ႏိုင္ငံတကာသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၅၊ ၂ဝ၁၃

ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါ (Migraine) ကို ဆိုးရြားေစႏုိင္သည့္ အရာမ်ားစြာထဲ၌ ရာသီဥတုအေျခ အေန သည္လည္း တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေတြ႕ရွိခ်က္အသစ္ တစ္ခု အရ လွ်ပ္စီးလက္ျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္ လူမ်ိဳး ၂၈ သန္းခန္႔၌ ျဖစ္ေပၚေန သည့္ ျပင္းထန္ေသာေခါင္းကိုက္ ေဝဒနာ ၾကား ဆက္စပ္မႈမ်ား ရွိေနႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ohio ႏွင့္ Missouri ၏ ရာသီဥတုအေျခအေန ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္၍ လွ်ပ္စီးလက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ရွိေသာ ေခါင္းတစ္ျခမ္း ကိုက္ေဝဒနာကို သုေတသနပညာ ရွင္မ်ားမွ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ယင္း မွာ အဆိုပါ လွ်ပ္စီး စက္ဝန္းႏွင့္ ၂၅ မိုင္ အကြာအေဝးအတြင္း ရွိေနေသာ လူမ်ား၌ ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာ ခံစားရႏႈန္းသည္ ထုိေန႔မ်ား၌ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Ohio ေဆးပညာ ေကာလိပ္မွ Dr. Vincent Martin က ဤေတြ႔ရွိခ်က္သည္ လွ်ပ္စီးလက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနေသာ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ ေရာဂါ အေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္ သည့္ ပထမဆံုးေသာ ေလ့လာမႈ လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Migraine ဟုေခၚေသာ ေခါင္း တစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါသည္ ျပင္းထန္ေလ့ ရွိၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အလင္းေရာင္ ေၾကာက္ျခင္း၊ ပ်ဳိ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ တကယ္မရွိေသာ အရာမ်ားကို ထင္ေယာင္ ထင္မွားျမင္ရ ျခင္းစသည့္ လကၡဏာ ရပ္မ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ေလ့ရွိၿပီး ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ ေဝဒနာခံစားရသူအမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ Migraine ျဖစ္ေစေသာ အရာမ်ားစြာ ရွိၿပီး ထိုထဲ၌ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း၊ ေရဓာတ္ ခမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အိပ္ခ်ိန္မမွန္ျခင္း စသည္တို႔လည္း အပါအဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤေလ့လာမႈ၌ sensor မ်ားကိုအသံုးျပဳခဲ့ၿပီး Cincinnati, Ohio အနီးဝန္းက်င္၌ လွ်ပ္စီးအား အာ႐ံုခံႏိုင္မည့္ sensor သံုးခုကို အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္  ငါးခုကိုမူ St.Louis, Missouri ၌ ထားရွိခဲ့ ၾကသည္။ ဤ Sensor မ်ား အကူအညီျဖင့္ လွ်ပ္စီးလက္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာအျပင္ ျပင္းအားကိုပါ စံုစမ္းသိရွိႏုိင္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေလ့လာမႈအရ လွ်ပ္စီး လက္ေသာေနရာႏွင့္ ၂၅ မိုင္ အကြာအေဝး အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား၏ ေခါင္းကိုက္ႏႈန္းမွာ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ထိရွိၿပီး Migraine ကဲ့သို႔ ျပင္းထန္ေသာ ေခါင္းကိုက္မႈမွာမူ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္မားလာေၾကာင္း သိရသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအရ လွ်ပ္စီး လက္စဥ္၌ လွ်ပ္စစ္ သံလိုက္လႈိင္း မ်ားႏွင့္ အိုဇုန္း၏ တံု႔ျပန္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္လိမ့္မည္ ဟု သိရွိရသည္။

ဤေလ့လာမႈ၌ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္ကို အသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း လွ်ပ္စီးေၾကာင့္ Migraine ျဖစ္ရသည္ဟု တပ္အပ္ မေျပာႏိုင္ေသးေပ။ သို႔ ေသာ္လည္း လွ်ပ္စီး လက္ျခင္းႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာ တို႔ၾကား ဆက္စပ္မႈ မ်ားရွိေၾကာင္း ဤေလ့လာမႈမွ ေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

Ref: Reuters

ဝ၇၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*