စာအုပ္သံုးသပ္ခ်က္ — ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅၊ ၂ဝ၁၂

ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္သည္ ေမာင္မိႈင္း (ဝန္စာေရး ဦးႀကီး)၊ မန္းေရႊျပည္ စာအုပ္တိုက္၊ ၂၀၁၂၊ ႏိုဝင္ဘာ

ႏွစ္တြဲေပါင္း ပထမအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၆၄၊ တန္ဖိုး ၂၅၀ဝ က်ပ္

စာအုပ္ မ်က္ႏွာဖံုး

စာအုပ္ မ်က္ႏွာဖံုး

ပထမဆံုး ကာလေပၚ ပင္ကိုေရး ျမန္မာ ဝတၳဳတစ္အုပ္ဟု အသိအမွတ္ျပဳရေသာ ဝန္စာေရးဦးႀကီး၏ “ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္သည္   ေမာင္မိႈင္း” ဝတၳဳကို မန္းေရႊျပည္ စာအုပ္တိုက္မွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တစ္ေပါင္းတည္း ထုတ္ေဝ လိုက္သည္။ ျမန္မာ ကာလေပၚ ရသ စာေပ ေခတ္ဦးမွ ပထမဆံုး အမွီးဝတၳဳ “ေမာင္ရင္ေမာင္ မမယ္မ” အၿပီးတြင္ ထြက္ရွိလာသည့္ ပင္ကိုေရး ဝတၳဳလည္း ျဖစ္ၿပီး ဝတၳဳပါ ဇာတ္ေဆာင္ ေမာင္မိႈင္း အမည္သည္ စာဖတ္ ပရိသတ္ မ်ား သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ အဝန္း ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ေစခဲ့သည့္ ဝတၳဳတစ္အုပ္လည္း ျဖစ္သည္။

အဓိကဇာတ္လမ္းမွာ ျမန္မာ ရွင္ဘုရင္မ်ား လက္ထက္ သာမန္ ေက်းေတာသား ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္သည္ ေမာင္မိႈင္း သည္ သူ၏ မလိမ့္တပတ္၊ လူေပၚလူေဇာ္၊ အညာအလိႈင္း အတတ္မ်ားျဖင့္ ဧရာဝတီျမစ္စဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ မင္းမႈထမ္း အသြင္ယူရင္း တစ္ရြာတစ္က်ီေဆာက္၊ အခြင့္အေရးယူ၊ ကိုယ္က်ိဳးရွာေပြ ႐ႈပ္တတ္ေသာ အေၾကာင္း ပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာမင္းမ်ား လက္ထက္ဟု ဆိုေသာ္လည္း မည္သည့္မင္း လက္ထက္ဟု ထုတ္ေဖာ္မထားဘဲ ေနာက္ခံ အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပမထား ဘဲ၊ လူ႐ႈပ္ေမာင္မိႈင္း၏ ဇာတ္႐ုပ္ကိုသာ ဦးစားေပးထားသျဖင့္ အဓိက ဇာတ္ေကာင္မွာ ေနာက္ခံကားထဲမွ ထင္ရွားစြာ ထိုးထြက္ေနသည္။ ဘိုးေတာ္ဘုရား လက္ထက္ တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးေသာ ေမာင္မိႈင္းဆိုသူ တစ္ဦးအေၾကာင္း အရင္းျပဳ၍ ဇာတ္ေကာင္အား ေမာင္မိႈင္းအမည္ ေပးရျခင္း ဟုလည္း သိရသည္။

ဇာတ္လမ္းသြား ႐ိုးစင္းေသာ္ လည္း ဇာတ္ေကာင္ေမာင္မိႈင္း၏ ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္မ်ား၊ လီဆယ္ စကားမ်ား၊ အမူအရာ မ်ားႏွင့္ ဇာတ္ကြက္ကို မ႐ိုးရေအာင္ ခ်ဳပ္တြဲထားသည္။ မယားမ်ားစြာအၾကား ဗ်ာမ်ားေနရေသာ ေမာင္မိႈင္း၏ တစ္ခါတစ္ရံ တရားရဟန္ တစ္ကိုယ္ရည္ စကားမ်ားသည္လည္း ရယ္ျပံဳးဖြယ္ ျဖစ္သည္။ သီလ ငါးျဖာတြင္ အက်ံဳး မဝင္ေသာ္လည္း လက္တစ္လံုးျခား အမႈကိစၥမ်ားႏွင့္ ထင္သလို ေပြ႐ႈပ္ခဲ့ေသာ ဤဝတၳဳသည္ ယေန႔ေခတ္ အျမင္အေတြးအရ လြဲေခ်ာ္ေနဖြယ္ ရွိေသာ္လည္း တစ္ေခတ္က ျမန္မာ စာေပသမိုင္းတြင္ မွတ္တမ္းဝင္ ခဲ့ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ ျဖစ္သည္။

