သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းဥကၠဌ ဦးေအးမင္းသိန္းမွရွင္းလင္းေျပာၾကားစဥ္

အာမခံလုပ္ငန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အနက္ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကို ကုမၸဏီႏွင့္ ကုမၸဏီ အစုအဖြဲ႕မ်ားသို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧၿပီ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့ အာမခံလုပ္ငန္း႐ံုး၌ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တိုးတက္လာေသာ စီးပြားေရးအတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးထြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း ႀကီးထြားလာသည္ႏွင့္အမွ် အာမခံလုပ္ငန္းသည္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အာမခံ လုပ္ငန္း ဥကၠ႒ ဦးေအးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

““ အာမခံလုပ္ငန္းကို ပုဂၢလိကကို လႊဲမွာမဟုတ္ဘူး၊ ပုဂၢလိကကို အခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးတာ၊ တိုးတက္လာတဲ့ စီးပြားေရးအတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႀကီးထြားရမယ္၊ အာမခံလုပ္ငန္းလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကို ကုမၸဏီေတြကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးတာ”” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ၆ မ်ိဳးရွိၿပီး ထည့္ဝင္ရမည့္ အရင္းအႏွီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ““အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကုမၸဏီေတြကို လုပ္ငန္း ၆ ခုပဲ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးမယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အာမခံလုပ္ငန္းနဲ႔ မကၽြမ္းဝင္ေသးဘူးဆိုေတာ့ အ႐ႈံးေတြ႕သြားရင္ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ နစ္နာမွာစိုးလို႔၊ လုပ္ငန္း ၆ ခုက မီး၊ ကား၊ ေငြပို႔ေငြသယ္၊ ေငြ လံုၿခံဳမႈ၊ ေငြကိုင္ အာမခံေတြနဲ႔ အသက္အာမခံေတြကိုပဲ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးမွာပါ၊ အရင္းအႏွီးက အေထြေထြအာမခံ အတြက္ သန္း ၄ဝ,ဝဝဝ က်ပ္နဲ႔ အသက္အာမခံအတြက္ သန္း ၆,ဝဝဝ က်ပ္၊ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္း ၄၆,ဝဝဝ ပါ ””ဟု ျမန္မာ့ အာမခံလုပ္ငန္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း ကို ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ကာ လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္လည္း ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ပ်က္ျပားသြားခဲ့ၿပီး၊ ယခု ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အာမခံလုပ္ငန္း တစ္ခုတည္းသာရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပါဝင္ေနၿပီး က်န္သည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံမွာ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွင့္ က်ဴးဘားႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

၀၁၁

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.