အာဇာနည္ဗိမာန္အား ကိုယ္တုိင္ တည္ေဆာက္ခြင့္ မရခဲ့ေသာ္လည္း မိမိ စိတ္ကူးျဖင့္ ဒီဇိုင္းကို ၁၉၇၄ ခုႏွစ္က    ေရးဆြဲထားေသာ ဗိသုကာဆရာ ဦးေရႊအား ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္မွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း    ျဖစ္သည္။

ဗိသုကာဆရာ ဦးေရႊက အာဇာနည္ဗိမာန္အား အခ်ိန္ ၉ လျဖင့္အၿပီး ေဆာက္ခဲ့ၾကျခင္းအေပၚ ““ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သေဗၺညဳတို႔လို အာနႏၵာတို႔လို ျမန္မာသမိုင္းမွာ တြင္က်န္ရစ္ေစေလာက္တဲ့ လက္ရာမ်ဳိး၊ ဗိသုကာ ဒီဇိုင္းမ်ဳိးေတြကို အခ်ိန္ လံုလံုေလာက္ေလာက္၊ ပညာရွင္ လံုလံုေလာက္ေလာက္နဲ႔ စနစ္တက် တည္ေဆာက္ေစခ်င္တယ္”” ဟု သူ၏ အျမင္ကို ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ယင္းက ““ကၽြန္ ေတာ္တို႔မွာ အဖြဲ႕ေလးတစ္ဖြဲ႕ရွိတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ေလးက အာဇာနည္ဗိမာန္ ေဆာက္ခြင့္ရရင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ဒီဇိုင္းတစ္ခု လုပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီ ဒီဇိုင္း လုပ္ဖို႔အတြက္ လြတ္လပ္ေရး စစ္ပြဲရဲ႕ အစျဖစ္တဲ့ မဟာဗႏၶဳလရဲ႕ပန္းဝါ တိုက္ပြဲကစၿပီး အာဇာနည္ေခါင္း ေဆာင္ေတြ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရတဲ့ေန႔အထိကို ေလ့လာခဲ့ၾကတယ္””ဟု ယင္းဆြဲထားေသာ ဒီဇိုင္းအတြက္ ႀကိဳးစားခဲ့ပံုကို ရွင္းျပသည္။

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး သမိုင္း လႈပ္ရွားမႈကာလ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ စြန္႔စားခဲ့သူအားလံုးကို အာဇာနည္ဟု သတ္မွတ္ေၾကာင္း၊ အာဇာနည္ဗိမာန္ ကို အဆိုပါ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ႀကီးတစ္ခုလံုး ေပၚလြင္ေအာင္ ေဆာက္လုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ အာဇာနည္ဗိမာန္ထဲသို႔ ဝင္ေပါက္ ၄ ခုမွ ဝင္ႏိုင္ေစရန္ လမ္း ၄ ခု ေဖာက္လုပ္ေပးရန္ စိတ္ကူးမိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ လမ္း ၄ ခုကို အေနာက္ဘက္မွ အဝင္လမ္းအား ဆရာစံမ်က္ႏွာစာ၊ ေျမာက္ဘက္မွ အဝင္လမ္းကို ၁၃ဝဝ ျပည့္ မ်က္ႏွာစာ၊ အေရွ႕ဘက္မွ အဝင္လမ္းကို မတ္ ၂၇ ရင္ျပင္၊ ေတာင္ဘက္မွ အဝင္ လမ္းကို အာဇာနည္ရင္ျပင္ဟုု အမည္ေပးခ်င္ေၾကာင္း၊ အဝင္လမ္း ၄ ခု၏ အတြင္း၌လည္း လမ္းတစ္ခုခ်င္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ နံရံပန္းခ်ီ၊ နံရံထြင္း ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု႐ုပ္မ်ား ထားရွိရန္ စိတ္ကူးမိေၾကာင္း၊ အာဇာနည္ဗိမာန္၏ ေအာက္ဘက္တြင္ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲ ဝင္ခဲ့စဥ္ကာလက အသံုးျပဳခဲ့ေသာလက္နက္၊ အဝတ္အစား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အမွတ္တရျပတိုက္ လုပ္ခ်င္ေၾကာင္း၊   ေသြးေဆးကန္မွ ေအာက္ဘက္သို႔ ေလွကားထစ္ပံုစံ ထြင္းထုကာ ေနာက္ထပ္ကန္ တစ္ကန္ျဖင့္ဆက္လ်က္ ေရမ်ား အၿမဲမျပတ္  စီးဆင္းေနေစေသာ  ေရေလွကားတစ္ခုကို ပန္းဝါတိုက္ပြဲ ကုိယ္စားျပဳ၍ တည္ေဆာက္ ေပးခ်င္ေၾကာင္း၊ ဗိသုကာဆရာ ဦးေရႊက ယင္း၏ အာဇာနည္ဗိမာန္ တည္ေဆာက္မည့္ စိတ္ကူးကို ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ဦးေရႊ၏ အာဇာနည္ဗိမာန္ ဗိသုကာ ဒီဇိုင္းပံု

