သတင္းေဆာင္းပါး — ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃၊ ၂ဝ၁၃

၂ဝ၁ဝ ႏိုဝင္ဘာတြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့သည္။ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ဇာတ္ကြက္ ခ်ထားေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ အကူးအေျပာင္း ကာလတြင္ ျဖစ္သည္။ ၁၈ လအၾကာတြင္ သူ၏ အန္အယ္လ္ ဒီပါတီက ဒီမိုကေရစီ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေနရာ ၄၅ ခုအနက္ ၄၃ ခု အႏိုင္ရခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို သူ႔ပါတီက သပိတ္ ေမွာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ တစ္ေနရာ သူရခဲ့သည္။

စစ္ဘက္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳ အမတ္ေလာင္းမ်ား ထူးထူးကဲကဲ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ ၂ဝ၁ဝ ေရြး ေကာက္ပြဲ အဆက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ေအာင္ႏုိင္မႈက သူ၏ အခိုင္အမာ လူႀကိဳက္မ်ားမႈကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။ သို႔တေစ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ သူ၏ အက်ယ္အျပန္႔ ၾသဘာေပး ခံရေသာ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးလႈပ္ရွားမႈက ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ႏွင့္ သူ႔ပါတီကို ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခြင့္ေပး ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဟူေသာ အခ်က္ကလည္း တစ္ဖက္မွာ ရွိေနသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ အေမွာင္ထု ကာလအတြင္း လူထုကို လႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ံုး ႏုိင္ခဲ့ေသာ အတုိက္ အခံေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ကာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ၏ သေကၤတအျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တုိင္း ျပည္က ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ဒီမိုကေရစီသို႔ ဦးတည္စ ျပဳေနသည္ႏွင့္ အမွ် သူ သမၼတ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရန္ သင့္ေတာ္ပါမည္ေလာ ဟူေသာ ယခင္က မၾကား  ဖူးခဲ့သည့္ အေမးမ်ား ထြက္ေပၚလာေနသည္။

အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အေနျဖင့္ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအရ ႀကီးႀကီးမားမား ကြဲျပားေနေသာ လူမ်ဳိးစုေပါင္း ၁၃၅ စုေက်ာ္ကို သူ စီမံခန္႔ခြဲရေပလိမ့္မည္။ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုေဒသမ်ားအတြင္း ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ပိုမိုရရွိရန္ အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ပါက အမ်ဳိးသား ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး၏ ခ်န္ပီယံတစ္ဦးအျဖစ္ သူရရွိထားေသာ သမုိင္းေရး အေမြအႏွစ္ကို ထိိခိုက္ ပ်က္စီးေစမည္ ဆိုသည္မွာ သံသယ ျဖစ္စရာ မရွိပါ။

လြတ္လပ္ေရးသူရဲေကာင္း ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးအေနျဖင့္ တုိင္းျပည္၏ လြတ္လပ္မႈအတြက္ တုိက္ပြဲႏွင့္ အတူ ကာလၾကာရွည္ ရွိခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လြတ္လပ္ေရးကာလ ၾကားျဖတ္အစုိးရ က တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုတုိ႔ ရယူ ပိုင္ဆုိင္ထားေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို အျပည့္အဝ အာမခံသည့္ ၁၉၄၇ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ထုိႏွစ္တြင္ပင္ သူလုပ္ ႀကံခံခဲ့ရၿပီး ထုိသေဘာတူညီခ်က္မွာ မည္သည့္အခါမွ် အေကာင္အထည္ ေပၚမလာ ခဲ့ဘဲ ဆယ္စုေပါင္းမ်ားစြာ တုိင္းျပည္ကို မီးေတာက္ ေလာင္ေစခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု ပုန္ကန္မႈမ်ားစြာ၏ ကနဦး မီးပြားသာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ႔ ပြဲဦးထြက္ ႏုိင္ငံေရးကို ၁၉၈၈ ၾသဂုတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တန္ခိုးႀကီး ဗုဒၶဘာသာ ေစတီေတာ္ ျဖစ္သည့္ ေရႊတိဂံုဘုရားေရွ႕မွ စခဲ့ၿပီး သူ႔အေဖ ေျခရာနင္းခဲ့သည္။ ထိုေနရာသည္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ ေက်ာ္ၾကားေသာ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳ မိန္႔ခြန္း ေျပာခဲ့ရာေနရာျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ က စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆန္႔က်င္ေသာ လမ္းေပၚဆႏၵျပကန္႔ကြက္သူ မ်ားကို စစ္အစုိးရ၏ ေသြးေခ်ာင္းစီး ႏွိမ္နင္းၿဖိဳခြဲမႈ မတိုင္မီႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း ကာလတြင္ ဒီမိုကေရစီေရး တိုက္ပြဲ ေခၚသံကို သူေပးခဲ့သည္။

၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူ ႏွင့္ သူ႔ပါတီက အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို စစ္တပ္က ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး သံလက္သီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ အာဏာကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ တုိင္းျပည္ကို စြန္႔ခြာ၍ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ ေပါင္းဆံုခြင့္ ရွိခဲ့ေသာ္ျငား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေန၍ အဟန္႔အတား အခ်ဳပ္အေႏွာင္ ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံကာ အၾကမ္းမဖက္ ဒီမိုကေရစီေရး တိုက္ပြဲကို တုိးျမႇင့္ဆင္ ႏႊဲခဲ့သည္။ လုပ္ႀကံမႈတစ္ခုအျဖစ္ အက်ယ္အျပန္႔႐ႈျမင္ၾကေသာ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ဒီပဲယင္း အေရးအခင္းေနာက္ပိုင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ တစ္ခုအတြင္း တုိင္းျပည္မွ ထြက္ခြာရန္ စဥ္းစားခဲ့ျခင္းရွိ၊ မရွိေမးျမန္းရာတြင္ “ဒါကို ေရြးခ်ယ္ စရာတစ္ခုလို႔ ကၽြန္မ ဘယ္တုန္းကမွ မယူဆပါဘူး။ ျမန္မာျပည္က ထြက္သြားဖို႔ ကၽြန္မ ဘယ္ေတာ့မွ မစဥ္းစား ခဲ့ဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီကို ယံုၾကည္သူ တစ္ေယာက္ တစ္ေလ ရွိေနသမွ် အဲဒီသူနဲ႔အတူ ကၽြန္မ ေနရမယ္ လို႔ပဲ ကၽြန္မ အၿမဲတမ္း စဥ္းစားခဲ့တယ္” ဟု တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အက်ယ္ခ်ဳပ္က်စဥ္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အၾကမ္း မဖက္ေရးျဖင့္သာ အေျပာင္းအလဲကို လိုလား ေၾကာင္း သူ အၿမဲတမ္း ေျပာခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုတြင္ “လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲကို ကၽြန္မ မယံုပါဘူး။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ လက္နက္ကို အေကာင္း ဆံုးကိုင္ႏိုင္သူသာ အာဏာကို ကိုင္ရမယ္ဆိုတဲ့ ထံုးစံႀကီးကို က်ဴးလြန္ရာ က်မွာမို႔ပါ။ ဒါက ဒီမိုကေရစီ အတြက္ အကူအညီမရပါဘူး”ဟု သူ႔ႏုိင္ငံေရး အျမင္ အယူအဆကို အၾကမ္းမဖက္ေရးျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “သူက  ဗုဒၶဘာသာကိုင္း႐ႈိင္းတဲ့သူ တစ္ေယာက္ပါ။ အစ ကတည္းက အိႏၵိယႏုိင္ငံက မဟတၱမဂႏၵီရဲ႕ အၾကမ္းမဖက္ေရးနဲ႔ အာဏာဖီဆန္ေရး ကိုႏွစ္ၿခိဳက္ခဲ့တာ” ဟု အန္အယ္လ္ဒီ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက မ်ားမၾကာေသးမီ တြင္ ေျပာခဲ့သည္။ အၾကမ္းမဖက္ေရးကို လိုလားမႈက ၁၉၉ဝ တြင္ သူ႔ကို ႏိုဘယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ရေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆယ္စုေပါင္း မ်ားစြာအတြင္း အဖိႏွိပ္ခံ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားကို လြတ္လပ္မႈ အမည္နာမျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆန္႔က်င္ေရး သေကၤတအျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳခဲ့သည္။ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုတုိ႔၏ ယံုၾကည္မႈကို အၾကမ္းမဖက္ေရး သတင္းစကားမွ တစ္ဆင့္ ရယူခဲ့သည္။ ပဋိ ပကၡဇုန္ မ်ားမွ စစ္ဘက္၏ လူ႕အခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို အားႏွင့္ အင္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ျငား ၂ဝ၁၅ တြင္ သမၼတသာျဖစ္ခဲ့ပါလွ်င္ ဤခ်ီးမြမ္း ခံဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထား ႏုိင္ရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အတားအဆီး မ်ားကို ႀကီးႀကီးမားမား သူ ရင္ဆုိင္ရ ပါလိမ့္မည္။ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ေပါင္းစံု၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို ေက် နပ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူအျဖစ္ အျမင္ခံရဖို႔လိုပါသည္။ တစ္ခ်ိန္ တည္းတြင္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား အတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္ေသာ စစ္ဘက္ အရာရွိမ်ားအတြက္ ၂၅ ရာႏႈန္းေသာ ေနရာမ်ားကို ဖယ္ထားေပးသည့္ လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အလုပ္ အတူလုပ္ေနရျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီေရး သေကၤတတစ္ခု အျဖစ္ထက္ သမၼတအျဖစ္ျဖင့္ စစ္ဘက္ လႊမ္းမိုးေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ တစ္ရပ္သို႔ သူဦးတည္ရမည္ျဖစ္ပါ သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွွယ္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ပင္ တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ား အပါအဝင္ အေရးႀကီးေသာ အမ်ဳိးသားေရးျပႆနာမ်ား၌ ပို၍အလယ္အလတ္က်သည့္ အေန အထားတစ္ခုကို ယူထားသျဖင့္ မူပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ အေလွ်ာ့ေပးေစ့စပ္ သည္ဟု အျမင္ခံေနရၿပီျဖစ္ပါသည္။ မၾကာေသးမီ လမ်ား အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡ ကို အားေပ်ာ့စြာတုံ႔ျပန္ခဲ့သည္ဟု အျပင္းအထန္ ေဝဖန္ခံခဲ့ ရသည္။ “ဒီျပႆနာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူေတြ ကၽြန္မကို ေျပာေစခ်င္ၾကတာ ကၽြန္မ သိပါတယ္။ သူတုိ႔က ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ေဝဖန္႐ႈတ္ခ်ေစခ်င္တာ။ ကၽြန္မ က ဒါကိုလုပ္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ ဒါကအလုပ္ျဖစ္မယ္ လို႔ ကၽြန္မ မထင္လို႔ဘဲ” ဟု နယူးေယာက္ တိုင္း(မ)ႏွင့္ စက္တင္ဘာလ အတြင္း ေတြ႕ဆံုစဥ္က သူ ေျပာခဲ့ သည္။

