က်န္းမာေရး သတင္း — ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၂ဝ၁၃

ခုခံအား က်ဆင္းမႈေရာဂါ ျဖစ္ေစသည့္ အိပ္(ခ်)အိုင္ဗြီႏွင့္ တိုက္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ႐ႈံးနိမ့္မည့္ အႏၲရာယ္ ရွိေနသည္ဟု က်န္းမာေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သတိေပး ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ အိပ္(ခ်)အုိင္ဗြီ ေဝဒနာသည္ေပါင္း ၁၂ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ သံုးပံုတစ္ပံုကိုသာ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီ ျဖင့္ ကုသမႈ ေပးႏိုင္ၿပီး ေရွ႕လာမည့္ အနာဂတ္အတြက္ ႏုိင္ငံျခား အကူအညီမွာ မေရရာသျဖင့္ အေျခအေန မွာ ေရွ႕ဆက္ ေကာင္းမည့္ပံု မေပၚေပ။

ေအအိုင္ဒီအက္(စ) အျဖစ္မ်ားရာေနရာမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူရေသာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အမ်ားအျပားတြင္ အိပ္(ခ်)အုိင္ဗြီ ေဝဒနာသည္မ်ား အတြက္ နယ္စည္း မျခား ဆရာဝန္မ်ား (Medecins Sans Frontieres-MSF) အဖြဲ႕မွ ဖြင့္လွစ္ကုသေပးေနေသာ ေဆးခန္း ၂၃ ခန္းရွိပါသည္။ အေျခခံ က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အေထာက္အကူမ်ား အလြန္အမင္း ရွားပါးခ်ဳိ႕တဲ့ရာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ အိပ္(ခ်)အုိင္ဗြီ ေဆးခန္းမ်ား မွာ လူနာကုသရာတြင္ ေရွ႕တန္း အေရာက္ဆုံးျဖစ္သည္။ ထုိေဆးခန္း မ်ားမွာ လူမႈ အသိုက္အဝန္းႏွင့္ အနီးကပ္ေနရာမ်ားတြင္ တည္ရွိၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ အိပ္(ခ်)အိုင္ဗြီကူးစက္ မႈကို ပထမဆံုး စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိရာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

MSF ေဆးခန္းမ်ားကို ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္မွသာ စတင္ဖြင့္လွစ္၍ အခမဲ့ ကုသမႈေပးခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္ တြင္ ဂလိုဘယ္ဖန္ (Global Fund) အဖြဲ႕မွ အေထာက္အကူမ်ား ရရွိခဲ့သျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့သည္။ ဂလိုဘယ္ဖန္ အဖြဲ႕သည္ တီဘီေရာဂါႏွင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါမ်ား အျပင္ အိပ္(ခ်)အိုင္ဗြီ၊ ေအအုိင္ဒီအက္(စ) ေရာဂါမ်ား ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကုသေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ ေပးသည့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အိပ္(ခ်)အိုင္ဗြီေရာဂါ ကုသဖို႔ လိုအပ္ေနတဲ့ လူနာ ၁၂၅,ဝဝဝ ေလာက္ရွိမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂ဝ၁၂ အကုန္မွာ လူနာ ၅ဝ,ဝဝဝ ပတ္ဝန္း က်င္ပဲ ကုသမႈေပးႏုိင္ခဲ့ေတာ့ ကြာဟခ်က္က ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိ ေနတယ္”ဟု MSF မွ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴးေဒါက္တာ ခင္ၿငိမ္းခ်မ္းက ေျပာသည္။

ကုသမႈမရႏုိင္ျခင္းမွာ ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အခ်ိန္မတန္မီ ေသဆံုး ေနရေသာ လူ ၂ဝ,ဝဝဝ အတြက္ အေၾကာင္းအခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ လူနာသံုး ေယာက္လွ်င္ တစ္ေယာက္သာ ကုသမႈ ခံယူရရွိၿပီး ထိုတစ္ေယာက္ပင္လွ်င္ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ေစာင့္ဆုိင္းၿပီးမွ ရရွိ ျခင္း ျဖစ္ကာ လူနာအားလံုးကို ကုသရန္ ေငြေၾကး မလံုေလာက္ေခ်။ အစိုးရက ေပးႏုိင္ သည္မွာ က်န္းမာေရး ဘတ္ဂ်က္၏ ၄ ရာႏႈန္းမွ်သာ ရွိသည္။

