ျပည္တြင္းသတင္း — ေရတာရွည္၊ ၾသဂုတ္ ၂၃၊ ၂ဝ၁၂

ပဲခူးတိုင္း၊ ေရတာရွည္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူး႐ိုးမ ႀကိဳးျပင္ေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရပိုင္ ကၽြန္းစိုက္ခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ပုဂၢလိကပိုင္ ကၽြန္းစိုက္ခင္းမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ဳိး လာရာ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ ေနရာအႏွံ႔အျပား သို႔တိုင္ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး ယခင္ အေျခခ် လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေဒသခံ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ လယ္ယာ ေျမ မ်ားမွာလည္း ေျမခြန္ေျပစာ မျပသႏိုင္မႈျဖင့္ ဆံုး႐ႈံးမႈအခ်ဳိ႕ ရွိလာေနသျဖင့္ ေဒသခံ ရြာသားတို႔က လယ္ယာေျမ အေရး စနစ္တက် ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္တြင္ ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခင္က ေဒသခံ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ေျမခြန္ေဆာင္ရသည္ကို မသိၾကဘဲ ယင္းတို႔၏ ဓားမဦးခ် အရပ္ေဒသ မ်ားတြင္ မ်ဳိးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ လယ္ယာကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾက သည္။ သို႔ရာတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ ကာလမွ စတင္ကာ ေျမခြန္ေျပစာ မျပႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ယင္းတို႔လုပ္ကိုင္ေနက် ေျမယာမ်ား ေပၚတြင္ ပုဂၢလိက ကၽြန္းစိုက္ခင္းမ်ား ဝင္ေရာက္လာမႈရွိခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လွည္းပြဲေလး ေက်းရြာမွ ေဒသခံတစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးေဇာ္လြင္က “ကၽြန္းစိုက္ခင္းေတြ ေရာက္လာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာသားေတြ အရမ္းေပ်ာ္ၾကတယ္။ အလုပ္ေတြ ရၾကလို႔ အခု တကယ္ ကၽြန္းစိုက္ခင္းေတြလုပ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယာကြက္၊ ကုန္းကြက္ေတြ အကုန္ပါကုန္ၾကတယ္။ ဘယ္သူ႔ အကူအညီ ေတာင္းရမွန္းမသိဘူး။ ေျမခြန္ေျပစာ ထုတ္မယ္ဆိုၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းကို အကူအညီ ေတာင္းေတာ့လည္း တစ္ဧကေျပစာ ထုတ္ရင္ ေလးေသာင္းဆိုလုိ႔ ေတာင္သူေတြက မလုပ္ရဲၾကဘူး။ ေငြတစ္ေထာင္ရဖို႔ မလြယ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေဒသမွာ တစ္ဧကေလးေသာင္းနဲ႔ ဘယ္သူမွ မလုပ္ႏိုင္ၾကပါဘူး”ဟု ယင္းတို႔၏ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ဦးေဇာ္လြင္က ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႔ ေျပာသည္။

ထုိေဒသတြင္ ေက်းရြာမ်ား အေနျဖင့္ မူလတန္းေက်ာင္း၊ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာန စသျဖင့္ ျပည္သူပိုင္ အေဆာက္အဦ မ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ ယင္းအေဆာက္အဦ ရွိသည့္ ေျမေနရာမ်ားအား ေျမခြန္ေျပစာ ေဆာင္ရန္ ေဒသခံတို႔က မသိခဲ့ၾကေခ်။ သို႔ရာတြင္ ယင္းေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျမခြန္ေျပစာ ျပသရန္ အေၾကာင္းၾကား ခံရမႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံ မူလတန္း ေက်ာင္းေျမႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္းက “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရြာေက်ာင္းေလးက လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ကတည္းက အစိုးရက ခ်ေပးထားတာ ေက်ာင္းေလးက ပ်က္စီးသြားလို႔ အထက္ကို စာတင္ေတာ့ ဒီႏွစ္ ပြင့္လင္းရာသီ ေရာက္ရင္ ေက်ာင္းအသစ္ ေဆာက္ဖို႔ အထက္က က်ၿပီလို႔ ၾကားတယ္။ အခုက်ေတာ့ ေျမစာရင္းက စာသင္ေက်ာင္းေျမ တစ္ဧကခြဲ ေလာက္ကို ေျပစာ ထုတ္ေပးမယ္ ဆိုၿပီး ေငြေျခာက္ေသာင္း ေတာင္းလို႔ ေပးလိုက္ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ကုန္ပိုင္းေလာက္က က်န္းမာေရး ဌာန က်တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဆးခန္း နဲ႔ ေနရာကမရွိေတာ့ ရြာသားေတြက ေငြစုၿပီး ေဆးခန္း အစေလး ပ်ဳိးထားတယ္။ အဲဒီေျမအတြက္က ခုနစ္ေသာင္း ေပးရတယ္”ဟု ေက်ာင္းေျမ၊ ေဆးခန္းေျမ မ်ားအတြက္ ေျပစာ ရရန္ ေဆာင္ရြက္ ရပံုကို ေျပာသည္။

