ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ သတင္းဂ်ာနယ္ အမွတ္ (၄၃)

မတ္လ (၇) ရက္၊ (၂ဝ၁၃) ခုႏွစ္ (ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၄ ခုႏွစ္ တပို႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၁ဝ ရက္ )

(PDF ဖိုင္အား ZIP ဖိုင္ျဖင့္ ရယူရန္ download link)
 - ဖိုင္အ႐ြယ္အစား (၃.၇၈ MB)
 - ဖိုင္အမ်ိဳးအစား (ZIP archive) PDF ဖိုင္
 - PDF ဖိုင္အားဖတ္႐ႈရန္ သင္၏ကြန္ပ်ဴတာတြင္ (Adobe Reader) ႐ွိရန္လိုအပ္ပါသည္။
သင္၏လုပ္ငန္းမ်ားအား ေၾကာ္ျငာရန္ ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ ဂ်ာနယ္သို႔ ဆက္သြယ္ပါ။
email : sleas@myanmarij.com

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*