သတင္းေဆာင္းပါး — ေဖေဖာ္ဝါရီ ၊ ၂ဝ၁၃

ကၽြန္ေတာ့္အိမ္နားတြင္ ေတာ္ေတာ္ လူ႐ႈပ္သည္။ ၿမိဳ႕ႀကီး ဝၿပဲစည္ကား လာျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ပင္။ ညေန ႐ံုးဆင္းခ်ိန္ ေရာက္ၿပီလား ဆိုလွ်င္ ပလက္ေဖာင္းတြင္ လူေတြ ေတာ္ေတာ္ေရွာင္ၿပီး သြားရသည္။ သူတုိ႔ထဲက အမ်ားစုက မ်က္ႏွာ ႏုႏုနယ္နယ္ ကေလးေတြႏွင့္ လူငယ္ကေလးေတြ။

သူတုိ႔ကို ေတြ႕ရသည့္အခါ အမ်ိဳးမ်ိဳးစဥ္းစားမိသည္။ အားလံုး တြင္ တူညီေနတာတစ္ခုက လူ႔ဘဝ ၏ စိန္ေခၚမႈ မွန္သမွ်ကို ထီမထင္သည့္ ပံုပါပဲ။ ယံုၾကည္ခ်က္ အျပည့္ အဝကို ကိုင္ဆြဲထားၾကသည္။ အင္အားေတြ အျပည့္အဝ ရွိၾကသည္ ။ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကမည့္ ပံုလည္း ေတြ႕ရသည္။

သူတိ႔ုကို ၾကည့္ၿပီး အားေတာ္ေတာ္ ရွိသြားသည္။ တုိင္းျပည္ အနာဂတ္ အတြက္ ပံုအပ္ ခံထားရသည့္သူမ်ားက ဒီေလာက္ ေတာ့ တက္ႂကြေနၾကမွ ျဖစ္မည္။

သူမ်ားေတြက လူငယ္ေတြကို ေပတံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တိုင္းၾက ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ့္ ေပတံကေတာ့ တစ္ခုပဲ ရွိသည္။ လူအဖြ႕ဲအစည္းကို  အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည့္ ဘက္ကပဲ ၾကည့္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒါက ကၽြန္ေတာ္ မအူမလည္ ရွိစဥ္ အခါကပါ။ ေနာင္အခါ က်မွ ဘဝေပး အသိေတြေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္တာကို ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ သြားသည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို အက်ိဳးမျပဳ လွ်င္ေတာင္မွ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ ဒုကၡမေပးလွ်င္ ေတာ္ပါၿပီ ဟူလုိ။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အေပၚ ဒုကၡေပးသူေတြ ေတြ႕ရ လွ်င္ ေတာ္ေတာ္ စိတ္ဆင္းရဲစရာ ေကာင္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဒါကလည္း ကုိယ္က လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းအေပၚ ဒုကၡေပးေနသလား ဆုိတာကလည္း စဥ္းစားမိဖုိ႔ လိုေသးသည္။ စဥ္းစားမိလွ်င္လည္း ျပင္ႏိုင္ဖုိ႔ လိုေသးသည္။ ဘာေၾကာင့္မွန္း မသိ။ လူဆိုသည္က အစဥ္အလာ ကို ႐ုန္းထြက္ဖုိ႔ ခက္ေနတတ္သည့္ အတြက္ပင္။ သူတို႔ခက္ေလ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းက နစ္ေလျဖစ္သည္။ “ဆန္ကုန္ေျမေလး” ျဖစ္တာ ကမွ ေတာ္ေသးသည္။ “ဆန္ကုန္ေျမ ဒုကၡေပး” ျဖစ္၍ေတာ့ မျဖစ္ေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အဲဒီလို စဥ္းစားမိပါေစ၊ မွားေနတာ သိလွ်င္သည္ ခု ျမန္မေႏွးျပင္ႏိုင္ပါေစ။ ဒီလိုပဲ ကၽြန္ေတာ္ ဆုေတာင္းသည္။

