ေခါင္းႀကီးသတင္း — ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈၊ ၂ဝ၁၃

စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ကပြဲ

စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ကပြဲ

လာေရာက္ ဆင္ႏြဲသူမ်ားျဖင့္ စည္ကားခဲ့သည္

လာေရာက္ ဆင္ႏြဲသူမ်ားျဖင့္ စည္ကားခဲ့သည္

ရွမ္းျပည္နယ္ ကိုယ္စားျပဳ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ၁၂ ဖြဲ႕ရိွရာတြင္ အဆုိပါ အဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္း၍ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းကာ ရန္ကုန္ ေရာက္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဦး ေဆာင္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္တြင္ က်ေရာက္ သည့္ ၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားဇာတ္႐ံုတြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေျပာင္းလဲ က်င္းပခဲ့ရာ ယခင္ႏွင့္ မတူဘဲ ပိုမိုစည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။

၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ကို အမ်ဳိးသားဇာတ္႐ံုသို႔ ေျပာင္း ေရႊ႕က်င္းပလိုက္ျခင္းသည္ ေနရာ ေဒသအရ ပိုမိုက်ယ္ဝန္းသည့္ အျပင္ ယခင္ကထက္ ပုိ၍ လူစည္ကားလာ ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ တိုင္းရင္းသား မ်ား၏ စည္းလံုး ညီၫြတ္မႈကို ျပႏိုင္ ျခင္းသည္ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူဖြယ္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ေနာက္လာမည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ မ်ားအတြက္လည္း ပင္လံု စိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ေစလုိေၾကာင္း၊ လူ တန္းစားမေရြးလာေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ ရန္ လက္မွတ္ ႏႈန္းထားမ်ားကို ၂ဝဝဝ က်ပ္တန္း၊ ၃ဝဝဝ က်ပ္တန္း၊ ၅ဝဝဝ က်ပ္တန္းဟူ၍ ၃ မ်ဳိးခြဲျခား ထားေၾကာင္း၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား မ်ားအျပင္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူမ်ား  အတြက္လည္း ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား စီစဥ္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ရာ ထင္ထား သည္ထက္ ပုိမိုစည္ကားလာသျဖင့္ ေနရာအခက္အခဲမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊ လက္မွတ္ မရရွိသူမ်ားအတြက္ ဇာတ္႐ုံအတြင္းသို႔ ဝင္ရန္ အဆင္မေျပ ျဖစ္မည္စိုး၍ ဇာတ္႐ံုအျပင္ဘက္ တြင္လည္း ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားကို ၾကည့္ ႐ႈႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ဆြဲကာ ျပသေပး ထားေၾကာင္း ျပခန္း တာဝန္ခံ ရွမ္း တိုင္းရင္းသား ဦးခြန္ေက်ာ္က ေျပာ သည္။

ယခင္က ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ကို လူႀကီးပိုင္းမ်ားသာ စုစည္း၍ ကရဝိက္ ကဲ့သို႔ ေနရာမ်ဳိးတြင္ လက္ဖက္ရည္ ပြဲမ်ားႏွင့္ ဧည့္ခံ႐ံု မွ်သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ရာ အမ်ားအားျဖင့္ လူ ၂ဝဝ ခန္႔ သာဝင္ဆံ့ၿပီး ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သည့္  သူမ်ားသာ တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔တစ္ဖန္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း သားမ်ား၏ အင္အားမ်ားႏွင့္စုေပါင္း ၍ ယခုကဲ့သို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စု ေပါင္းတိုင္ပင္ကာ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၾကာရွည္ မခံခ့ဲေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္တြင္ လံုၿခံဳ ေရးဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ ဆက္လက္မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ ဟူ၍ က်င္းပခြင့္မရရွိျခင္းသည္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ တြင္လည္း မူတည္ေၾကာင္း ယင္း က ထပ္မံေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ က်င္းပရာ တြင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားအသင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေတာင္ႀကီးအသင္းမွ ႐ိုးရာအက ျဖင့္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ အင္းသားအသင္းမွလည္း အင္းေလး တိုက္ေတးသီဆို၍ အုိးစည္တီးခတ္ ကျပျခင္း၊ ဓႏုအသင္းႏွင့္ တအာင္း (ပေလာင္)ယဥ္ေက်းမႈအသင္း (ရန္ ကုန္)မွ အုိးစည္တီးခတ္၍ သိုင္းက ျခင္း၊ ေက်ာက္မဲအသင္း(ရန္ကုန္) မွ ပင္လံုသက္ေသေတးသ႐ုပ္ေဖာ္ ျဖင့္ ကျပျခင္း၊ သီေပါအသင္း၊ က်ဳိင္းတံု လူမႈေရးအသင္း၊ ရွမ္းစာေပ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ႏွင့္ လားဟူအသင္းတို႔မွ ႐ိုးရာအက မ်ားျဖင့္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ ပအိုဝ္း စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအသင္း(ရန္ ကုန္)မွ လူႀကီးအဖြဲ႕က တီးဝိုင္းျဖင့္ ကျပ ေဖ်ာ္ေျဖ ျခင္း၊ မူဆယ္နမ့္စမ္ (ထုံ႔ေမာင္းဝ္) အသင္းမွ ေမာက္မန္လီ သီခ်င္းျဖင့္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ ရွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ (တကၠသုိလ္မ်ား) အသင္းမွ အုိးစည္ေမာင္းလင္း ကြင္းျဖင့္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖျခင္း စသျဖင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား အသီးသီးတို႔ ၏ ကျပေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားအျပင္ အဆိုေတာ္ စိုင္းလိတ္၊ မိုမိုခမ္းေအး၊ ေဒၚနန္းေငြၾကည္၊ နမ္းခမ္းဆက္၊ ပူစူးတုိ႔မွလည္း ေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ပါဝင္သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကသည္။

“ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုေတြ စုေပါင္း ၿပီး အခုလို စံုစံုညီညီနဲ႔ ရွမ္းျပည္ နယ္ေန႔ကို က်င္းပခြင့္ရတဲ့အတြက္ အားလံုးအားလံုးေသာ လူေတြရဲ႕ ရင္ထဲမွာ အတုိင္းအဆမရွိ ဝမ္းသာပီတိ ျဖစ္ေနတာေတြ ကို ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။ ကိုယ့္ျပည္နယ္ ေတာင္မွပဲ မျပန္ႏိုင္တဲ့ လူေတြလည္း ရွိၾကတယ္။ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္က်မွပဲ ႐ိုးရာ ဝတ္စံုေတြကို ဝတ္ျပခြင့္၊ ေရာင္းခ် ခြင့္၊ ၾကည့္႐ႈခြင့္ေတြရရွိတဲ့အတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလး ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾက ပါတယ္” ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔တြင္ စည္ကား သုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခြင့္ ရရွိခဲ့သျဖင့္ အားရ ေက်နပ္မိေၾကာင္း ဦးခြန္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ယခု ထက္မက ပိုမိုစည္ကားစြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ အၿမဲစဥ္းစား လ်က္ရွိေၾကာင္း “သြားတဲ့ လူေတြ လာတဲ့လူေတြ ၾကည့္တဲ့လူေတြေရာ အားလံုး အဆင္ေျပမႈ ရွိေအာင္ လြဲေခ်ာ္မႈ မရိွေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္သြားပါမယ္”ဟု တအာင္း(ပေလာင္) စာေပ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီမွ ဦးစိုင္းအုန္းေမာင္က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား တစ္ဦးျဖစ္သူ ျပခန္းတာဝန္ခံ ဦးခြန္ ေက်ာ္ကလည္း “ဒီပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရမယ္ ဆုိရင္လည္း အင္မတန္ မွ အတိုင္းမသိေအာင္ ဝမ္းသာပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ ဆုိတာႀကီးက ကုိယ့္အေမအေဖ လိုပဲ၊ အဲဒီေတာ့ သူတုိ႔က ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ဆုိတဲ့ နာမည္ႀကီးကို မေပး ျခင္းဟာ သားသမီးနဲ႔ မိဘကို ေသြးခြဲလိုက္သလို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ခံစားခဲ့ရတယ္။ အခုလုိ ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ လုိ႔ ေခါင္းစဥ္ တပ္ၿပီး က်င္းပခြင့္ ရတဲ့အတြက္ အစိုးရအေနနဲ႔ ေလးစား  မႈကို ျပရာလည္းေရာက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကလည္း ဂုဏ္ယူတယ္။ ေနာင္မွာလည္း အခုလုိ တိုင္းရင္းသား တုိင္းရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ကို ဆက္လက္ က်င္းပခြင့္ ရႏိုင္မယ္ လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရွမ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်း မႈအသင္း၏ ႐ံုးတာဝန္ခံ ဦးစိုင္းလိုင္း ဟန္ကလည္း “ဒီလိုမ်ဳိးဇာတ္႐ံု အႀကီးႀကီး မွာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား အကေတြနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖ က်င္းပခြင့္ ရတဲ့ အတြက္ အရမ္းဝမ္းသာတယ္။ ဒါ့ အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ ရယ္လုိ႔ သတင္းစာေတြက ေၾကညာခြင့္ရတယ္။ Sky Net ကေန ေၾကညာခြင့္ ရတယ္။ ခါတိုင္းပြဲ ေတြ ကေတာ့ ႐ိုးရာ ပေဒသာကပြဲ ဆုိ႐ံုေလာက္ပဲ ေျပာခြင့္ရတာ ေၾကညာခြင့္ မရဘူး။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း လုပ္ခြင့္ မရခဲ့ဘူး။ ကြာျခားခ်က္ ကေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဟိုမွာက ေနရာေသးေသးေလးနဲ႔ ဇာတ္စင္ ေသးေသးေလးနဲ႔ လုပ္ရ တယ္။ ဒီမွာ ေရာက္တဲ့အခါ ဇာတ္စင္ကလည္း အႀကီးႀကီးပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီစဥ္တဲ့အခါ မွာလည္း အစီအစဥ္ကုိ တစ္ခုၿပီးတစ္ခုစီစဥ္တဲ့ ေနရာမွာ အားနည္းခ်က္ေတြရွိတယ္။ ပြဲအႀကီးႀကီး မက်င္းပႏိုင္ေသးဘူး ဆုိတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳရသြားတာေပါ့” ဟု ေျပာသည္။

