ႏိုင္ငံတကာသတင္း — နယူးေဒလီ၊ မတ္ ၁၄၊ ၂ဝ၁၃

အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံပိုင္ ဘားရတ္ အီလက္ထေရာနစ္လီမိတက္ (Bharat Electronics Ltd-BEL) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ေရတပ္ သေဘၤာ မ်ားတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ေရဒါမ်ား ေရာင္းခ်ေပးရန္ ကန္ထ႐ိုက္ စာခ်ဳပ္တစ္ခုကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါစာခ်ဳပ္ကို ဇန္နဝါရီလ လယ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး RAWL-02 MK III L-bond 2D သည္ ရွာေဖြေရး ေရဒါ ၃ စံု တင္ပို႔ရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုေရဒါမ်ားမွာ Thales LW-08 အမ်ိဳးအစား COTS ေရေၾကာင္းသံုး ေရဒါမ်ား၏ ပံုတူမူကြဲ ျဖစ္ၿပီး သေဘၤာကိုယ္ထည္ တြင္ တပ္ဆင္သည့္ ဆိုနာစနစ္ပါဝင္သည္။ ယင္းတို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ စစ္ေရယာဥ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ရန္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရတပ္ သေဘၤာက်င္းတြင္ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရ ယာဥ္တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္ တစ္ခု ရွိသည္။ အရွည္ ၁ဝ၆ မီတာ ရွည္ေသာ ပထမဆံုး ဖရီးဂိတ္ေရ ယာဥ္ UMS ေအာင္ေဇယ် (အခ်က္ျပ အလံ အမွတ္ F11) တြင္ RAWL အမ်ိဳးအစားေဟာင္း ေရဒါတစ္ခုတပ္ ဆင္ခဲ့ဟန္ ရွိၿပီး ကိုယ္ေပ်ာက္သေဘၤာ ပံုစံ ဒုတိယ တစ္စင္းျဖစ္သည့္ UMS က်န္စစ္သား (F12) ကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ေရခ်ခဲ့ၿပီး ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား ထပ္မံ ျဖည့္ဆည္းလ်က္ ရွိရာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေစာေစာပိုင္းတြင္ အၿပီးသတ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

တတိယေျမာက္ ဖရီးဂိတ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဆင္မလိုက္ေရတပ္ သေဘၤာက်င္း၌ တည္ေဆာက္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ သတင္းရပ္ကြက္ မ်ား၏ အဆိုအရ သိရွိရၿပီး သေဘၤာ ကိုယ္ထည္ကို ၂ဝ၁ဝ စက္တင္ဘာ ၅ တြင္ စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ၂ဝ၁၂ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ကိုယ္ထည္ တည္ေဆာက္ေရး အမ်ားစု ၿပီးစီးခဲ့သည္။ ဘီအီးအယ္(လ) ကုမၸဏီႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္က စတုတၳေျမာက္ ဖရီးဂိတ္ တစ္စင္းအတြက္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ဖြယ္ ရွိၿပီး သတင္းမ်ား အရ ရွစ္စင္း တည္ေဆာက္ရန္ စီမံထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref: janes.com

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*