ဗီယက္နမ္ျပည္သူအေပါင္းတို႔ – လူတိုင္းမွာ အခြင့္အေရး တန္းတူ ရွိၾကပါတယ္၊ လူေတြကို ဖန္ဆင္းေပတဲ့ ဖန္ဆင္းရွင္ကလည္း လူတိုင္းကို ဘဝလြတ္လပ္မႈနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို ညီတူညီမွ် ဖန္ဆင္းေပးခဲ့တာပါပဲ။

၁၇၇၆ ခုႏွစ္က ေၾကညာခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္းမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္၊ ကမၻာေျမေပၚရွိ လူသားတိုင္းဟာ ေမြးဖြားလာတဲ့ အခ်ိန္စၿပီး အခြင့္အေရး ညီတူညီမွ် ရၾကရမယ္၊ လူတိုင္းမွာ ေနခြင့္ရွိရမယ္၊ ေပ်ာ္ရႊင္ခြင့္ ရွိရမယ္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၁၇၉၁ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး ေၾကညာစာတမ္း ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို ဖြင့္ဆိုထားတဲ့ ေၾကညာစာတမ္းပါ၊ အဲဒီထဲမွာ ““လူသားအားလံုးသည္ တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေမြးဖြားလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ လူတိုင္းတြင္ အၿမဲတေစ လြတ္လပ္မႈ ရွိရမည္။ အခြင့္အေရးတန္းတူ ရွိရမည္””လို႔ ပါရွိပါတယ္။

ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ ဟိုခ်ီမင္း

ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ ဟိုခ်ီမင္း

ဒီအခ်က္ေတြဟာ ျငင္းကြယ္လို႔ မရတဲ့အမွန္တရားေတြပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ႏွစ္ေပါင္း ၈ဝ အၾကာမွာေတာ့ ျပင္သစ္နယ္ခ်ဲ႕သမားေတြဟာ လြတ္လပ္မႈ တန္းတူညီတူရွိမႈ နဲ႔ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ စတဲ့ အဆင့္အတန္းေတြကို ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ ၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အဖ ႏိုင္ငံကို ဝင္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြကို ဖိႏွိပ္ ညႇဥ္းပန္းခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႔ တရားမွ်တမႈကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာလည္း ျပင္သစ္အုပ္စိုးသူေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးနဲ႔ လြတ္လပ္မႈမွန္သမွ်ကို ပိတ္ပင္တားဆီးထားပါတယ္။ သူတို႔ဟာ လူမဆန္တဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပ႒ာန္းထားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံကိုလည္း သံုးပိုင္းပိုင္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ထူေထာင္ထားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရး ၿပိဳကြဲေစဖို႔အတြက္ ဗီယက္နမ္ကို ေျမာက္ပိုင္း၊ အလယ္ပိုင္းနဲ႔ ေတာင္ပိုင္းအျဖစ္ ပိုင္းျခားထားလိုက္ၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့ စာသင္ေက်ာင္းေတြ ေဆာက္ရမယ့္အစား အက်ဥ္းေထာင္ေတြကို အမ်ားအျပားတိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္ထားခဲ့တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးသမား ဗီယက္နမ္မ်ိဳးခ်စ္ေတြကို ရက္ရက္စက္စက္  သတ္ျဖတ္ပစ္တယ္။ ဗီယက္နမ္ျပည္သူေတြရဲ႕ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈကို ေသြးထဲမွာ ႏွစ္ပစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳၾကတယ္။ သူတို႔ဟာ ျပည္သူနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး ျပည္သူကို ဖိႏွိပ္ဖို႔ပဲ အာ႐ံုစိုက္ေနသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပင္သစ္နယ္ခ်ဲ႕သမားေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူမ်ိဳးေတြ ထံုထိုင္းသြားေအာင္ ဘိန္းနဲ႔ အရက္ကို ဗီယက္နမ္ျပည္သူေတြ   ၾကားမွာ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနတယ္။ ဘိန္းစားတာနဲ႔ အရက္ေသာက္တာကို တားျမစ္ ပိတ္ပင္တာ မရွိဘူး။ စီးပြားေရးမွာလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက သယံဇာတ ေတြကို ထုတ္ယူၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက ထြက္တဲ့ ဆန္ေတြကို အတင္းလုယူၾကတယ္။ သတၲဳတြင္းေတြ၊ သစ္ေတာေတြကို ထင္သလို ရယူၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆီက ကုန္ၾကမ္း မွန္သမွ်ကို သူတို႔ စက္႐ံုေတြအတြက္  ယူေဆာင္သြားၾကပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ျပည္သူေတြကို နည္းေပါင္းစံုနဲ႔ အခြန္အတုတ္ ေကာက္ခံၾကတယ္။ တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့ ဥပေဒပုဒ္မေတြေရးဆြဲၿပီး ျပည္သူေတြဆီက အတင္းအဓမၼ အႏိုင္က်င့္ၾကပါတယ္။ လယ္သမားေတြဟာလည္း နည္းေပါင္းစံုနဲ႔ အဖိႏွိပ္ခံရၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံဟာ အႀကီးအက်ယ္ ဆင္းရဲမြဲေတလ်က္ ရွိပါတယ္။ ဗီယက္နမ္အလုပ္သမား ေတြကို ရက္ရက္စက္စက္ ေသြးစုပ္ခဲ့သလို ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသား ဓနရွင္ေတြကိုလည္း ေခါင္းမထူႏိုင္ေအာင္ ဖိႏွိပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဗီယက္နမ္ျပည္သူေတြဟာ ျပင္သစ္နယ္ခ်ဲ႕သမားကို တိုက္ထုတ္ခဲ့သလို ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ေတြကိုလည္း    ေတာ္လွန္ခဲ့သူေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္ျပည္သူေတြက သူတို႔ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရး အေတြ႔အႀကံဳေတြနဲ႔ အဖႏိုင္ငံေတာ္ကို တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕အသက္၊ ေသြး၊ ေခြ်းေတြကို ေပးလွဴၿပီး သူတို႔ ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးကို ကာကြယ္ဖို႔ ပိုင္းျဖတ္ထားၾကပါတယ္””