နားရည္ဝေနသည့္ စကားတစ္ ခုရွိသည္။ လူဆိုသည္မွာ ေမြးဖြား လာသည္ႏွင့္ မိဘႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔ ေပးသည့္ အေမြကို ဆက္ခံရ သည္။ ပစၥည္းဥစၥာ ကိုတင္ ေျပာတာ မဟုတ္။ မိဘ ပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔၏ ေနပံုထုိင္ပံု၊ ေျပာပံုဆုိပံု၊ ေတြးေခၚ ပံု အမူအက်င့္မ်ားအတုိင္း ေမြးလာသည့္ ကေလးက ဆက္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာင္ ႀကီးျပင္း လာသည့္ အခါက်ေတာ့ ထုိ႔ထက္က်ယ္ျပန္႔ သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္က ထို႔ထက္ ေကာင္းတာတာေရာ၊ ထုိ႔ထက္  မေကာင္းတာေရာ ေပးဖုိ႔ေစာင့္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေကာင္းတာ မေကာင္းတာကုိ ခြဲျခားသည့္ စြမ္း ရည္က ဒီကေလး လူတစ္လံုး သူတစ္လံုး ျဖစ္လာေရး ကိစၥတြင္ ေတာ္ေတာ္ ပဓာနက်သည္။ သူတုိ႔ ကေလးေတြ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေရး  ကိစၥတြင္ အေရးႀကီးသည္။ လူ႔ အဖြဲ႕ အစည္း၏ ကံၾကမၼာကိုလည္း အဆံုးအျဖတ္ ေပးသည့္ ကိစၥျဖစ္ေနသည္။

တစ္ခု ေကာင္းတာက ေခတ္ ေျပာင္းလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလာသည့္ ေခတ္ကလည္း သတင္း အခ်က္ အလက္ေတြ ေဖာေဖာသီသီ ရေနသည့္ ေခတ္ျဖစ္ၿပီး ဒီသတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို အခ်င္းခ်င္း လက္တို႔ လက္ဆင့္ ကမ္း ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းေတြကလည္း အသင္းရွိေနျပန္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ လူငယ္ေတြ ပါးပါးနပ္နပ္ ရွိလွ်င္ ရွိသေလာက္ ဒီသတင္း  အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိေတြ႕ခြင့္ ရႏိုင္ၾကသည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ ျပင္စရာေတြကုိ သတိျပဳ မိကာ ျမန္ျမန္ ျပင္ႏိုင္ၾကမည္။

ျမန္မာေတြ ကံထခ်င္ေတာ့ ဒီလို အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ ပြင့္လင္းသည့္ ဒီမုိကေရစီေခတ္ေရာက္ လာသည္။ ဒီတစ္ခါ ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒုကၡေတြ တကယ္ လြတ္ၾကေတာ့မည္ ထင္သည္။ တကယ္တမ္း ကၽြန္ေတာ္တို႔လုိ လူႀကီးေတြ ထက္ လူငယ္ေတြက ကံေကာင္းမွာ ေသခ်ာေနသည္။ ဒီလမ္းစကေလး ေပ်ာက္မသြားေအာင္ ဝိုင္းဝန္းၾကဖုိ႔ပဲ လုိသည္။

ဒါေပမယ့္ ေခတ္ႀကီးေျပာင္းေနၿပီ ဆုိတာ တကယ္ ခံစားေနရၿပီလားဟု ေမးလွ်င္ေတာ့ ေျဖရ နည္းနည္းခက္ သည္။ ေျပာင္းဖုိ႔အားယူေနတာ ကေလးေလာက္ႏွင့္ ေက် နပ္ေနၾကရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကပဲ စိတ္ေစာ ေနၾကလုိ႔လား မသိေပ။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို “ေဘဘီဘြန္းမား”  Baby Boomer (ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးခ်ိန္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ အၾကား ေမြးဖြားသူမ်ား)မ်ဳိး ဆက္ေတြက ဒီဒုကၡေတြကို ပိုခံစား ခဲ့ၾကရ သည္။ ဒီလုိဘက္က ေတြး ၾကည့္လွ်င္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ေစာ ေနၾကတာကို နားလည္ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ ထင္သည္။

