အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္ — ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၇၊ ၂ဝ၁၂

မ်က္စိအျမင္ အာ႐ံု ခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားသည္ ေမြးစကပင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အေၾကာင္း အရာ မ်ိဳးစံုတို႔ေၾကာင့္ အျမင္အာ႐ံုခ်ိဳ႕ယြင္းေပ်ာက္ကြယ္ၾက သူမ်ားလည္းရွိသည္။ ထိုသူတို႔ အတြက္ ဘဝသည္ အ႐ံႈးဟူ၍ မခံ ယူေစရန္၊ သူတစ္ပါးကို မွီခိုရျခင္း မွ ေဝးကြာၿပီး ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္တည္ ႏိုင္ေစရန္၊ မ်က္မျမင္မ်ား၏ ကာယေရး၊ ဥာဏေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ စာေပ ပညာ၊ လက္မႈပညာ စသည့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးေနသည့္ ရန္ကုန္ခဝဲၿခံ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းကို အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ခဝဲၿခံမ်က္မျမင္ေက်ာင္းကို ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ မ်က္မျမင္အဖြဲ႕ အစည္းတည္ေထာင္ခဲ့ရာမွ ယင္းအဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ သည့္ မ်က္မျမင္မ်ား၏ ကာယေရး၊ ဥာဏေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ သင္ၾကားေပးမည့္ ေက်ာင္းလို အပ္ ျခင္းေၾကာင့္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာင္းတည္ေထာင္သည့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးသိန္းလြင္က ေျပာသည္။

ေက်ာင္းမတည္ေထာင္မီ ယခင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ မ်က္မျမင္ မ်ားအတြက္ အတတ္ပညာ သင္ၾကား ေပးသည့္ ၾကည့္ျမင္ တိုင္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတည္းသာ ရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါေက်ာင္းသည္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ အရြယ္မ်ားကိုသာ လက္ခံ သည့္ ေက်ာင္း ျဖစ္၍ ၁၄ ႏွစ္ အထက္ အသက္အရြယ္တြင္ ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္လာ သူမ်ား ပညာေလ့လာခြင့္ မရေခ်။

ထို႔ေၾကာင့္ ခဝဲၿခံမ်က္မျမင္ ေက်ာင္းကို ေက်ာင္းသား ၂ ေယာက္ျဖင့္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က လက္မႈ ႀကိမ္ဝါး ပညာတစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ သင္ၾကား ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္း၌ ၁၄ ႏွစ္အထက္ ကေလး မ်ားကို ေက်ာင္းအိပ္ ေက်ာင္းစား မေနခိုင္းဘဲ ေန႔သင္တန္း သေဘာမ်ိဳး ပညာသင္ခြင့္ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး အဆို ပါေက်ာင္းသားမ်ားကို ၾကည့္ျမင္တိုင္ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ေစ၍ ခဝဲၿခံေက်ာင္း တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ၏ ေနေရး စားေရးမ်ားကို တာဝန္ယူ၍ ေက်ာင္းတက္ေစခဲ့ သည္။ ၾကည့့္ျမင္တိုင္ေက်ာင္း၌ စတုတၳတန္းအထိသာ အတန္းေက်ာင္း ပညာရွိၿပီး မူလတန္း ေအာင္ျမင္ပါက ဆက္လက္ ပညာဆည္းပူးရန္ အတန္း မရွိေခ်။

ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ခဝဲၿခံေက်ာင္းမွာပင္ ပၪၥမတန္း ေက်ာင္းခန္း တစ္ခုကို ေက်ာင္းသား ၆ ေယာက္ျဖင့္ စတင္ဖြင့္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ႏွစ္တြင္ ဆ႒မတန္းေက်ာင္း ကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းစာသင္ၾကားရန္ အခန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာမွ ယခု ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ မူႀကိဳမွ အထက္တန္းအထိ ေက်ာင္းသား ၁၄၂ ေယာက္ကို ပညာသင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ခဝဲၿခံေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းသားမ်ား စာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ မ်က္မျမင္ ပံုႏွိပ္စာအုပ္မ်ားကို ေက်ာင္းမွာပင္ ႐ိုက္ႏွိပ္ ထုတ္ေဝကာ သင္ၾကားေပးၿပီး စာသင္သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၂၆ ေယာက္ျဖင့္ သင္ၾကားေပးေနေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းတြင္ အတန္းပညာ အေနျဖင့္ ဆယ္တန္းမွ မူႀကိဳအထိ ရွိၿပီး ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ပါက သာမန္လူမ်ား တက္သည့္ တကၠသိုလ္ကို ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးသိန္းလြင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စာေပသင္ၾကားရန္ မရႏိုင္ေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ေယာက်ာ္းေလး ဆိုလွ်င္ ႀကိမ္၊ ဝါး လက္မႈပညာသင္ ၾကားေပးၿပီး မိန္းကေလးဆိုပါက အႏွိပ္၊ ေျခသုတ္ခံု၊ ဖံုသုတ္တံ၊ သိုးေမႊးထိုးသည့္ လက္မႈပညာမ်ား ကို သင္ၾကားေပးေၾကာင္း ၊ ေက်ာင္းတြင္ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ မ်က္မျမင္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းအိပ္၊ ေက်ာင္းစား ေနေစ၍ လာေရာက္ ပညာ သင္ၾကားၾကေၾကာင္း ေန႔သင္တန္း အေနျဖင့္ လာေရာက္ ပညာသင္သည့္ မ်က္မျမင္ ကေလး ၇ ဦး ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စားေသာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသား ၁ ဦးကို တစ္လလွ်င္ ၁ ေသာင္းခြဲ ႏႈန္း ထမင္းဟင္း ခ်က္ျပဳတ္သူကို ထုတ္ေပး၍ စီစဥ္ေပးေၾကာင္း၊ ေက်ာင္း၌ အခါအားေလ်ာ္စြာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ ေပး၍ ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ခါက်ေရာက္ေသာ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ မ်က္မျမင္ လမ္းေလွ်ာက္တုတ္ေန႔ ကိုလည္း ခဝဲၿခံ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွ စတင္က်င္းပေစခဲ့ၿပီး ယခုေနာက္ပိုင္း မ်က္မျမင္ အသင္းအဖြဲ႕ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္အတူ ထိုေန႔၌ လမ္းေလွ်ာက္တုတ္မ်ားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

မ်က္မျမင္ေက်ာင္း တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး မ်က္မျမင္မ်ား၏ဘဝတိုးျမႇင့္ မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးသိန္းလြင္က “ေက်ာင္းကိုတည္ ေထာင္တဲ့ဟာက သူတို႔ရဲ႕ပညာေရး အေျခခံတိုးျမႇင့္လာဖို႔ ကိုယ့္ေျခ ေထာက္ေပၚကိုယ္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ သူမ်ားနဲ႔တန္းတူ ေနႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ကေလးေတြက သူ႔ ေနရပ္ေဒသ သူဝင္ဆံ့တယ္ ေဆြမ်ိဳး အသိုက္အဝန္းထဲမွာလည္း ဝင္ဆံ့တယ္။ ဟိုတုန္းက မ်က္မျမင္ေတြကို ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာထဲမွာ ဝိုင္းပယ္ထားတာ။ သူတို႔ကပဲ မ်က္မျမင္ေတြကို ကူညီ ရတယ္။ အခုမဟုတ္ဘူး။ ဒီမ်က္မျမင္ေက်ာင္းက ဆင္းၿပီး အလုပ္ရတဲ့ ကေလးေတြက တခ်ိဳ႕သူတို႔ရဲ႕ မိဘေတြကို ေခၚၿပီးေတာ့မွ ေထာက္ပံ့ထားတယ္။ လူတစ္ေယာက္က အမွီအခို ကင္းၿပီး ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ရပ္တည္႐ံုတင္ မကဘူး။ ကိုယ့္ဝန္းက်င္ကိုလည္း အက်ိဳးျပဳႏိုင္တယ္ ဆိုတာ ကမၻာမွာ လူသား တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ အသက္ရွင္ရက်ိဳး နပ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ခဝဲၿခံ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသူေလး မဥမၼာေထြးက “ပညာ သင္ၾကားခြင့္ ရႏိုင္ဖို႔ ဒီခဝဲၿခံေက်ာင္းႀကီးလို ေက်ာင္းေတြရွိလို႔သာ သမီးတို႔လို လူေတြအတြက္ အဆင္ေျပတဲ့ ဘဝရပ္တည္ ခ်က္ကို ရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေက်ာင္းက သမီးတို႔ရဲ႕ ဘဝေတြအတြက္ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ ေနရာပါ”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ ခဝဲၿခံ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕ နယ္တြင္တည္ရွိ၍ ေက်ာင္းသို႔ ဆက္သြယ္ လိုပါက ဖုန္-၆၆၂ဝ၃၄၊ ၆၆၁၆၈၉ သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝဝ၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အ႐ုဏ္ဦး လူမႈကူညီေရး အသင္း

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂ဝ၁၃
ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၃

ဘဝျမင့္မိုရ္

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ၂ဝ၁၂

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*