ဦးေရႊ၏ အာဇာနည္ဗိမာန္ ဗိသုကာ ဒီဇိုင္းပံု

ထိုသုိ႔ ေလွကား ၄ ခုမွ အေပၚသို႔ တက္လာၿပီးပါက ရင္ျပင္ေပၚတြင္ အဝါေရာင္ေထာင့္မွန္ ခ်ဳိးထားေသာ အျပားတစ္ခု၊ အစိမ္းေရာင္ ေထာင့္မွန္ခ်ဳိးထားေသာ အျပားတစ္ခု၊ အနီေရာင္ ေထာင့္မွန္ခ်ိဳးထားေသာ အျပား တစ္ခုတို႔ကို ေထာင္လ်က္ ထားရွိရန္ စိတ္ကူးထားေၾကာင္း၊ အဆိုပါေထာင့္ ၃ ခုကို ဆက္စပ္၍ တစ္ဖက္ဖြင့္ ထားေသာ ပံုစံျပဳလုပ္ၿပီး ယင္းဖြင့္ထားေသာဘက္ကို ေရႊတိဂံုဘုရားသို႔ လွည့္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္း ေထာင့္မ်ား၏ အတြင္းဘက္ ဟင္းလင္းခြင္တြင္ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား လုပ္ၾကံခံရစဥ္က ဖ႐ိုဖရဲက်ဆံုး ေနခဲ့ေသာ ျမင္ကြင္းကို ေၾကး႐ုပ္တု ထုလုပ္ထားခ်င္ေၾကာင္း ယင္း၏ စိတ္ကူးဒီဇိုင္းကို ဗိသုကာဆရာ ဦးေရႊက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရင္ျပင္ေပၚတြင္ ေထာင္ထားမည့္ ေထာင့္မွန္ခ်ဳိး ၃ ခု၏ အေရာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဗိသုကာဆရာက ““အေရာင္ ၃ ေရာင္လံုးမွာ ေလးနက္တဲ့ အဓိပၸာယ္ေတြရွိတယ္။ ဟိုးအရင္ ကတည္းက သတ္မွတ္ထားတဲ့ အဓိပၸာယ္ေတြပါ။ အဝါေရာင္က ဘာသာသာသနာကို ကိုယ္စားျပဳတယ္။ အစိမ္းေရာင္က ႏိုင္ငံေတာ္၊  သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္    ျမန္မာႏိုင္ငံလို႔ ေျပာတာ။ အနီက စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားမႈ သတၱိျဖစ္ပါတယ္””ဟု ရွင္းျပသည္။

ယခုကဲ့သို႔ စိတ္ကူးထားျခင္းမွာ အာဇာနည္ဗိမာန္သို႔ လာေရာက္ ဂါရဝျပဳၾကမည့္သူမ်ားအတြက္ မည္သို႔ ရည္ရြယ္ေၾကာင္းကိုလည္း ဗိသုကာ ဆရာဦးေရႊက ““ဒီဗိမာန္ကို လာေရာက္ၾကမယ့္ လူေတြကို အႏွစ္ ၁ဝဝ နီးပါး လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြ ကို နားလည္ေအာင္ဆိုတဲ့သေဘာနဲ႔ ဒီလိုမ်ဳိးစဥ္းစားခဲ့တာပါ””ဟု ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႔ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ အဆို ပါဒီဇိုင္းအား အမွန္တကယ္ ေဆာက္လုပ္မည္ဆိုပါက အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား  ျပည့္ စံုလွ်င္ အခ်ိန္ ၁ ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ဟုလည္း ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း သိရသည္။ အထက္ပါ တင္ျပခဲ့ေသာ ဒီဇိုင္းအား ေရးဆြဲရန္အတြက္ ဗိသုကာဆရာ ဦးေရႊ ဦးေဆာင္၍ RIT မွ ဗိသုကာဘြဲ႕ရမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ကိုေအာင္ျမင့္ထြန္း၊ ကိုေက်ာ္မင္း၊ ကိုသန္းေအာင္၊ ကိုေက်ာ္စိုးတို႔က ပါဝင္စိတ္ကူးၫႇိႏႈိင္းကာ ေရးဆြဲထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝဝ၈

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*