ပုဂၢလိက ကၽြန္းစိုက္ခင္းမ်ားက ေဒသခံမ်ား၏ ယာေျမမ်ားတိုင္ က်ယ္ျပန္႔ ဝင္ေရာက္လာမည့္ အေရးကို စိုးရိမ္ေန ၾကေၾကာင္းလည္း ဦးေဇာ္လြင္ က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႔ပိုင္ ေျမယာမ်ားအား တိုင္းထြာ ေပးပို႔ရန္ ၫႊန္ၾကားခံရေသာ္လည္း ေဒသခံ အမ်ားစုမွာ ပညာရွင္မ်ား မဟုတ္သျဖင့္ တတ္သိသမွ်ျဖင့္ တိုင္းထြာ ေပးပို႔ခဲ့ၾကရာ မွားယြင္း သြားပါက ယင္းတုိ႔၏ ယာေျမမ်ား ဆုံး႐ႈံးသြားေလမည္လားဟု စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းကိုလည္း “အခုလည္း ၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းက လယ္ယာေျမ ေျပစာ ထုတ္ေပးမယ္ ဆိုၿပီး ေျပာတယ္။ သူတို႔ ဆင္းမတိုင္းႏိုင္လုိ႔ ေသခ်ာတိုင္းၿပီး ပို႔ပါဆိုလို႔ တိုင္းၿပီးပို႔လိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ရြာသြားေတြ အကုန္လံုးက မွန္းရမ္းၿပီး တိုင္းေပးလိုက္ၾကတာ။ အခုက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နယ္ကလယ္သမားေတြ အကုန္လံုးက စိုးရိမ္ေနၾက တယ္။ အဲဒီလိုေတြ မွန္းၿပီးတုိင္းေပး လိုက္ေတာ့ ေနာင္ႏွစ္ ကၽြန္းစိုက္ခင္း ေတြ တိုးလာရင္ ပါကုန္ဦးမလားဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက လယ္ေလးေတြက က်ဥ္းက်ဥ္းေလးေတြဆိုေတာ့ လယ္ေဘး ေတာင္ကုန္းေတြ ေတာရွင္းၿပီးမွ စိုက္လို႔ရတာ။ အခုက်ေတာ့ စိုက္ခင္းေတြက လယ္ကန္သင္းအထိ ေရာက္ေနတယ္။ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ေတာင္ ေက်ာင္းခြင့္မရဘူး။ သစ္တစ္ပင္ခုတ္ ေထာင္ ၁ဝ ႏွစ္ဆိုတာမ်ဳိးေတြက လည္း ရွိေသးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရြာေက်ာင္းေျမလိုပဲ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ ေလာက္က်မွ ေငြေပးေန ၾကရမလား ဆိုၿပီးေတာ့ေပါ့”ဟု ေျပာျပပါသည္။

အဆိုပါ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္း၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ဦးေဇာ္လြင္က “အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဒသကို ေတာင္သူ လယ္သမားေတြ နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒေတြ၊ အေၾကာင္းအရာေတြကို ပညာေပး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေစခ်င္တယ္။ လယ္ယာေျမ ေတြကိုလည္း တာဝန္ရွိတဲ့သူေတြက တိတိက်က်ေတြ တုိင္းထြာၿပီး ေျပစာေတြ လုပ္ထားေပးေစခ်င္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ လယ္ယာေျမ ဆံုး႐ႈံးျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ “အခုလက္ေတြ႕ ယာေျမေတြ ပါတယ္ ဆိုတာကလည္း အရင္တုန္းက ေျပစာေတြ တိတိက်က် မလုပ္ခဲ့ၾကလို႔ပါ။ အရင္ ေကာင္စီေခတ္တုန္းက ဒိုင္စပါး သြင္းၾကရမယ္ ဆိုေတာ့ လယ္သမားေတြက ရွိတဲ့လယ္ေလးေတြကို တစ္ဧက ႏွစ္ဧကဆိုၿပီး အထက္ကို စာရင္းေပးၾကတယ္။ ကုန္းကြက္ေတြဆို စာရင္း မေပးၾကဘူး။ ကုန္းကြက္ေတြ၊ ယာေျမေတြ အဓိကထား လုပ္တဲ့ေဒသက အရင္ကတည္း လုပ္စားၾကၿပီး ေျပစာေတြ မရွိၾကေတာ့ အခုအကုန္ ပါကုန္ၾကေရာ။ အဲဒါေၾကာင့္ တာဝန္ရွိတ့ဲ သူေတြက မသိနားမလည္ၾကတဲ့ ေတာင္သူေတြရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ လယ္ေျမ၊ ယာေျမေတြကို တိတိက်က် တုိင္းၿပီး ေျပစာေတြကို အခမဲ့ လုပ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္”ဟု ယင္း၏ အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားႏွင့္ ယူဆခ်က္မ်ားကို ေျပာသည္။

ပဲခူးတိုင္း၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ လယ္ေျမမ်ားတြင္ စပါးကို စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။ ယာေျမမ်ားတြင္ စပါး၊ ႏွမ္း၊ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ေျပာင္း၊ ႀကံစသည္ တုိ႔ စိုက္ပ်ဳိးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဝ၁၆

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*