အင္းေလးအသင္းမွ ရွမ္းကေလး က “ဒီေန႔ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ေမြးေန႔ (Birthday) လည္းျဖစ္တယ္။ ရွမ္း ျပည္နယ္ ေန႔လည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ အရမ္းေပ်ာ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ရွမ္းကေလးလုိ႔ေခၚ ၾကတယ္။ အရင္တုန္းက ပြဲေတြကို ေတာ့ တက္ေရာက္ခဲ့ေပမယ့္ အခုလိုမ်ဳိး အကေတြနဲ႔ တက္ေရာက္ခဲ့တာ မ်ဳိးမဟုတ္ဘူး။ အခုေတာ့ အင္း ေလး႐ိုးရာအက၊ တိုက္ေတးအကနဲ႔ ပါဝင္သြားမယ္။ အရင္တုန္းက ထက္စာရင္ ဒီမွာဆုိေတာ့ ပုိၿပီးေတာ့ ေကာင္း တယ္။ ဒီမွာလည္း ပုိစည္ တယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ ေနာင္လည္း ဒီထက္မက ပုိၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ေလး လုပ္ႏိုင္ပါေစလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္း၏ ခံစားခ်က္ မ်ားကို ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္တြင္ စားေသာက္ကုန္ ဆုိင္ခန္း  အေရအတြက္ ၂ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ ရွမ္း အက်ႌ၊ ရွမ္းေဘာင္းဘီ၊ ရွမ္းတဘက္  တုိ႔အျပင္ ကုန္ေျခာက္ ကုန္ေရာင္း ျပခန္း ၂ဝ ေက်ာ္စသျဖင့္ စုစုေပါင္း ဆိုင္ခန္း ၄ဝ ေက်ာ္ရွိရာတြင္ စီးပြား အျဖစ္ ေငြေၾကးရယူျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ ဘဲ ရန္ပံုေငြအျဖစ္ ဆုိင္ခန္းငွားခမ်ား ကိုလည္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ အတုိင္းအတာ ပမာဏသာ ေကာက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဆုိင္ခန္းငွားခမွ ရရွိလာ သည့္ ရန္ပံုေငြ မ်ားကို ဆြမ္းအတြက္ အခက္ေတြ႕သည့္ ကုိးမိုင္ရွမ္းေက်ာင္း တြင္ ရွိေသာ စာသင္သံဃာေတာ္ မ်ားအား လွဴဒါန္း သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္က ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ကို ကုိးမိုင္ ရွမ္းေက်ာင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝ၁၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*