အထက္ပါမိန္႔ခြန္းကို ၁၉၄၅ ခုႏွစ္  စက္တင္ဘာ  ၂  ရက္က ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ေတာ္ ဘာဒင္းရင္ျပင္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဗီယက္နမ္ ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးကို ေၾကညာလိုက္ေသာ မိန္႔ခြန္း ျဖစ္ေလသည္။

ဟိုခ်ီမင္းကို ငုယင္တက္သန္း ဟုလည္း ေခၚသလို၊ ေတာ္လွန္ေရး ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး အျခားနာမည္ မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ဟိုခ်ီမင္းကို ဗီယက္နမ္အလယ္ပိုင္းမွ ရြာေလးတစ္ရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ပထမ ကမၻာစစ္ႀကီးအၿပီး၌ သူသည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံပါရီၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ သည္။ ပါရီမေရာက္မီက သူ႔ဘဝ ကို ေက်ာင္းဆရာ၊ ကုန္သည္၊ သေဘၤာသားစသည့္ ဘဝမ်ားစြာတြင္ က်င္လည္ခဲ့သည္။ ဟိုခ်ီမင္းသည္ ျပင္သစ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ထူေထာင္ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္သလို ကြန္ျမဴနစ္ လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူ တစ္ဦး အျဖစ္ ျပင္သစ္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္ ေလးခု   ေလာက္ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ေနာက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တြင္လည္း ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၌ ဗီယက္နမ္သို႔ ျပန္ကာ ဗီယက္မင္း ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႔ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္က်ဴးေက်ာ္မႈကို ခုခံေတာ္လွန္ကာ၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ ႀကီးအၿပီး၌ ဗီယက္နမ္ ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံ၏ သမၼတႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*