ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၇၊ ၂၀၁၂

သံလြင္ျမစ္ကို အစုိးရ ၃ခုႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီ ၁ခုတို႔ပါဝင္၍ ဟတ္ႀကီးေရကာတာေဆာက္လုပ္ရန္ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု Earthing International School က မနန္း႐ႈိင္းႏွင္းက ေျပာၾကားသည္။     ျပည္မကျမစ္ဖ်ားခံ စီးဆင္းလာေသာသံလြင္ျမစ္ကိုယင္းျမစ္ဝွမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ၅ခု ေဆာက္လုပ္ၿပီးထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ၂ခုေဆာက္လုပ္ရန္ စီမံမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ယင္းေရကာတာကို ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝအတြင္း​ ​ ေဆာက္လုပ္​ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း​ရွိသည္ဟု မနန္း႐ႈိင္းနင္းကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပါဝင္ေဆာက္လုပ္မည့္အစိုးရပိုင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ပုဂၢလိကကုမၸဏီတုိ႔ကအစုရွယ္ယာ ၃၆%၊ တရုတ္အစိုးရပိုင္အစုရွယ္ယာ ၅ဝ%၊ ပုဂၢလိက​ပိုင္အစုရွယ္ယာ ၄% တို႔ျဖင့္ခြဲေဝေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ဟတ္ႀကီးေရကာတာေဆာက္လုပ္မႈတြင္အျမင့္ေပ ၃၃မီတာရွိၿပီး၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ 1360MW ခန္႔မွန္းေျခထြက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၁ဝ% ကိုျမန္မာကသံုးရန္ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၄ဝ% အား ထိုင္းကိုေရာင္းခ်ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း မနန္း႐ႈိင္းႏွင္းက ေျပာသည္။

သံလြင္ျမစ္သည္ ကီလိုမီတာ ၂၄ဝဝ ရွည္လ်ားၿပီးေရကာတာမ်ားလံုးဝမေဆာက္ရေသးေၾကာင္း၊ သံလြင္ျမစ္ကို တရုတ္တြင္ ႏုက်န္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ နန္႔ပံု၊ ထိုင္းမွာဆလံု စသျဖင့္ ေခၚေဝၚၾကသည္။ သံလြင္ျမစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ တို႔ကိုျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည္။ သံလြင္ျမစ္ကို ေရကာတာေဆာက္လုပ္လွ်င္ျမန္မာႏိုင္ငံရွိရြာမ်ားအပါအဝင္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိရြာ ၃ရြာ​စုစုေပါင္း၃၂ရြာ​ေရလႊမ္းမိုးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ေရကာတာကို ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မနန္း႐ိႈင္းႏွင္းကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရကာတာေဆာက္လုပ္လွ်င္ေရလႊမ္းမိုးမည္စုိးေသာေၾကာင့္ ထိုင္းရွိ ရြာသံုးရြာအပါအဝင္ျမန္မာႏိုင္ငံရွိေဒသခံတို႔က စုိးရိမ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း မနန္း႐ႈိင္းႏွင္းက​ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

၀၀၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.