မြန္ျပည္နယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ဘိုေက်းရြာတြင္ မတ္လ ၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေကအင္န္ယူ၊ ေကအင္န္ အယ္လ္ေအ တပ္မဟာ(၁) ဆက္ဆံ ေရးရံုးဖြင့္ပြဲႏွင့္ အေဆာက္အဦ လႊဲ ေျပာင္းေပးအပ္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ရာ ရထား ပို႕ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဦးေဇယ်ာေအာင္၊ မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းျမင့္၊ အေရွ႔ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တင္ေမာင္ဝင္း၊ ေကအင္န္ယူ ဥကၠ႒ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးႏွင့္ တပ္မဟာ(၁) တပ္မဟာမႈး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာေက်ာ္လင္းတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ ေပးၾက သည္။

ဆက္ဆံေရးရံုး ဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေကအင္ယူ၊ ေကအင္န္အယ္ေအ ေခါင္းေဆာင္မ်ား

ဆက္ဆံေရးရံုး ဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေကအင္ယူ၊ ေကအင္န္အယ္ေအ ေခါင္းေဆာင္မ်ား

ဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာေဂ်ာ္နီႏွင့္ ေကအင္န္ယူ၊ ေကအင္န္အယ္ေအ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား

ဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာေဂ်ာ္နီႏွင့္ ေကအင္န္ယူ၊ ေကအင္န္အယ္ေအ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား

တပ္မဟာ(၁) တပ္မဟာမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာေက်ာ္လင္း

တပ္မဟာ(၁) တပ္မဟာမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာေက်ာ္လင္း

မက္စ္ျမန္မာ ကုမၸဏီမွ ဦးေဇာ္ေဇာ္က သက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို တပ္မဟာမွဴး ထံ ေပးအပ္ခဲ့သည္

မက္စ္ျမန္မာ ကုမၸဏီမွ ဦးေဇာ္ေဇာ္က သက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို တပ္မဟာမွဴး ထံ ေပးအပ္ခဲ့သည္

အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္ စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီဝင္ မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းျမင့္က အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုလို ဆက္ဆံေရး႐ံုး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ႏိုင္ျခင္းအတြက္ ျပည္နယ္ ကိုယ္စား လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ဝမ္းသာမိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႕နယ္ေျမသည္ မြန္တိုင္းရင္းသား တစ္မ်ိဳးတည္း ေနထိုင္ျခင္း မဟုတ္ပဲ တိုင္းရင္းသား ေပါင္း စံုေနထိုင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ငယ္ေလးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား စံုလင္စြာျဖင့္ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ေနထိုင္ ၾကသလို တစ္ခါတစ္ရံ တြင္လည္း စိတ္ေကာက္ၾက၊ အေဝမတည့္ၾကသည့္ အခါမ်ိဳးမ်ားလည္း ရွိတတ္ေၾကာင္း၊ ညီအကို ေမာင္ႏွမ ခ်င္း စိတ္ေကာက္ၾကသည့္ သေဘာေလာက္သာ ရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တြင္ ျပည္သူမ်ားက တင္ေျမႇာက္ လိုက္သည့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ေအးခ်မ္း သာယာ တိုးတက္ေအာင္ ဦးေဆာင္ လမ္းျပေနၿပီး ျပည္သူလူထု ကို ေရွ႕တန္းမွ တင္ကာ လူထု အေျချပဳစနစ္ျဖင့္ မိမိတို႕လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ အခမ္းအနားတြင္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ရွိသည့္ ျပည္သူအားလံုးသည္ အာဏာ အစစ္အမွန္ ရွိေသာ ျပည္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ က ေပးအပ္သည့္ အာဏာႏွင့္သာ မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔သည္ မြန္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝ တိုးတက္ေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွလည္း ဝိုင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ေကအင္န္ယူ ဆက္ဆံေရး ႐ံုးဖြင့္လွစ္ျခင္းသည္ မြန္ျပည္နယ္ အတြက္ ထာဝရအလင္းတန္းႀကီး တစ္ခုပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထာဝရ ေအးခ်မ္းသာယာသည့္ လူေနမႈဘဝကို ပိုင္ဆိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကား သြားခဲ့ပါသည္။