ယခု တစ္ေပါင္းတည္း ထုတ္ေဝျခင္းတြင္ ထုတ္ေဝသူ၏ အမွာစာ သာမက ယခင္ ၁၉၆၀ တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့စဥ္က ဟံသာဝတီ ပံုႏွိပ္တိုက္၏ အမွာစာ ႏွင့္အတူ စာေရးသူ ဝန္စာေရးဦးႀကီး၏ အတၳဳပၸတိၲကိုပါ ရွာေဖြ ထည့္သြင္း တင္ဆက္ထားသည္ ။ ျပန္လည္ထုတ္ေဝသူ၏ အမွာတြင္ ဤဝတၳဳအား အျမင္သစ္ျဖင့္ ၾကည့္႐ႈ ဆင္ျခင္ ဖြယ္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဆိုထားသည္။ ဇာတ္ေဆာင္ ေမာင္မိႈင္း၏ ေပြ႐ႈပ္ပံုမ်ားကို ေပၚလြင္စြာ သ႐ုပ္ေဖာ္ထားေသာ္ လည္း ဤ ဥာဏ္နီ ဥာဏ္နက္ အလိမ္ အေကာက္မ်ားကို ပမာ ထား၍ ေခတ္ကာလ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေရွာင္ရွား ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဝသူက ဆိုသည္။

စာေပ အေရးအသားတစ္ရပ္အား ေလ့လာရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာေခတ္ ျမင္ကြင္းကိုလည္း တစ္ပါတည္း ႐ႈျမင္ ရသည့္ နည္းတူ ဤဝတၳဳတြင္ လည္း ျမန္မာ ဘုရင္မ်ားလက္ထက္ အထက္လႊာ မင္းစိုးရာဇာမ်ား၊ သာမန္ ျပည္သူ လူထုမ်ားတို႔၏ ဘဝျမင္ ကြင္း၊ အစဥ္အလာ၊ တစ္ရွက္မွ ႏွစ္ ရွက္မျဖစ္လိုေသာ ျမန္မာမိန္းမပ်ိဳ တို႔၏ သ႐ုပ္ကို လည္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေမာင္မိႈင္းႏွင့္ လူယံုေတာ္တို႔ ရန္ေပြေသာ မယားမ်ားအၾကား အမူပိုၾက ပံုမွာ ရယ္ရႊင္ ဖြယ္ျဖစ္သည္။ ဝတၳဳသြား စင္းလြန္း ေသာ္လည္း ေရွးဟန္ ကာရန္နေဘ ခ်ိတ္အေရးအသား၊ အဖြဲ႕ အႏြဲ႕အခ်ိဳ႕ မွာ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ ပံုႏွိပ္ျခင္း တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေရွးသံုး ေပါရာဏ စကားလံုးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ မင္းခမ္းသံုး စကားလံုးအခ်ိဳ႕ကို ေအာက္ေျခ မွတ္စုမ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းထားသည္။

ေခတ္ဦးပင္ကိုေရးဝတၳဳတစ္ပုဒ္ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အားနည္းခ်က္ အခ်ိဳ႕ ပါဝင္ေနသည္လည္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ဖန္တီး ေမြးျမဴထားေသာ ဇာတ္ေကာင္အခ်ိဳ႕ကို အလြယ္တကူ ေမြးဖြားၿပီး အလြယ္တကူ ေသေစလိုက္ ေသာ အျဖစ္မ်ားႏွင့္ မည္သည့္အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမွ် မရွိေသာ ဇာတ္ေကာင္အခ်ိဳ႕ကို မလိုအပ္ဘဲ ဆြဲဆန္႔ ရွည္ၾကာ ပါဝင္ေနေစျခင္းတို႔ ျဖစ္ သည္။ အဓိကဇာတ္ေကာင္ ေမာင္မိႈင္း၏ ေလာ္လီေသာစိတ္ႏွင့္ တရားရ ဆင္ျခင္ေသာ စိတ္တို႔ လြန္ဆြဲၾကေသာ အခန္း အခ်ိဳ႕ ပါဝင္ေသာ္လည္း ေရရာျပတ္သားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မရရွိဘဲ မူလ ဇာတ္သြားအတိုင္း စ႐ိုက္ေသ သေဘာ ေမ်ာပါ ရျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။ စိတ္ကူးယဥ္ ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ပ္ပို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ ဝန္စာေရးဦးႀကီး ၏ အတၳဳပၸတိၲအရ ကိုယ္ေတြ႕ အျဖစ္အပ်က္ မ်ားဟုပင္ ယူဆမိသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ျမန္မာစာေပ သမိုင္းတြင္ တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာ မွ ေက်းဇူးျပဳခဲ့ေသာ စာအုပ္အမွန္လည္း ျဖစ္သည္။

