အက္ပဲ(လ)ႏွင့္ ဆမ္ေဆာင္းတို႔၏ မူပိုင္ခြင့္ တရားၿပိဳင္ဆိုင္မႈတြင္ ဆမ္ေဆာင္းက အက္ပဲ(လ)ကို နစ္နာေၾကး ၁.ဝ၅ ဘီလ်ံ ေဒၚလာေပးခဲ့ရၿပီးေနာက္၊ ေနာက္ထပ္ နစ္နာေၾကး ေဒၚလာ ၇ဝ၇ သန္း ရလိုေၾကာင္း၊ ေသာၾကာ ေန႔တြင္ အက္ပဲ(လ)က ထပ္မံတရား စြဲဆိုလိုက္ျပန္ရာ ဆမ္ေဆာင္းအေနျဖင့္ စုစုေပါင္း ၂ ဘီလ်ံေဒၚလာေပး ရန္ ရွိသည္။ ဆမ္ေဆာင္းကမူ တရားရင္ဆိုင္မႈ အသစ္တစ္ခု ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း၊ အနည္းဆံုး သူေပးေဆာင္ ရမည့္ နစ္နာေၾကးကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးေစ လိုေၾကာင္း၊ ေဝါ(လ)စထရိ ဂ်ာနယ္၏ သတင္း ေဖာ္ျပခ်က္ အရ သိရွိရ သည္။

အကယ္၍သာ ဆမ္ေဆာင္း အေနျဖင့္ သူေတာင္းဆိုသလို အားလံုးေသာ ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ား ရပါက သူေပးေဆာင္ ရမည့္ နစ္နာေၾကးမွာ ေဒၚလာ ၃၅ သန္း ေလ်ာ့သြားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုပမာဏမွာ သူေပးေဆာင္ ရမည္ဟု ဂ်ဴရီက သတ္မွတ္ေပး ထားေသာ နစ္နာေၾကး ေဒၚလာ ၁.ဝ၅ ဘီလ်ံႏွင့္ စာလွ်င္ မေျပာပေလာက္ေသာ အတိုင္းအတာ သာ ျဖစ္သည္။ နည္းပညာျမင့္ ကုမၸဏီႀကီး ႏွစ္ခုသည္ လာမည့္ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ တရားသူႀကီး လူစီကိုး ၏ ေရွ႕ေမွာက္သို႔ တစ္ဖန္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၾကဦးမည္ ျဖစ္ရာ ဆမ္ေဆာင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အတြက္ ေနာက္ထပ္ အပိုေဆာင္း နစ္နာေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ရန္ လို မလိုမွာ တရားသူႀကီး ကိုး၏ ေနာက္ဆံုး စီရင္ခ်က္ အေပၚ မူတည္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref:slashgear.com .by Eric Abent

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*