ျပည္တြင္းသတင္း — မႏၱေလး၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၉၊ ၂ဝ၁၂

တရား႐ံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်မီ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သည္ဟု ႀကိဳတင္ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ ႏွစ္ေစာင္အား အန္အယ္လ္ဒီပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဥာဏ္ဝင္းက တရားစြဲဆိုခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ က ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္၌ အမႈစစ္ေဆး ၾကားနာခဲ့ၿပီး လက္ခံ စစ္ေဆးသင့္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနစဥ္ တရား႐ံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ သည္ဟု ႀကိဳတင္ေရး သားျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဉာဏ္ဝင္းက ျပည္ျမန္မာဂ်ာနယ္ႏွင့္  The Messenger ဂ်ာနယ္တို႔ကို မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး တရား လႊတ္ေတာ္တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္က တရား စြဲဆိုထားေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလထုတ္  The Voice Weekly ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၈ အမွတ္ ၄ဝ ပါ ေရးသား ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္မွ ဆက္ လက္စံုစမ္းခဲ့ရာ အမႈအား  ေအာက္ တိုဘာ ၂၉ ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီမွ ၁ဝး၅ဝ အခ်ိန္အထိ အဆိုပါတရား လႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးေရွ႕ ေမွာက္တြင္ စစ္ေဆးၾကားနာခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။

တရားလို ေရွ႕ေနမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးမ်ိဳးေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ဟိုး၊ ေဒၚစန္း မာလာၫြန္႔တို႔၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို မႏၱေလး တိုင္း ေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီး ေဒၚတင္ႏြယ္ဝင္း႐ံုးထိုင္ သည့္ တရားခြင္အမွတ္ ၆ အခန္း၌ လက္သင့္ခံသင့္ မခံသင့္ စစ္ေဆးၾကား နာခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ အမႈမ်ား ကို လက္ခံ စစ္ေဆးသင့္ သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း တရား႐ံုးသတင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ သိရသည္။

မီဒီယာတရားစြဲမႈအတြက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိလာသည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီ အတြင္းေရး မွဴး ဦးဥာဏ္ဝင္းကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခြင့္ ရရွိရန္ ႀကိဳးစားပါေသာ္လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္း ေၾကာင့္ ေတြ႕ဆံု ခြင့္ မရရွိခဲ့ သျဖင့္ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ The Messenger ဂ်ာနယ္မွ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ ဦးသူရေအာင္ ကို ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ မွ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ယင္းတို႔၏ဂ်ာနယ္ကို အန္အယ္လ္ဒီပါတီမွ တရားစြဲဆို ျခင္းကို မႏၱေလး တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္က အမႈစစ္ေဆး ၾကားနာကာ လက္ခံလိုက္ၿပီ ဟုသိရွိရ ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းၾကားစာ (ဆင့္ေခၚစာ)ေတာ့ ေရာက္မလာ ေသးေၾကာင္း၊ မၾကာခင္ ေရာက္လာ လိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔ အေနျဖင့္ တရားဥပေဒအရ ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းရန္သာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။

ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဥာဏ္ဝင္းမွ တရားလိုျပဳလုပ္၍ ေလွ်ာက္ထား တိုင္တန္းထားေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အေထြေထြ အမႈမ်ားမွာ အမႈအမွတ္စဥ္ (၆၅/၁၂) ေလွ်ာက္ထားခံရသူ ႏိုင္ငံ ေတာ္ႏွင့္ ဦးေသာင္းလိႈင္ (ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး၊ ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္)၊ အမႈအမွတ္စဥ္ (၆၆/ ၁၂) ေလွ်ာက္ထားခံရသူ ကို(ဥပေဒ) ျပည္ျမန္မာ ဂ်ာနယ္ ၏ ေဆာင္းပါးရွင္ ႏွင့္ ေဒါက္တာ တင္ထြန္းဦး (အယ္ဒီ တာခ်ဳပ္၊ ျပည္ျမန္မာဂ်ာနယ္)၊ အမႈ အမွတ္စဥ္ (၆၇/၁၂)ေလွ်ာက္ထား ခံရသူ ကို(ဥပေဒ) The Messenger  ဂ်ာနယ္၏ ေဆာင္းပါးရွင္ႏွင့္ ဦးထက္ ဦးေဇာ္(အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ The Messenger ဂ်ာနယ္) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အထိုက္ အေလ်ာက္ရွိလာသည့္ သမၼတ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အရပ္သား အစိုးရလက္ထက္တြင္ မီဒီယာမ်ား၏ ေရးသား ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တရား စြဲဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္လာၾကရာတြင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီႀကီးတစ္ခုမွ ယခုကဲ့သို႔ တရားစြဲဆိုျခင္းအေပၚ မီဒီယာ အသိုက္အဝန္းမွ လြန္စြာဝမ္းနည္း ၾကရေၾကာင္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္း မျပဳမီ အဆင့္ဆင့္ညႇိႏိႈင္းသင့္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ထိမေရာက္မီ တရား စြဲဆိုျခင္းျပဳလုပ္သည္မွာ ရန္လိုသည့္ သေဘာမ်ိဳး သက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္ႏိုင္ပါက စာနယ္ဇင္းေကာင္စီမ်ား ႏွင့္ အရင္ဦးဆံုးညႇိႏိႈင္းၿပီး တရား စြဲဆိုသည့္ အမႈအား ျပန္လည္စဥ္းစား ေပးေစလိုေၾကာင္း The Voice Weekly ဂ်ာနယ္ပါ ေရးသားေဖာ္ျပ ခ်က္အရ သိရသည္။

၂ဝဝ၈ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၈၊ ႏိုင္ငံ သားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ားအခန္း၊ အပိုဒ္ ၃၅၄(က) တြင္ “မိမိ၏ယံုၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားျဖန္႔ေဝခြင့္ ရွိေၾကာင္း” ေဖာ္ျပပါရွိၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ တရားစီရင္ဆဲ အမႈတစ္ခုကို မည္သူမဆို ဝင္ေရာက္ၿပီး သေဘာထားေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေရးသားျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ တရား႐ံုးအား မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာ မေရာက္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရား ႐ံုးမ်ား မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈဥပေဒမွာ အတိအက် ေဖာ္ျပ ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း စီရင္ထံုးမ်ားအရ အျပစ္ေပး ခံေနၾကရေၾကာင္း သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ား အရ သိရသည္။

သတင္းဂ်ာနယ္မ်ား အေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရွိရန္ လိုအပ္ေနခ်ိန္၌ တရားစြဲဆိုျခင္း၊ ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ားသည္ စတုတၳ မ႑ိဳင္ဘက္မွ ရပ္တည္ေနသည့္ မီဒီယာမ်ားအေပၚယံုၾကည္မႈမရွိရာ ေရာက္ေၾကာင္း The Voice Weekly ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ က “မီဒီယာေတြကို တရားစြဲဆိုျခင္း၊ ပိတ္ပင္ျခင္းေတြ ျပဳ လုပ္ေနတာဟာ စတုတၳမ႑ိဳင္ အေပၚမွာ မယံုၾကည္တဲ့ သေဘာကို သက္ေရာက္ ေနပါတယ္” ဟု ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ ဂ်ာနယ္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း၌ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ႏိုဘယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကလည္း ဤသို႔ တရားစြဲဆိုမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း သည္ နစ္နာေစလိုသည့္ သေဘာမ်ိဳး မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္ ကိုလည္း သိရွိရသည္။

ဝဝ၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*