“ကၽြန္မက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္မႈေတြကို အၿမဲပဲဆန္႔က်င္ ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ သီးျခား လူမႈ အသိုက္အဝန္း တစ္ခု ကုိေတာ့ ဆန္႔က်င္မေျပာဘူး။ တစ္ခုကို ျပစ္ တင္႐ႈတ္ခ်ရင္ တျခားတစ္ခုက အဲဒီ အသိုက္အဝန္း အေပၚ ပိုၿပီး ရန္လိုလာမယ္” ဟု သူက ေျပာခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားခ်င္း ျပန္လည္ရင္ ၾကားေစ့ေရးကို ျဖစ္ေပၚ တုိးတက္ေစမည့္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး အေျခခံေပၚ၌သာ ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းသင့္သည္ဟု သူယံုၾကည္ေၾကာင္း ဆုိသည္။ “တကယ္ ခိုင္မာတဲ့ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒေပၚ အေျခခံၿပီး ေျဖရွင္းရမွာပါ” ဟု သူက ဆုိပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း ျမင့္တက္ လာေသာ ပဋိပကၡ အေပၚ သူ၏ တုံ႔ျပန္မႈ သို႔မဟုတ္ မတုံ႔ျပန္မႈကလည္း တစ္ခ်ိန္က သူ႔ကိုေထာက္ခံသူမ်ား အပါအဝင္ အမ်ားအျပား၏ ေဝဖန္မႈမ်ား ကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ကခ်င္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ Neng Seng က “ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သစၥာမဲ့သလို ကၽြန္မ ခံစားရသည္” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဟပ္ဖင္တန္ပို႔(စ) သတင္းစာတြင္ မၾကာေသးမီက ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ ေရးခဲ့သည္။ ထုိအထဲတြင္ ယခင္က သူ႔ အသည္းစြဲ ပုဂၢိဳလ္၏ လုပ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူ႔ခံျပင္းမႈႏွင့္ စိတ္ပ်က္ လက္ပ်က္ ျဖစ္မႈကို ေဖာ္ျပထားသည္။ “အရပ္သားေတြအေပၚ တုိက္ခိုက္မႈ ေတြ၊ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ မႈေတြ၊ လိင္ပိုင္း ဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြအပါ အဝင္ အစိုးရတပ္စစ္သားေတြက က်ဴးလြန္တဲ့ ျပင္းထန္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူတစ္ခြန္း မဟခဲ့ဘူး။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မူေပၚ အေျချပဳတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ ကိုယ္က်င့္တရားစံ ေတြက ကၽြန္မကို တစ္ခ်ိန္တုန္းက ဖမ္းစားခဲ့ပါတယ္။ အခုကိစၥ မွာက ၾကားေနလို႔ မရဘူးေလ။ ဒီလို အင္မတန္ ဆုိးဝါးတဲ့ ေစာ္ကားမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ တံုဏွိ ဘာေဝ လုပ္ေနလို႔ ဘယ္ျဖစ္မလဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ ဆိတ္ဆိတ္ေန တာနဲ႔ ၾကားေနတာဟာ ဒီေစာ္ကားမႈ ေတြကို ဆက္ျဖစ္ေစႏိုင္လုိ႔ပဲ။ ကၽြန္မ သိပ္စိတ္ဆိုးတယ္။ သစၥာေဖာက္သလို လည္း ခံစားရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဝမ္းလည္း နည္းတယ္” ဟု သူက ဆုိပါသည္။

