ႏိုင္ငံတကာသတင္း — ဇန္နဝါရီ၊ ၂ဝ၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ သံုးသိန္းကို ဝယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း၊ ထိုကမ္းလွမ္းမႈမွာ အာဆီယံႏိုင္ငံ မ်ား၏ ျမန္မာ့ဆန္ဝယ္လို အားတက္လာမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေန ေၾကာင္း၊ ေဒသခံမီဒီယာျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအဆို အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အင္ဒိုနီးရွားသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ ၂ဝဝ၁-၂ဝဝ၂ ႏွင့္ ၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၆ ႏွစ္မ်ားတြင္ အျမင့္ ဆံုးသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ထိုေနာက္ပိုင္း ႏွစ္မ်ားတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာ့ ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ ရပ္ဆိုင္းလုနီးပါးျဖစ္ ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာေရး ႏွစ္၏ တတိယသံုးလပတ္အတြင္း အင္ဒိုနီးရွားသို႔ ျမန္မာ့ဆန္တင္ပို႔မႈ မွာ ၂၁၂၅ တန္သာရွိခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘာ႑ာေရးႏွစ္ တတိယသံုး လပတ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၁.ဝ၁ သန္း အထိ ျမင့္တက္ ခဲ့သည္။ ဤႏႈန္း အတိုင္းဆိုပါက ျမန္မာဆန္ အင္ဒိုနီးရွားသို႔ တင္ပို႔မႈမွာ ႏွစ္ေလးဆယ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည့္ တန္ခ်ိန္ ၁.၂ သန္းအထိ ေရာက္ရွိ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္း ရသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ဆန္အဓိက တင္ပို႔သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ၁၉၅၆ ခုႏွစ္မတိုင္မီက ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ သန္းေက်ာ္ ႏိုင္ငံျခား သို႔တင္ပို႔ခဲ့သည္။

Ref: straits times

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*