ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၄၊ ၂ဝ၁၃
 • ၆ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ ရရွိသည့္ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေခတၱေတြ႕ဆံုၿပီး ေနျပည္ေတာ္သို႔ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း သိရသည္။
 • ၅ နာရီ ၅၀ မိနစ္တြင္ ရရွိသည့္ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ ၀င္းယူနတီဟိုတယ္တြင္ နာရီ၀က္နားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာမည္ဟု သိရသည္။
 • ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မံုရြာၿမိဳ႕ရွိ ၀င္းယူနတီဟိုတယ္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း နယ္ေျမခံသတင္းေထာက္က သတင္းေပး ပို႔သည္။
 • ၅ နာရီ ၃၀ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ နယ္ေျမခံသတင္းေထာက္၏ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၀င္းယူနတီဟိုတယ္သို႔ လာေရာက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္မည္၊ မျပဳလုပ္မည္ကို မသိရွိရေသးေပ။
 • ၄ နာရီ ၃၀ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ နယ္ေျမခံသတင္းေထာက္၏ ျပန္လည္သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယန္စီကုမၸဏီအတြင္းတြင္သာ ရွိေနေသးေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • ၃ နာရီ ၂၀ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ နယ္ေျမခံသတင္းေထာက္၏ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စီမံကိန္းဧရိယာမ်ားကို သြားေရာက္ စစ္ေဆးၿပီး ေနျပည္ေတာ္သို႔ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း သိရသည္။
 • ၂ နာရီ ၃၅ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ နယ္ေျမခံသတင္းေထာက္၏ သတင္းေပးပို႔အခ်က္အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စီမံကိန္းဧရိယာမ်ားသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆး မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ေနာက္ မံုရြာဘက္သို႔ ျပန္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုမွတဆင့္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 • ၂ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဆည္တည္ေက်းရြာမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာၿပီျဖစ္ၿပီး ညွိႏႈိင္းမႈ မေျပလည္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ားက ဆႏၵျပမႈ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေက်းရြာတစ္ရြာသို႔ သြားေရာက္ရန္ က်န္ရွိေနၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ေနရာသို႔ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 • ၁ နာရီ ၂၀ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဆည္တည္ရြာမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိၿပီး ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမေျပ လည္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လည္ထြက္ခြာခ်ိန္တြင္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ေနာင္ ၅ လအၾကာတြင္ ယင္းဆည္တည္ေက်းရြာသို႔ ျပန္လည္လာေရာက္ဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 • ေဒသခံရြာသားမ်ားက ေတာင္မၿဖိဳေရးကို ဦးစားေပးေျပာဆိုေနၾကေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေတာင္ႏွင့္လူတြင္ လူကို ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္း ေတာင္ေနရာတြင္ ျပန္လည္စိမ္းလန္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါ အခ်က္မ်ားကိို အခ်ဳိ႕ရြာမ်ားက လက္ခံခဲ့ၿပီး တံုရြာႏွင့္ ဆည္တည္ရြာသားမ်ားက လက္ခံျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။
 • အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေနရာတြင္ ကိုဟန္၀င္းေအာင္ရွိေနေၾကာင္း၊ ဆည္တည္ရြာအတြင္း ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ေနရာအတြင္းသို႔ သတင္းမီဒီယာမ်ား၀င္ေရာက္ ခြင့္မရဘဲ ပထမၿခံစည္းရိုးတြင္သာ ေစာင့္စိုင္းေနရေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လံုျခံဳေရးကို ယင္းတို႔က တာ၀န္ယူေၾကာင္း နယ္ခံသတင္းေထာက္ထံမွ သတင္းရရွိသည္။
 • ၁၂ နာရီ မိနစ္ ၄၀ အခ်ိန္တြင္ ေမးျမန္းခ်က္အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ငါးဦးသည္ ဆည္တည္ရြာအတြင္းသို႔ ၀င္ခြင့္ရၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား ၀င္ခြင့္မရေသးေၾကာင္းသိရသည္။
 • ၁၂ နာရီ မိနစ္ ၃၀ အခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဆည္တည္ေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း နယ္ခံသတင္းေထာက္၏ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ သိရသည္။
 • မတ္လ ၁၄ ရက္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္တြင္ သိရွိရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဆားလင္းႀကီး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔  သြားေရာက္၍ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆက္လက္ ရွင္းလင္းရာတြင္လည္း ေဒသခံ ရြာသူ ရြာသားမ်ားက လံုးဝလက္ခံျခင္းမရွိဘဲ ဆန္႔က်င္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အတူ ဆားလင္းႀကီး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တံုရြာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ရွင္းလင္းရာတြင္ လည္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို လက္ခံျခင္း မရွိဘဲ ျပန္လည္ ေအာ္ဟစ္၍ ဆန္႔က်င္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ႀကိဳးကိုင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု အခ်ဳိ႕က သံုးသပ္သည္ ဟုလည္း သိရသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဆည္တည္ရြာသို႔ သြားေရာက္ ရွင္းျပရန္ရွိၿပီး ယင္းရြာတြင္ ဂြမ်ား၊ လက္နက္မ်ားႏွင့္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကေၾကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားကိုလည္း ဝင္ေရာက္ခြင့္ မေပးေၾကာင္း နယ္ခံ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။
 • လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မတ္ ၁၂ ရက္ေန႔ ကတည္း က ေဒသခံမ်ားထံသို႔ သြားေရာက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေျပလည္မႈ မရရွိေသးေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*