ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၂

ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ မွအစၥေရးႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ အလုပ္သင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူလ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ သင္တန္းမွာ အစၥေရးႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ International Center for Agriculture Interns in Israel Ltd(GRANOD Group)မွ ႀကီးမွဴး၍ ေအာက္တိုဘာမွစ၍ ၁၁ လၾကာ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။   ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား အနက္မွ သင္တန္းသား ၃ဝ ဦးကို ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္မည္ဟု သိရွိရသည္။ တက္ေရာက္လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ အမည္ကို အဂၤလိပ္/ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ဇြန္ ၃ဝ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ အထက္ပါ အသင္းခ်ဳပ္သို႔ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထား ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဘြဲ႕ရရွိထားသူမ်ား၊ အသက္ ၃ဝ ႏွစ္ထက္ မေက်ာ္လြန္၍ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ရွိသူမ်ား၊ အဂၤလိပ္စကားႏွင့္ အေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳႏိုင္သူမ်ား၊ သင္တန္း အလုပ္သင္ ပညာသင္အျဖစ္ သင္တန္းကာလတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူမ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ဟု သိရွိရသည္။

အစၥေရးသို႔ အသြားအျပန္ ေလယာဥ္စရိတ္ကို သင္တန္းသားမ်ားမွ က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ““သင္တန္းတက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေနထိုင္စားေသာက္ စရိတ္ကို အစၥေရးဘက္က စီစဥ္ေပးမွာပါ၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္ကလည္း အလုပ္သင္ဆိုေတာ့ လုပ္အားခရမွာ။ အျပန္လက္မွတ္ဖိုးက အဲဒီေငြနဲ႔ ဝယ္လုိ႔ရတယ္ အသြားခပဲ ကိုယ္ကစိုက္ရမယ္””ဟု အဆိုပါအသင္း၏ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း UMFCCI Tower ေျမညီထပ္ရွိ UMFCCI Training Institute၊ ဖုန္း ဝ၁-၂၁၇၄၈ဝ သို႔ ဆက္သြယ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ဝဝ၃

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*