ေရြးေကာက္ခံ ႏုိင္ငံေရးသမား တစ္ဦးအေနျဖင့္ သိသိသာသာကြဲ ျပားေနေသာ တုိင္းျပည္အတြင္းမွ မဲဆႏၵနယ္ အားလံုးကို ေက်နပ္ေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါ။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး အေနျဖင့္ပင္ အကန္႔အသတ္ ရွိေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ား၊ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ကန္႔သတ္ ထားေသာ စြမ္းအားမ်ား ႏွင့္အတူ ခက္ခက္ခဲခဲေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ကို သူလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခံေနရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ဘက္ လႊမ္းမိုးေသာ အစုိးရႏွင့္ ပတ္သက္လြန္းသည္ ဟူေသာ ခံစားခ်က္မ်ဳိး၊ ထိထိေရာက္ ေရာက္ မလုပ္ခဲ့ဟူေသာ တျခား ခံစားမႈမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ သူ႔ပါတီတြင္းမွာပင္ သိသိသာသာ သေဘာမတူညီမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စစ္ဘက္ႏွင့္ စစ္ဘက္ ပတ္သက္ရာ ပတ္သက္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ ဆယ္စုေပါင္းမ်ားစြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလြဲမ်ားႏွင့္ ျခစားေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြက္ အျပစ္တင္မႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ ခဲ့ရၿပီး ေနာက္တြင္  ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေဝဖန္မႈမ်ဳိးမွာ ျပႆနာသိပ္မဟုတ္ ပါ။ သို႔တေစ တစ္ခ်ိန္က ကမၻာႏွင့္ အဝန္း ထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကားမႈ အရွိဆံုး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္မွာမူ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေဒသ မ်ား အပါအဝင္ ယခင္က လုိလားသူ၊ ေထာက္ခံသူမ်ားကို ေက်နပ္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္လွ်င္ ဆံုး႐ႈံးမႈ ပိုမ်ားစရာ ရွိပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္မႈအတြက္ တာဝန္ရွိမႈကို ႏုိင္ငံေရး ၿပိဳင္ဘက္တစ္ဦးျဖစ္သူ နန္းရင္းဝန္ေဟာင္း ဦးေစာအေပၚတြင္ ပံုခ်ထားခဲ့သည္ကို သတိရသင့္ပါ သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီစနစ္ကို အဆံုးသတ္ရာတြင္  ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈႏွင့္ ကမၻာ့ႏွင့္ အဝန္း အသိအမွတ္ ျပဳမႈကို ရခဲ့ပါ သည္။ ထိုစနစ္က ႏုိင္ငံေရး အကြဲအၿပဲမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး ထိုကြဲၿပဲမႈမ်ားကပင္ သူ႔ေသျခင္းတရားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ ပါသည္။ ယေန႔အခါ၌ ဦးသိန္းစိန္၏ သမၼတသက္တမ္း အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ထူးထူးျခားျခား ဒီမိုကေရစီေရး တုိးတက္မႈမ်ား အတြက္ ရရွိခဲ့သည့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားက အလားတူ ႏုိင္ငံေရး ၿပိဳင္ဆုိင္မႈႏွင့္ မနာလိုမႈမ်ားကို စစ္ဘက္ႏွင့္ အတုိက္အခံ ပါတီႏွစ္ခုစလံုးအတြင္း တြင္ မီးေမႊးေပးခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္မွာ ႀကီးက်ယ္ေသာ အတုိက္ အခံ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး အျဖစ္ အေမြက ေသခ်ာၿပီးသား ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီ ႏိုင္ငံရပ္ ျခား ခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း ကမၻာ့ အသိုင္းအဝိုင္း ၏ စာနာမႈႏွင့္ ေထာက္ခံမႈမ်ား သြန္းေလာင္းျဖန္းပက္မႈက သက္ေသျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ၂ဝ၁၅ တြင္ သမၼတအျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ အလားတူ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ဳိး ရႏိုင္ပါမည္ေလာ။ ေသခ်ာသည္မွာ ဖိႏွိပ္ မႈၾကားက ဒီမိုကေရစီေရးအထိမ္း အမွတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ သေကၤတမွ သည္ အရပ္သားတစ္ပိုင္း၊ စစ္ဘက္ လႊမ္းမိုးေသာ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္း သို႔ ပုဂၢိဳလ္ေရး အကူးေျပာင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အဖို႔ အဓိက ခလုတ္ကန္သင္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေတြ႕  ႀကံဳေနရျခင္းျဖစ္သည္။ လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ဤအကူးအေျပာင္းကို မည့္သုိ႔ကိုင္တြယ္မည္ ဆိုသည္ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္က အစြန္းအထင္းမဲ့ ပံုရိပ္ကို မည္သို႔ ထိန္းသိမ္းစီမံမည္ ဆုိသည္ကသာ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္း လဲေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေနေသာ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္မ်ားအၾကား သူ၏ ေရြးေကာက္ ခံရႏုိင္မႈကို အဓိက အဆံုးအျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤေဆာင္းပါးကိုေရးသူ ဘီလီတီး (Billy Tea) သည္ ွPacific Forum CSIS မွ သုေတသန အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူ၏ သုေတသနေရးရာ အထူးျပဳမႈမ်ားတြင္ ပဋိပကၡ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ပဋိပကၡစီမံ ခန္႔ခြဲေရး၊ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရး၊ အာရွတိုက္ရွိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ျခားေရးေပၚလစီ၊ အာရွ၊ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအၾကား လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဆက္ဆံ မႈမ်ားပါဝင္ပါသည္။ သူသည္ UMASS Amherst မွ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ျဖင့္ BA ဘြဲ႕ ရခဲ့ၿပီး လန္ဒန္ KING’S College မွ စစ္ပြဲမ်ား ေလ့လာမႈျဖင့္  MA ဘြဲ႕ ရရွိထားသူ ျဖစ္သည္။

Ref;Suu Kyi’s fading glory By Billy Tea, asiatimes,online

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*