ေခါင္းႀကီးသတင္း ျပည္တြင္းသတင္း — ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၅၊ ၂၀၁၆

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ Mr. Kofi Annan ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ကို လက္ခံ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလိုေတြဆံုရာမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ႏွစ္ဖက္ အသိုက္အဝန္းအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေတြရဲ႕ အေရးပါမႈ၊ မမွန္ကန္တဲ့ ေကာလာဟသ သတင္းေတြအေပၚ မွန္ကန္စြာ တံု႔ျပန္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ သတင္းထုတ္ျပန္ဖို႔ အေရးႀကီးၿပီး၊ ႏွစ္ဖက္ အသိုက္အဝန္းအၾကား အျပန္အလွန္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈေတြက တစ္ဆင့္ နားလည္မႈနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္သြားဖို႔ လိုအပ္ေနတာပါ။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း စီးပြားေရး အလားအလာေကာင္းေတြ ပိုမို ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္ေရးနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားေရးဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္း ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သင္တန္းေတြ တိုးျမႇင့္ ဖြင့္လွစ္သြားႏိုင္မယ့္ အလားအလာေတြ ေဖာ္ထုတ္သြားေရး၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒနဲ႔အညီ အခြင့္အေရးေတြ ရရွိေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး ကိစၥရပ္ေတြအေပၚ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*