ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄၊ ၂ဝ၁၃
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ က်ဴိဒိုသတင္းဌာန အၾကီးအကဲ Mr. Tomoki Ueda(ယာ)

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ က်ဴိဒိုသတင္းဌာန အၾကီးအကဲ Mr. Tomoki Ueda(ယာ)

ျပည္ပသတင္းဌာန တစ္ခုအျဖစ္ ဌာနခြဲ႐ံုးခန္း ဖြင့္လွစ္သြားႏိုင္ေရး အတြက္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ တရားဝင္ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုး ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ က်ဳိဒို သတင္းဌာနအႀကီးအကဲ Mr. Tomoki Ueda အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလတြင္ စာနယ္ဇင္း၏ အခန္းက႑ သည္ လြန္စြာ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ မွားခဲ့ဖူးေသာ အမွားမ်ား ကို သင္ခန္းစာယူႏိုင္ရန္ အေရးႀကီး ေၾကာင္း ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ စာနယ္ဇင္းေတြရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ပညာေပးတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ လူအမ်ားကို အသိေပး သင့္ပါတယ္။ ေရွ႕က အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကို သူမ်ားေတြ ဘယ္လို လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဘာေတြ ျဖစ္ခဲ့ ၾကတယ္ဆိုတာကို နမူနာယူႏုိင္ ေအာင္နဲ႕ သင္ခန္းစာယူႏိုင္ေအာင္ေပါ့။   ဥပမာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဂ်ပန္ဆိုရင္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ အၿပီးမွာ အေတာ္ႀကီး ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ခဲ့ၾကရတယ္။ ေအာင္ ျမင္ခဲ့တာေတြရွိသလို အမွားေတြ လည္း အမ်ားႀကီး လုပ္ခဲ့မိတယ္။ ဆိုပါေတာ့ ေလထုညစ္ညမ္းမႈနဲ႕ ပတ္သက္ရင္ ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဂ်ပန္ေတြ လုပ္ခဲ့တာ ေတြဟာ ခင္ဗ်ားတို႔ေတြ လိုက္မလုပ္ မိမွ ျဖစ္မယ္။ ဒါ့အျပင္ စီးပြားေရး တဟုန္ထိုး ျမင့္တက္လာတာမွာ လည္း အရမ္းကို ေဖာင္းပြခဲ့တာေတြ၊  ဒီလိုအမွားမ်ဳိးေတြကို ခင္ဗ်ားတို႔အေန နဲ႕သင္ခန္းစာယူသင့္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ ဆိုရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွားခဲ့တဲ့ အမွားမ်ဳိးကို ရင္ဆိုင္ေနရတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈဆို တာ ေဘဂ်င္းမွာ သိသာလြန္းေနပါ ၿပီ။ ေနာက္ စီးပြားေရး အရွိန္အဟုန္နဲ႕ ေတာက္ေလာင္လာတာ။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာေတြအေနနဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ အေမွ်ာ္အျမင္ေကာင္းေတြ ခ်မွတ္ႏိုင္ပါေစ”ဟု ယင္းက အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းျပခဲ့သည္။

ျပည္ပအေျခစိုက္ သတင္းဌာနမ်ားကို ျပည္တြင္းတြင္ စာနယ္ဇင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသြားမည္ဟု  သိရၿပီးေနာက္ ျပည္ပသတင္းဌာန အမ်ားစုက ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ယင္းတို႔ အေနျဖင့္ တရားဝင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ယင္းတို႔ အနက္ က်ဳိဒို သတင္းဌာနလည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ က်ဳိဒိုမွာ ျပန္ ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေသာ ပထမဆံုး ျပည္ပသတင္းဌာနလည္း ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ က်ဳိဒိုသတင္းဌာန၏ သေဘာထားမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ရာ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သတင္းဌာနက ဒုတိယ ကမၻာစစ္ အၿပီးမွ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ဒိုေမ Domei နာမည္နဲ႕ပါ။ အဲဒီအခ်ိန္က သတင္းဌာနဟာ မလြတ္လပ္ဘဲ ဂ်ပန္အစိုးရရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ဌာန သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ခဲ့ တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ သတင္းဌာန တစ္ခုအျဖစ္ အသြင္ ေျပာင္းခ်င္လာခဲ့တဲ့ အတြက္ နာမည္ကိုပါ ေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ကစၿပီး အသံလႊင့္ ဌာနေတြကို သတင္းေတြ ျဖန္႔ေဝကာ စီးပြားေရးသတင္းေအဂ်င္စီအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္း ခဲ့ပါတယ္။ က်ိဳဒိုဆိုတဲ့ နာမည္က တိုက္႐ိုက္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ရင္ Associated Press လို႔  ေျပာႏိုင္ပါတယ္။  လံုးဝအမွီအခိုကင္းတဲ့ သတင္းေအဂ်င္ စီျဖစ္လာပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ႏိုင္ငံ တကာမွာ က်ိဳဒိုရဲ႕ ဗ်ဴ႐ိုခြဲေတြ ၄၂ ခုေတာင္ ရွိေနပါၿပီ။ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၁၆ဝဝ ေလာက္နဲ႕ အလုပ္လုပ္ေနတာ ပါ။ ဂ်ပန္လိုထုတ္တဲ့ သတင္းစာမွာ ေတာ့ စာမ်က္ႏွာ ၄ဝ ထုတ္ပါတယ္။  အဂၤလိပ္လို သတင္းကိုေတာ့ ေန႕စဥ္ သတင္းပုဒ္ေရ ၂၅ဝ ေလာက္ ထုတ္ ပါတယ္”ဟု Mr. Tomoki Ueda က  ေျဖၾကားပါသည္။

ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေနာက္ႏိုင္ငံ မီဒီယာမ်ားက ပိုမိုတက္ႂကြေၾကာင္း လူသိမ်ားေသာ္လည္း ဂ်ပန္ သတင္းဌာန တစ္ခုက ယခုကဲ့သို႕ ဦးဦးဖ်ားဖ်ား အခြင့္အေရး ရသည္ထိ တက္ႂကြစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း အေပၚ က်ဳိဒို၏ အေျဖမွာ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ က်ဳိဒိုသတင္းဌာနအေနနဲ႕ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာ့အေရးကို စိတ္ဝင္စားခဲ့တာပါ။ ျမန္မာျပည္ကို ဝင္ခြင့္ရေအာင္လည္း ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခါမွေတာ့ မေအာင္ျမင္ခဲ့ ပါဘူး။ နာမည္ပ်က္ စာရင္းဝင္ မဟုတ္ေပမယ့္ စစ္အစိုးရရဲ႕ ေပၚလစီေၾကာင့္ ဗီဇာမရခဲ့တာလို႔ ထင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေၾကာင္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ဗီဇာတင္ခဲ့တာ အာရွႏိုင္ငံတစ္ခုခု ကေန မဟုတ္ဘဲ အေမရိက,က ျဖစ္ ေနခဲ့တာေၾကာင့္ ျဖစ္မွာပါ။ အခု ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႕ က်ိဳဒို သတင္းဌာနရဲ႕ ဗ်ဴ႐ို႐ံုးခန္း ဖြင့္လွစ္ဖို႕ သေဘာတူညီမႈရဖို႔ တစ္ႏွစ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူခဲ့ရပါတယ္။ ဒီအခြင့္အေရး ကို ရတာဟာ တကယ့္ကို ေကာင္း ပါတယ္။ ျမန္မာေတြနဲ႕ ပိုၿပီးနီးကပ္စြာ ဆက္ဆံခြင့္မွာမို႔ သေဘာက်ပါတယ္။ ဗ်ဴ႐ို႐ံုးခန္း ဖြင့္ခြင့္ရမယ္ ဆိုေပမယ့္ တရားဝင္ သတင္းေအဂ်င္စီ အျဖစ္ လႈပ္ရွားခြင့္ ကေတာ့ ညႇိႏႈိင္းေနဆဲပါ။ ဂ်ပန္ စာဖတ္ပရိသတ္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း သတင္းေတြ ကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ တာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ အဆင့္ဆင့္ေတြကို ႀကိဳးစား သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆိုပါသည္။

ေရရွည္တြင္ က်ိဳဒိုအေနျဖင့္ ျမန္ မာႏိုင္ငံ႐ံုးခြဲအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေမးျမန္းရာ “ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ ကိုယ့္႐ံုးခန္း ရွိတဲ့ႏိုင္ငံရဲ႕ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းနဲ႕ ဥပေဒေတြကို ေလးစား လိုက္နာ သြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေတြကိုလည္း လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ရယူႏိုင္ခြင့္ကို ေမွ်ာ္လင့္ ပါတယ္။ သတင္းဓာတ္ပံုကအစ ဖလွယ္သြားႏိုင္ဖို႔လည္း ႀကိဳးစားခ်င္ ပါတယ္။ အင္တာနက္ကို သံုးၿပီး သတင္းဖလွယ္သလို တျခားအေတြ႕အ ႀကံဳဖလွယ္တဲ့ အစီအစဥ္မ်ိဳးေတြ လည္း လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ျမန္မာ့ေဒသ ခံမီဒီယာတစ္ခုခုနဲ႕ ပါတနာသေဘာ လက္တြဲလုပ္သြားႏိုင္ဖို႔လည္း စိတ္ဝင္စား ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သေဘာလည္း လုပ္ျဖစ္မွာပါ။ ဗ်ဴ႐ို႐ံုးခြဲ ဖြင့္ၿပီးရင္ေတာ့ သတင္းအလုပ္ကိုပဲ အဓိက လုပ္မွာပါ။ ျမန္မာသတင္း သမားေတြကိုလည္း က်ိဳဒိုအတြက္ အလုပ္ခန္႔ထား မွာပါ။ ျပည္တြင္းက သတင္းဂ်ာနယ္ေတြနဲ႕လည္း လက္တြဲ လုပ္ခ်င္ပါတယ္” ဟု ေျပာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ က်ိဳဒိုသတင္းဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား  အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၃ ဦး ပါဝင္ကာ Mr. Tomoki Ueda သည္ က်ိဳဒို သတင္းဌာနတြင္ ၃၄ႏွစ္ၾကာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး Mr. Yuji Nakaya ကလည္း ၃၁ ႏွစ္ၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ဝ၃၆

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*