က်န္းမာေရး သတင္း — မတ္ ၂၂၊ ၂ဝ၁၃

ယခင္ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးေရာဂါ မ်ားေၾကာင့္ သားအိမ္ ထုတ္ပစ္ရသည့္ အခါ၌ သားဥအိမ္ကို ထုတ္ပစ္လွ်င္ ပို၍ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ၫႊန္းဆိုခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုေလ့လာခ်က္ အသစ္၌မူ သားဥအိမ္အား မူလအတိုင္း ထားရွိျခင္းသည္ ပို၍ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သားဥအိမ္ ထုတ္ပစ္ လိုက္သည့္ အတြက္ အမ်ိဳးသမီး၌ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ တြင္ သားဥအိမ္ကင္ဆာျဖစ္ပြားျခင္း အတြက္ ပူပန္ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ထိုသို႔ေဟာ္မုန္း ထုတ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ မ်ိဳးဥမ်ားအား ထုတ္ပစ္ လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အျခားေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေသာ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ကင္ဆာေရာဂါ တို႔ ပိုမိုျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။ ႏွစ္စဥ္ အမ်ိဳးသမီး ၁ ေထာင္လွ်င္ ၁ဝ ေယာက္ ႏႈန္းျဖင့္ သားအိမ္ထုတ္ရင္း သားဥအိမ္ပါ ထုတ္ပစ္ၾကရသည္။ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ား၌ သားဥအိမ္ကင္ဆာ မျဖစ္ပြားေစလို၍ ျဖစ္ၿပီး၊ အကယ္၍ အမ်ိဳးသမီး၌ ျပည့္စံုေသာ မိသားစုဘဝရွိၿပီးလွ်င္ သို႔ မဟုတ္ အသက္ႀကီးလွ်င္ သားဥအိမ္ ၏ အခန္းက႑မွာ သိပ္ အေရးမပါ ေတာ့ဟု ယူဆၾကသည္။

City of Hope Cancer Center ၏ ပါေမာကၡျဖစ္သူ Leslie Bernstein က အမ်ိဳးသမီးမ်ား၌ ရင္သားကင္ဆာ ၿပီးလွ်င္ ဒုတိယ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ကင္ ဆာမွာ သားဥအိမ္ ကင္ဆာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၌ ႏွစ္စဥ္အမ်ိဳးသမီး ၂၂ဝဝဝ ခန္႔မွာ သားဥအိမ္ ကင္ဆာခံစားေနရ ၿပီး၊ ထိုထဲမွ ၁၄ဝဝဝ ခန္႔မွာ ႏွစ္စဥ္ ေသဆံုးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ရာ၌ မီးယပ္ေရာဂါတစ္ခုခုေၾကာင့္ သားအိမ္ထုတ္ရၿပီး၊ သားဥအိမ္ပါ ထုတ္ထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာမူ အထက္ပါ အႏၱရာယ္ အုပ္စု၌ မပါဝင္ေတာ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

University of California, LA School of medicine မွ ေဆးကုသပိုင္း ဆိုင္ရာ သားဖြားမီးယပ္ ပါေမာကၡ ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ Parker သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၌ ယင္းတို႔၏ မ်ိဳးပြားခ်ိန္ ေက်ာ္လြန္ၿပီးေသာ္လည္း သားဥ အိမ္ ၏ က႑ကရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ေသြး ဆံုးကာလေရာက္ေနစဥ္တြင္ပင္ သားဥအိမ္ မွ ေဟာ္မုန္း အထြက္နည္း ေနေသာ္လည္း အဆိုပါ ေဟာ္မုန္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အက်ိဳး ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ယင္းကဆိုသည္။

ေလ့လာမႈအရ သားအိမ္ထုတ္ရာ၌ သားဥအိမ္ပါ ထုတ္ပစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၌ သားဥအိမ္ ကင္ဆာျဖစ္မႈ မရွိေတာ့ဟု ဆိုေသာ္လည္း၊ အျခား ေရာဂါ မ်ားျဖင့္ ေသဆံုးႏႈန္းမွာ သားဥအိမ္ ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း Parker မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ သားဥအိမ္ မရွိေတာ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သည္ ႏွလံုးေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးႏႈန္းမွာ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အဆုတ္ ကင္ဆာျဖစ္ ႏႈန္း ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အူမႀကီး ကင္ဆာျဖစ္ႏႈန္း ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: Reuters

ဝ၇၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*