ရင္းျမစ္ အကန္႔အသတ္ရွိသျဖင့္ ေရာဂါ၏ အေရးေပၚအဆင့္ ေရာက္ ေနသူ လူနာမ်ားကိုသာ MSF ေဆးခန္းမ်ားက ဗိုင္းရပ္(စ) တိုက္ဖ်က္ေရး ကုသမႈ ART ေပးႏုိင္ရာ ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ WHO ၏ကုသမႈ စံခ်ိန္အဆင့္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ေန သည္။ “ေရာက္လာတဲ့ လူနာေတြက အေျခအေန အေတာ္ႀကီးဆုိးေနၿပီ။ ဒီေတာ့ သူတုိ႔မွာ ျဖစ္သမွ် ေရာဂါ တုိင္းကို ကၽြန္မတို႔ ကုရ ေတာ့တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ တု႔ံျပန္မႈက သိပ္ေႏွးပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္ရွိ MSF ေဆးခန္းတစ္ခုတြင္ အလုပ္ လုပ္ေသာ ေဒါက္တာ မိုးနႏၵေအာင္က ဆုိပါသည္။

“ေဆးကုသမႈခံရဖို႔ ေဆးခန္းေတြ အမ်ားႀကီးကို ကၽြန္မသြားခဲ့တာ။ ေနာက္ဆံုး ဒီၾကမွ ရပါတယ္။ ရတဲ့အခ်ိန္ၾကေတာ့ ကၽြန္မက တအားပိန္ခ်ဳံးၿပီး ဘာမွမလုပ္ႏုိင္ မကိုင္ႏုိင္ေတာ့ ဘူးေလ။ ဒါေပမယ့္ ကုသမႈ စတင္ၿပီးတဲ့အခါ မွာေတာ့ ေနေကာင္း လာၿပီး အလုပ္ လုပ္ႏိုင္လာပါတယ္” ဟု အသက္ ၃၄ ႏွစ္ ရြယ္ အိပ္(ခ်)အိုင္ဗြီ ေဝဒနာရွင္ တစ္ဦး က ေျပာသည္။ သူ႔ေယာက်္ား ဤေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုး သြားၿပီး ေနာက္မွသာ သူ႔တြင္ အိပ္(ခ်္)အိုင္ဗီြ ကူးစက္ခံေန ရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သူသိခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ သူ႔သားငယ္ မွာေတာ့ ေရာဂါမရွိေပ။

“အရင္တုန္းကေတာ့ အမ်ဳိးသမီး လိင္လုပ္သားေတြ လိင္တူဆက္ဆံတဲ့ လူေတြနဲ႔ ေသြးေၾကာကေန မူးယစ္ ေဆးသြင္းတဲ့ IDU ေတြလို ေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် တအားမ်ားတဲ့သူေတြမွာပဲ ေရာဂါကူးစက္မႈကို အဓိက ကၽြန္မတုိ႔ ေတြ႕ခဲ့ၾကရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု ေတာ့ ေျပာင္းသြားၿပီ။ ေယဘူယ် သာမန္လူေတြဆီမွာ ပိုေတြ႕လာရ တယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ ေဆးခန္းမွာေတြ႕ ရတာက သာမန္လူ ေတြမွာ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရတယ္” ဟု ေဒါက္တာ ခင္ၿငိမ္းခ်မ္းက ဆုိပါသည္။

ဂလုိဘယ္ဖန္၏ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈမွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အထိ သာ ေနာက္ဆံုးရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ ထပ္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အသစ္မ်ား ရရွိရန္ မေသခ်ာပါက အက်ဳိးဆက္ မ်ားမွာ အလြန္ဆုိးရြားႏုိင္ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သတိေပးၾက ပါသည္။

Ref: CNS/xq, channelnewsasia.com

HIV/AIDS ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး မွာ အားနည္းေနဆဲ ျဖစ္သည္

HIV/AIDS ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး မွာ အားနည္းေနဆဲ ျဖစ္သည္

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.