ေခတ္ႀကီး ေျပာင္းခ်င္သည့္ ကိစၥက စားဝတ္ေနေရးသာ ေခ်ာင္လည္ခ်င္တာ မဟုတ္။ လူခ်င္းတူတူ မတူတ႐ႈ ဆက္ဆံခံရသည့္ဘဝက လြတ္ေျမာက္ခ်င္တာလည္း ပါသည္။ သူ႔တိုင္းျပည္ ေရာက္လွ်င္ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ တြင္းမွာျဖစ္ျဖစ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အႏွိမ္ခံေနရာက ေျပာင္းမသြားေပ။ ဒံုရင္းက ဒံုရင္းပါပဲ။ တကယ္က သူတုိ႔ကို လည္း အျပစ္မဆုိသာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ႏိုင္ငံတကာစံေတြ၊ ပညာရပ္ေတြ၊ တန္ဖိုးေတြႏွင့္ ဒံုးေဝးေန ခဲ့ၾကတာကိုး။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတို႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ဘယ္ၿဂိဳဟ္လာတဲ့ ဟာေတြလဲ ဆုိတဲ့ သေဘာႏွင့္ ဆက္ဆံ ခံရတာပဲျဖစ္သည္။ ဒီၾကားထဲမွာ ကံဆုိးၿပီး မလိမ့္တပတ္ လုပ္ခ်င္သည့္ လူေတြႏွင့္ ေတြ႕ရသည့္အခါ မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အခ်ဥ္ျဖစ္သြားသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေပ်ာ့ကြက္ က သူတုိ႔အခြင့္အေရး ျဖစ္သြားသည္။ နာက်ည္းစရာ ေတာ္ေတာ္ေကာင္း သည္။ ဒါေတြေၾကာင့္ “ေခတ္ေျပာင္းသည္” ဆုိသည့္ စကား တစ္လံုးက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဝဒနာႏွင့္ အလြန္တည့္ေသာ နတ္ေဆးတစ္ပါး ျဖစ္ ၍ေနသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လို ႏိုင္ငံတကာတြင္ မဝင္ဆန္႔သည့္ အေမြမ်ဳိး လူငယ္ေတြကို မေပးခ်င္၊ လူလူခ်င္း  ပုခံုးခ်င္း ယွဥ္ႏိုင္ေသာ ဘဝမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေစ့ခ်င္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖင္ေစ၊ လတ္တ ေလာႏိုင္ငံျခားမွ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူ ေတြ ေရာက္လာသည့္အခါ၊ အေတြ႕အႀကံဳသစ္ ေတြ ရၾကမည္။ တစ္ဆက္တည္း သူတုိ႔ ဘဝကေလးေတြ တင့္တယ္လာၾကမွာ ျမင္ေယာင္ေနသည္။  လူလတ္တန္းစား ဘဝသစ္ ကေလး ႏွင့္ ေျပာင္ေျပာင္ေရာင္ေရာင္ ဟန္က်ပန္က် ရွိၾကဦးမွာ ျမင္ေနသည္။ သူတို႔ကေလးေတြ အဆင္သင့္ ျပင္ထားဖုိ႔ပဲ လိုသည္။ အရည္အခ်င္း ရွိလွ်င္ ေျမေတာင္ေျမႇာက္မည့္သူ ေတြ ေပၚလာမွာပဲ ျဖစ္သည္။ ယခင္ ကေတာ့ ဒီလုိ အခြင့္အေရး ဆုိတာ အိပ္မက္ပင္ မမက္ဖူးတာ အျပင္မွာ တကယ္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ေခတ္ေျပာင္း သြားေတာ့ ဒီအိပ္မက္က မက္၍ ရသြားၿပီ။

အသင့္ျပင္ထားဖုိ႔ ထဲမွာ ပထမဆံုးႏွင့္ အဓိက အက်ဆံုးက ရွိၿပီး သားအေတြးအေခၚေတြကို ေဆးေၾကာပစ္ဖုိ႔ ပင္။ အသစ္ကုိ ေတြးဖုိ႔ လုိသည္။ အသစ္ကို ေတြးသလို အသစ္ကို ေျပာင္းဖို႔လုိသည္။ ကုိယ့္ ပတ္ဝန္းက်င္က ဒုကၡေတြ၏ ဇစ္ ျမင္ကုိ ျမင္ေအာင္ ခြဲျခားၾကည့္ႏိုင္ ဖို႔ လုိသည္။ ဒီဒုကၡေတြႏွင့္ ေဝး ေအာင္ လမ္းေဖာက္ ေတြးႏိုင္ဖုိ႔ လိုသည္။ ဒါေတြကို တစ္ထုိင္တည္း လုပ္၍ မရတာကေတာ့ ေသခ်ာ သည္။ ေလ့လာစရာေတြ အမ်ားႀကီး လုိသည္။ နည္းပညာေခတ္ကုိ ဒီကိစၥအတြက္ အသံုးခ်တတ္ဖုိ႔ လိုသည္။ သူမ်ားေတြႏွင့္ ပခံုးခ်င္း ယွဥ္ႏိုင္မွ ျဖစ္မည္ကုိ စိတ္ထဲမွာ “စြဲ”ေနဖုိ႔လည္း လိုသည္။ စြဲေနမွ တကယ္ အေကာင္အထည္ ေပၚလာေအာင္ လုပ္ျဖစ္ေတာ့မည္ေလ။

ဒါဆို အားလံုး ေကာင္းသြားမွာပဲ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဒီအိပ္မက္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အရြယ္ေတြ မက္၍မရေသာ  အိပ္မက္ျဖစ္ေနသည္။ မက္မရလည္း လူငယ္ေတြ မက္ခြင့္ရတာျမင္ရ ႐ံုျဖင့္ ေတာ္ေတာ္ေပ်ာ္ စရာေကာင္းေနသည္။

ဒီအိပ္မက္ကေလးသာ တကယ္ ျဖစ္လာဖုိ႔လုိသည္။

ေစာလ်

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*