ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၆၊ ၂၀၁၂
သစ္လံုးတန္ (၇ဝဝဝ)ခန္႔ သီလဝါဆိပ္ကမ္းတြင္ မီးေလာင္ကၽြမ္း

သစ္လံုးတန္ (၇ဝဝဝ)ခန္႔ သီလဝါဆိပ္ကမ္းတြင္ မီးေလာင္ကၽြမ္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ သီလဝါဆိပ္ကမ္းတြင္ မတ္ ၂၆ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၄းဝဝ နာရီအခ်ိန္တြင္ သစ္လံုးမ်ား ထားရွိရာ ေနရာမွ မီးေလာင္ ကၽြမ္းမႈျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ သစ္လံုးတန္ခ်ိန္ ၇ဝဝဝ ခန္႔ ဆံုး႐ံႈးသြားၿပီး၊ ယင္းသစ္လံုးမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ရန္ CIFG  ကုမၸဏီမွ စုပံုထားေသာ သစ္လံုးမ်ားမွ စတင္ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းေနရာမွာ ဆိပ္ကမ္းမွ ငွါးရမ္းၿပီး သစ္လံုးမ်ားတင္ပို႔ရန္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ေနေသာ​  ေနရာျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါမီးေလာင္ကၽြမ္းေသာေနရာမွာ အနံ ၂၅ဝဝအလ်ား ၃ဝဝ ေပရွိေသာေျမေနရာတြင္ ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ပါသည္။

““မီးကေန႔လည္ ၁၄းဝဝ နာရီေလာက္က​ ေလာင္တာပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔႐ံုးနဲ႔ အခုမီးေလာင္တဲ့ေနရာက ေတာ္ေတာ္ေဝးပါတယ္။ မီးေလာင္တာကို အဲဒီနားမွာရွိတဲ့ သေဘၤာတစ္စီးက​ေျပာတယ္၊ CCTV ကင္မရာကေန လွမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့ မီးခိုးေတြ ထြက္ေနတာေတြ႕လို႔ အစ္ကိုတို႔႐ံုးက လူေတြေရာ၊ မီးသတ္ဌာနေရာ ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားၿပီး သြားၿငိႇမ္းတယ္၊ အဲဒီမွာ​ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းကုမၸဏီက ကားေတြရွိတယ္၊  အဲဒီကားေတြကို​ ေဘးကင္းရာကိုေျပာင္းၿပီးပါၿပီ ”” ဟု သီလဝါဆိပ္ကမ္း အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ဦးစီးဌါန တိုင္းဦးစီးမွဴးမွ​ ေျပာၾကားရာတြင္ ““မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ သစ္လံုးတန္ ၇ဝဝဝ ခန္႔​ ေလာင္ကၽြမ္းသြားပါတယ္၊ မီးေလာင္တာက မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၄းဝဝနာရီေလာက္က​ ေလာင္တာပါ၊ ည ၁၂းဝဝနာရီမွာေတာ့ မီးထိန္းႏိုင္ပါတယ္။ မီးႂကြင္း၊ မီးက်န္​  ေလာင္မွာစိုးလို႔ ျငိႇမ္းသတ္ေနတာပါ၊ စတင္ျဖစ္ ပြားၿပီးခဏအတြင္းမွာပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီဖုန္းဝင္လာပါတယ္၊  ခ်က္ခ်င္းပဲ သြားေရာက္ ၿငိႇမ္းသက္  ပါတယ္၊ သန္လ်င္မီးသတ္ဌါန၊ တိုင္းမီးသတ္ဌာနပါမက်န္ အကုန္ လံုးလာေရာက္ၿငိႇမ္းသတ္ပါတယ္၊ သီလဝါဆိပ္ကမ္းကလည္း သူတို႔ဆီကေန ေရဂါလံ ၃ဝဝ ဆန္႔ေရကန္ထဲကေန ေရေတြေပးပါတယ္။ ေရေဘာက္ဆာကားေတြကလည္း ကူညီေပးၾကပါတယ္ ”” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈသည္ သီလဝါဆိပ္ကမ္းတြင္ ပထမဆံုးအႀကမ္ မီးေလာင္ကၽြမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ေနရာမွ စတင္​ေလာင္ကၽြမ္းသည္ကိုမူ   ေျပာပိုင္ ခြင့္မရွိေသးေၾကာင္း၊ အစိုးရမွတရားဝင္သတင္း ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ တိုင္းမီးသတ္ ဦးစီးမွဴးက ဆက္လက္ ​ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ လူေသ၊ အိမ္ေျခပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။


          ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ သီလဝါဆိပ္ကမ္းတြင္ မတ္ ၂၆ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၄းဝဝ နာရီအခ်ိန္တြင္ သစ္လံုးမ်ားထားရွိရာေနရာမွ မီးေလာင္ ကၽြမ္းမႈျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။

          အဆိုပါမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ သစ္လံုးတန္ခ်ိန္ ၇ဝဝဝ ခန္႔ဆံုး႐ံႈးသြားၿပီး၊ ယင္းသစ္လံုးမ်ားကိုႏုိင္ငံျခားသို႔တင္ပို႔ရန္ CIFG  ကုမၸဏီမွစုပံုထားေသာသစ္လံုးမ်ားမွ စတင္ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းေနရာမွာဆိပ္ကမ္းမွ ငွါးရမ္းၿပီးသစ္လံုးမ်ားတင္ပို႔ရန္အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါမီးေလာင္ကၽြမ္းေသာေနရာမွာ အနံ ၂၅ဝဝအလ်ား ၃ဝဝ ေပရွိေသာေျမေနရာတြင္ ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ပါသည္။

          ““မီးကေန႔လည္ ၁၄းဝဝ နာရီေလာက္ကေလာင္တာပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔႐ံုးနဲ႔အခုမီးေလာင္တဲ့ေနရာက ေတာ္ေတာ္ေဝးပါတယ္။ မီးေလာင္တာကိုအဲဒီနားမွာရွိတဲ့ သေဘၤာတစ္စီးကေျပာတယ္၊ CCTV ကင္မရာကေနလွမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့မီးခိုးေတြထြက္ေနတာေတြ႕လို႔အစ္ကိုတို႔႐ံုးကလူေတြေရာ၊ မီးသတ္ဌာနေရာ ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားၿပီးသြားၿငိႇမ္းတယ္၊ အဲဒီမွာေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းကုမၸဏီက ကားေတြရွိတယ္၊  အဲဒီကားေတြကိုေဘးကင္းရာကိုေျပာင္းၿပီးပါၿပီ ””ဟု သီလဝါဆိပ္ကမ္း အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ရန္ကုန္တိုင္းဦးစီးဌါန တိုင္းဦးစီးမွဴးမွေျပာၾကားရာတြင္ ““မီးေလာင္မႈေၾကာင့္သစ္လံုးတန္ ၇ဝဝဝ ခန္႔ေလာင္ကၽြမ္းသြားပါတယ္၊ မီးေလာင္တာက မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၄းဝဝနာရီေလာက္ကေလာင္တာပါ၊ ည ၁၂းဝဝနာရီမွာေတာ့ မီးထိန္းႏိုင္ပါတယ္။ မီးႂကြင္း၊ မီးက်န္ေလာင္မွာစိုးလို႔ ျငိႇမ္းသတ္ေနတာပါ၊ စတင္ျဖစ္ ပြားၿပီးခဏအတြင္းမွာပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီဖုန္းဝင္လာပါ တယ္၊  ခ်က္ခ်င္းပဲသြားေရာက္ၿငိႇမ္းသက္ပါတယ္၊ သန္လ်င္မီးသတ္ဌါန၊ တိုင္းမီးသတ္ဌာနပါမက်န္ အကုန္ လံုးလာေရာက္ၿငိႇမ္းသတ္ပါတယ္၊ သီလဝါဆိပ္ကမ္းကလည္း သူတို႔ဆီကေန ေရဂါလံ ၃ဝဝ ဆန္႔ေရကန္ထဲကေန ေရေတြေပးပါတယ္။ ေရေဘာက္ဆာကားေတြကလည္း ကူညီေပးၾကပါတယ္ ””ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈသည္ သီလဝါဆိပ္ကမ္းတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ မီးေလာင္ကၽြမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ေနရာမွစတင္ေလာင္ကၽြမ္းသည္ကိုမူ ေျပာပိုင္ ခြင့္မရွိေသးေၾကာင္း၊ အစိုးရမွတရားဝင္သတင္း ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါတိုင္းမီးသတ္ဦးစီးမွဴးကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ လူေသ၊ အိမ္ေျခပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

MIJ 010

၀၁၀

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.