လူမႈေရးသတင္း — ေရတာရွည္၊ ၾသဂုတ္ ၂၃၊ ၂ဝ၁၂

ပဲခူးတိုင္း၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနဟု အမည္ရွိေသာ္လည္း က်န္းမာေရးဌာန အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား မရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာန (လွည္းပြဲေလး)သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ သတ္မွတ္ ခ်ထားေသာ က်န္းမာေရးဌာန ျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အဦ အေနျဖင့္ ခ်ထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ အိမ္ေျခတစ္ရာ ခန္႔သာ ရွိေသာ လွည္းပြဲေလး ေက်းရြာ ေဒသခံမ်ားက ယင္းတုိ႔ တတ္ႏိုင္သည့္ ေငြေၾကးျဖင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းခ်၊ တိုင္ထူသြပ္မိုး အဆင့္သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ ယင္းက်န္းမာေရးဌာန အေဆာက္အဦ ျဖစ္ေျမာက္ေရးတြင္ ဦးေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္ေသာ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒႏွင့္ ရ.ယ.က ဥကၠ႒ ဦးျမရွိန္တို႔က ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႔ ေျပာသည္။

ယင္း ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန (လွည္းပြဲေလး)သည္ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာေပါင္း ၃ဝ အတြက္ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာန(ခြဲ)ေလးခု ႏွင့္အတူ ခ်ထားေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိက်န္းမာေရးဌာနမ်ားအတြက္ ဝန္ထမ္းဦးေရ ၁၃ ဦးကိုလည္း ခ်ထားေပးေၾကာင္း၊ ယင္းက်န္းမာေရး ဌာန၏ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

ယင္းေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားသည္ ဌာနတစ္ခုအျဖစ္ ခ်ထားေပးေသာ္လည္း အေဆာက္အဦမ်ားမွာမူ ေဖာင္ေဒးရွင္းခ်ထားေသာ လွည္းပြဲေလး က်န္းမာေရးဌာန မွအပ မည္သည့္ဌာနခြဲမွ် အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ေျမေနရာပင္ အတိအက် သတ္မွတ္ထားသည္ကို မေတြ႕ရေပ။ ထု႔ိျပင္ က်န္းမာေရးဌာန မ်ားအတြက္ တာဝန္က်ေသာ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း ၁၃ ဦးအနက္ ၃ ဦးသာ က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ရံဖန္ရံခါ လာေရာက္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾက သည္။

ယင္း ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာနမ်ားမွာ ေက်းလက္ က်န္းမာေရး ဌာန (လွည္းပြဲေလး)ႏွင့္ ေက်းလက္ က်န္းမာေရး ဌာနခြဲ (ေက်ာက္တလံုး)၊ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနခြဲ (သစ္ပုတ္ပင္)၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာနခြဲ (လယ္ျပင္မ)၊ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနခြဲ (ေအာင္ခ်မ္းသာ) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ထိုသို႔ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား မေရာက္ရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လွည္းပြဲေလး ေက်းရြာမွ ဦးလွေမာင္က “အေဆာက္အအံုမွ မရွိတာ ဘယ္လိုလုပ္ လာၾကမလဲကြာ”ဟု ယင္း၏ သံုးသပ္ခ်က္ကို ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ သို႔ ေျပာသည္။

ထိုေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနရွိေသာ ရြာေပါင္း ၃ဝ တြင္ ေဒသခံ ျပည္သူ ၁၂၇၇၆ ဦး ရွိၿပီး ယခုႏွစ္ စစ္တမ္းမ်ား အရ ကိုယ္ဝန္သည္ ၄ဝ၆ ဦးႏွင့္ တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ ၃၈၂ ဦးရွိေၾကာင္း၊ ယင္းစစ္တမ္း ေကာက္ယူ ထားေသာ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႔ ေျပာသည္။

ယင္းျပည္သူမ်ားအတြက္ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ ဌာနခြဲ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာန (လွည္းပြဲေလး) ေဆာက္လုပ္ရန္ ဦးေဆာင္ ပါဝင္သူ ယင္းရြာဦး ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒက “ဒီဌာနေလး ေဖာင္ေဒးရွင္း ခ်ႏိုင္တာေတာင္ ရြာထဲက စုေပါင္းထည့္ဝင္ ထားတဲ့ေငြ သိန္းသံုးဆယ္ေက်ာ္နဲ႔ ေဘးရြာေတြက အလွဴခံလို႔ရတဲ့ေငြ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္နဲ႔ ေဆာက္ထားရတာ” ဟု ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာန တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေဆာက္ထားရပံုကို ေျပာသည္။

အဆုိပါ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာန (လွည္းပြဲေလး)သည္ ဌာနခြဲ တစ္ခုအျဖစ္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ရခဲ့ဖူးသည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလ တြင္လည္း အေဆာက္အဦ မေဆာက္ႏိုင္၍ မည္သည့္ဝန္ထမ္းမွ် ေရာက္ ရွိလာျခင္း မရွိဘဲ ေပ်ာက္ျပယ္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

ဝ၁၆

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၇
ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ရန္ကုုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*