ေခါင္းႀကီးသတင္း ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္ ဧၿပီ ( ၂၀ ) ၂၀၁၂

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဥာဏ္ဝင္း

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၃ ဦးတို႔သည္ လာမည့္ ဧၿပီ ၂၃ ရက္ေန႔ က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ မေသခ်ာေသးဟု NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ယေန႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးတြင္ ဒုတိယအေန႔အျဖစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ေရးရာသင္တန္းအၿပီး တြင္ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဥာဏ္ဝင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံု႐ံုး၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ခံု႐ံုးသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဇယား(၄)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းျပေၾကာင္း၊ ရွင္းျပေသာအခ်က္မ်ား အားလံုးကို သေဘာမတူေၾကာင္းႏွင့္ သေဘာမတူေသာ အခ်က္မ်ားကို စာျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ႐ံုးမ်ားသို႔ ေပးပို႔ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းသြားမည္ဟု ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ျခင္း၊ မတက္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ လူႀကီးေတြရဲ႕ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ စာေရးၿပီး သက္ဆိုင္ရာဆီပို႔မယ္။ စာေတြ သြားလိုက္လာလိုက္နဲ႔ ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ ဧၿပီ ၂၃ ရက္ေန႔ မတက္ျဖစ္မယ့္ ရာခိုင္ႏႈန္း မ်ားပါ တယ္” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။

အဆိုပါ လိပ္မူေပးပို႔မည့္ စာႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာဇယား (၄)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခံု႐ံုး၏ ရွင္းျပခ်က္ေပၚတြင္ သေဘာမတူသည့္အခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းရာတြင္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက “ကၽြန္ေတာ္တို႔က သတင္းဌာနေတြကို ေျပာၿပီး ဖိအားေပးတယ္လို႔ ေျပာခံရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ မေျပာပါရေစနဲ႔” ဟုေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုး၊ သမၼတ႐ံုးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ လိပ္မူ၍ စာေပးပို႔မည္ ျဖစ္သည္။ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ ပြဲ အႏိုင္ရ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ တစုတစည္းထဲရွိၿပီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒေရးရာမ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား သိရွိႏိုင္ရန္  သင္တန္းေပးလွ်က္ရွိၿပီး သင္တန္းကို ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ တက္ေရာက္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရွ႕ေနဦးဝင္းျမင့္က ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးဥာဏ္ဝင္းက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

၀၁၇, ၀၁၁

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.