ဤဝတၳဳေပၚဦးစက ျမန္မာႏိုင္ငံ တဝန္း စာဖတ္ပရိသတ္တို႔ အၾကား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေက်ာ္ၾကားခဲ့ၿပီး ဇာတ္ေဆာင္ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္သည္   ေမာင္မိႈင္း၏ ရြံရွာဖြယ္ စ႐ိုက္သဘာဝကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ အမ်ိဳးသား စာဆိုေတာ္ တစ္ဦးလည္း ေပၚထြက္လာခဲ့ဖူးသည္။ ဆရာႀကီး ဦးလြန္းသည္ ထိုစဥ္က တိုင္းတစ္ပါး ယဥ္ေက်းမႈကို အတုခိုးကာ ျမန္မာ အမည္ေရွ႕တြင္ မစၥတာ အမည္ခံ၍ ေမာ္ လႊားေနၾကသူတို႔ကို ထိုးႏွက္ေသာအားျဖင့္ မိမိ၏ ကေလာင္အမည္ “ေရႊေတာင္ဆရာလြန္း” ကို “မစၥတာ ေမာင္မိႈင္း” အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ၍ အသံုးျပဳသည့္ အခါ မစၥတာ အမည္ယူသူမ်ား နာၾကည္းၾကဖူးသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ မစၥတာ အမည္ယူသူ မ်ား ျမန္မာအမည္သို႔ ေျပာင္းလဲၾကၿပီး မစၥတာ ေမာင္မိႈင္း သည္လည္း အမ်ိဳးသား စာဆိုေတာ္ႀကီး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ စာေပ သမိုင္းအတြက္ အေထာက္အကူ တစ္စအျဖစ္ စတင္ ခဲ့ေသာ စာအုပ္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္ သည္။

မည္သို႔ဆိုေစ “ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္သည္ ေမာင္မိႈင္း” ဝတၳဳတြင္ ျမန္မာ့႐ိုးရာႏွင့္ မင္းခမ္း အေလ့အထမ်ား၊ ေရွးေခတ္ လူေနမႈ ဘဝအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေရွးစဥ္လာ ျမန္မာ စာေပ ေရးဖြဲ႕ဟန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေလ့လာရသည္မွာကား ေသခ်ာ သည္။ ျမန္မာစာေပ သမိုင္းစဥ္ကို ေလ့လာလိုသူတို႔၊ စာေပ ဝါသနာရွင္တို႔ သာမက “ဆရာႀကီး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း” ဟူသည့္ အမည္ကို ေလ့ လာလိုသူတို႔ ဖတ္႐ႈသင့္သည့္ အဦးဆံုး ျမန္မာကာလေပၚ ပင္ကိုေရး ဝတၳဳမွာ “ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္သည္ ေမာင္မိႈင္း” ပင္ ျဖစ္သည္။

“..ဒါန အေဆာက္အဦ အလွဴႀကီးကို ၾကည္ျဖဴေသာ ေစတနာႏွင့္ ပရိသတ္မ်ားစြာကို ဖိတ္ၾကားၿပီးလွ်င္ ထူးျခားကဲလြန္   ေအာင္ လွဴမည့္ ဆဲဆဲသား၌ မင္းတို႔မယားမ်ားက ထၾကြ ေသာင္းက်န္းၾကသည့္ အတြက္ ငါ အရွက္ႀကီး ကြဲရသည္” ဟု ေျပာဆို ျမည္တမ္းၿပီးလွ်င္ သကၤန္းကို လက္ကေပြ႕၍ သင္တုန္းကို ငျပဴး လက္သို႔ေပးၿပီးလွ်င္ “ငါ့ေခါင္းကို ျမန္ျမန္ ရိတ္စမ္းပါ။ လူလုပ္၍ မေနလိုပါဘူး။ တစ္ခါတည္း သကၤန္း ဝတ္ေတာ့မည္”ဟု…(စာ-၄၆၄)

ဝဏၰလင္း

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*