ထို႕ေနာက္ တက္ေရာက္ လာၾကသည့္ ဧည့္ေတာ္မ်ားမွ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေဇယ်ာေအာင္မွ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း သည္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းႀကီး တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေကအင္န္ယူတို႕သည္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ နားလည္မႈမ်ား တိုးတက္လာခဲ့သည့္အတြက္ ယခုလို ဆက္ဆံေရး ႐ံုးမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ လာႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ပိုမို ပြင့္လင္းျမင္သာခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေဖာ္ေဆာင္မႈ မေအာင္ျမင္ဘဲ ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း ရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ တိုးတက္ရန္ အတြက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး သည္ အလိုအပ္ဆံုး အရာ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အေနႏွင့္လည္း အလိုလားဆံုး အခ်ိန္ကို ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား အေနႏွင့္လည္း ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ မ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ အင္မတန္ စိတ္အား ျပင္းျပလ်က္ ရွိေၾကာင္း ၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အဆင့္ သံုးဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ ပထမအဆင့္တြင္ ျပည္နယ္ အဆင့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ၿပီး ဒုတိယအဆင့္ တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ေဆာင္ရြက္ကာ တတိယအဆင့္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေမွာက္ တြင္ တိုင္းရင္းသား အားလံုးေဆြးေႏြးၿပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ရမွာပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ရွိရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ပစ္ခတ္ေရး ရပ္စဲမႈမွသည္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အတိုင္း စိတ္ရွည္စြာျဖင့္ ထာဝရ တည္တ့ံ ခိုင္ျမဲေရး ရရွိရန္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း စသည့္ျဖင့္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ေကအင္န္ယူ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုးက ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုးႏွင့္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအၾကား လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ခု ဇန္နဝါရီလတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ထိုးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔ တြင္ ႏွစ္ဦး သေဘာတူထားခ်က္ တစ္ခုမွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈ ပိုမိုခိုင္မာရန္ ပိုမိုေအာင္ျမင္ရန္ ပိုမိုတိက်ရန္အတြက္ ဆက္ဆံေရး႐ံုးသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ား ဖြင့္ႏိုင္ ေရးအား သေဘာတူလိုက္ျခင္း၊ ဆက္ ဆံေရး႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဆက္လက္၍ လည္း ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ား ဖြင့္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ဖြင့္ရျခင္းသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ရက္မွ စတင္ၿပီး လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း မိမိတို႔ၾကားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ မတူမႈမ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ား မတူျခင္း၊ တို႕ေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႕ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးရမည့္ အစား ပဋိပကၡမ်ားျမင့္မားလာခဲ့ရာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၿပီး တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ သတ္ျဖတ္ၾကသည့္ အဆင့္ သို႕ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး စစ္ျဖစ္လာသည့္ အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္သည္ မေကာင္းသည့္ အနိဌာ႐ံုမ်ားကိုသာ ရရွိခဲ့ရေၾကာင္း၊ မိမိတို႕ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုးသည္ စစ္အနိဌာ႐ံုတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊  မိမိတို႕အေနႏွင့္ ယင္းသို႕ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပသနာမ်ားသည္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္း၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေဆြေႏြးမႈမ်ားျဖင့္သာ အေျဖရွာရန္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႕ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရတို႕အၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ လက္မွတ္ ထိုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားသြား ပါသည္၊

ထို႔ေနာက္ ဆက္ဆံေရး ႐ံုးသစ္အား တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည့္ မက္စ္ျမန္မာ ကုမၸဏီမွ ဒါ႐ိုက္တာဦး ေဇာ္ေဇာ္မွ ဆက္ဆံေရး႐ံုးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာရြက္စာတန္း မ်ားအား ေပးအပ္ရာ ေကအင္န္ယူ သထံုဥကၠ႒ ဦးေစာပန္းႏု မွ လက္ခံရယူ ခဲ့ပါသည္။ ေကအင္န္ယူ ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ရာတြင္ ယခုဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ႐ံုးမွာ (၆)႐ံုး ေျမာက္ ျဖစ္ၿပီး ပဲခူးတိုင္း ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္း၊ ဘုရားသံုးဆူ၊ ျမဝတီ၊ဘားအံ၊ စသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီး ငါးၿမိဳ႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုမြန္ျပည္နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္သည့္ ႐ံုးကို မက္စ္ျမန္မာ ကုမ႑ီမွ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္း ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒသခံ တိုင္းရင္းသူေလးမ်ားမွ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကသည္

ေဒသခံ တိုင္းရင္းသူေလးမ်ားမွ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကသည္

 

ေဒသခံ တိုင္းရင္းသူေလးမ်ားမွ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကသည္

ေဒသခံ တိုင္းရင္းသူေလးမ်ားမွ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကသည္

 

ေဒသခံ တိုင္းရင္းသူေလးမ်ားမွ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကသည္

ေဒသခံ တိုင္းရင္းသူေလးမ်ားမွ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကသည္

 

 

ဝ၃၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*