ႏိုင္ငံတကာသတင္း — ကုလသမဂၢ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈၊ ၂ဝ၁၂

ျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတ၏ ႏိုင္ငံမဲ့ လူနည္းစု မူဆလင္မ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးသစ္မ်ားကို စဥ္းစားရန္ ကတိျပဳခ်က္ကုိ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက ႀကိဳဆိုလိုက္သည္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း

ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း

ေသာၾကာေန႔က ကုလသမဂၢ အႀကီးအကဲထံ ေပးပုိ႔ေသာ စာတစ္ ေစာင္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ လူနည္းစု မူဆလင္မ်ားၾကား အဓိပၸာယ္မဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်၍ သင့္ျမတ္ေရး သေဘာ ထားကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိစာတြင္ ဦးသိန္းစိန္က အိုးမဲ့၊ အိမ္မဲ့ ဒုကၡသည္မ်ား ကို ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးမွသည္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ျပဳေရးအထိ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္း ရန္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ေျပာခြင့္ ရပုဂၢိဳလ္က စာပါအေၾကာင္း အရာမွ ထုတ္ႏုတ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ မူဆလင္မ်ား အတြက္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္ကို အာမခံ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ အပါအဝင္ အျခား အေရးကိစၥ မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာ စံမ်ားႏွင့္ အညီ ျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္က ဆုိပါသည္။

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏စာကုိ ဦးတည္ခ်က္ မွန္ကန္သည့္ ေျခလွမ္း တစ္ခုအျဖစ္ ေခၚဆုိလုိက္သည္။

သို႔ေသာ္ မူဆလင္မ်ား အတြက္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ ဆုိင္ရာ သေဘာထားကုိ ဦးသိန္းစိန္ အေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲမည္လား ဆုိသည္မွာမူ သူ႔စာအရ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ မရွိေပ။ ယခင္က သူသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ၿဗိတိန္ထံမွ လြတ္လပ္ေရး မရမီ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ် ေနထုိင္ခဲ့ၾကေသာ  မူဆလင္မ်ားကိုသာ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္  စဥ္းစား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္းက်ပ္ေသာ ႏိုင္ငံသားဥပေဒကုိ ကုိးကား၍ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေနထုိင္ခဲ့ၾကေစကာမူ လူနည္းစု မူဆလင္မ်ားကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ လက္ခံရန္ ျမန္မာ က ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး ယင္းတုိ႔ကုိ ဘဂၤလားေဒ့(ရွ္)ႏိုင္ငံမွ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာသူ မ်ားအျဖစ္သာ သေဘာထားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘဂၤလားေဒ့(ရွ္) ကလည္း ျငင္းပယ္ခ့ဲသျဖင့္ ထုိသူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံမဲ့ဘဝ ေရာက္ရွိေနရသည္။

လူမႈအသိုက္အဝန္း မၿငိမ္သက္မႈမ်ားက တုိင္းျပည္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးေစခ့ဲၿပီး ကမၻာ့အလယ္တြင္ မ်က္ႏွာ ပ်က္စရာ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္ မာေခါင္းေဆာင္ က စေနေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ရာ အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရက္ အိုဘားမား၏ ခရီးစဥ္ အႀကိဳတြင္ ထူးထူးျခားျခား ေဝဖန္မႈမ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ မူဆလင္ လူနည္းစုႏွင့္ ေဒသခံ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ရင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ရပ္ မ်ားမွာ ႏိုင္ငံတ ကာ အသိုင္း အဝိုင္း၏ အာ႐ံုစိုက္မႈမွ ဖံုးကြယ္ထားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: The Nation

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*