီတာမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕မွ မွတ္ပံုတင္ၿပီး တင္သြင္း လာသည့္ မီတာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ တကၠစီလိုင္စင္မ်ားကို ယခင္ပံုမွန္ သက္တမ္း တိုးေနသည့္ အစီအစဥ္ အတိုင္း တစ္ႏွစ္တစ္ခါသက္တမ္း တိုးရမွာျဖစ္ၿပီး ယခင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတိုင္း ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ၾက ရမွာ ျဖစ္သည္။ အခြန္အခ မ်ား ထပ္မံေပး ေဆာင္စရာ မလိုေၾကာင္းႏွင့္ လာမည့္ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ မ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ား အားလံုး စီအမ္ဂ်ီမ်ား ရရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း မထသ (ဗဟို) ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးလွေသာင္းျမင့္က သတင္းမီဒီယာ မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျပးဆြဲေနသည့္ အငွားယာဥ္အခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျပးဆြဲေနသည့္ အငွားယာဥ္အခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္

ဝ၃၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*