ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၂၊ ၂ဝ၁၂

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရလုပ္သားမ်ား အိႏၵိယ ေရပုိင္နက္အတြင္း ပင္လယ္ေမွ်ာ့ (Sea Cucumber) မ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္း မျပဳရန္၊ ဖမ္းဆီးျခင္း ျပဳလုပ္ပါက အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒအရ ျပင္းထန္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးအပ္ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-အိႏၵိယ နယ္စပ္ နယ္ဘက္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အစည္းအေဝး၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို​   ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေစ်းကြက္ဝင္ ပင္လယ္ေမွ်ာ့ေျခာက္မ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္

ေစ်းကြက္ဝင္ ပင္လယ္ေမွ်ာ့ေျခာက္မ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဟိုင္းႀကီးကၽြန္းႏွင့္ ျပင္စလူၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ေရလုပ္သားမ်ားသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံပိုင္ အက္ဒမန္ကၽြန္းသို႔ ပင္လယ္ေမွ်ာ့ ဖမ္းဆီးရန္အတြက္ မၾကာခဏ သြားေနၾကေၾကာင္း၊ ၎တို႔အေနျဖင့္ အက္ဒမန္ကၽြန္းကို အိႏၵိယပိုင္​​   ျဖစ္ေၾကာင္းကိုမူ မသိရွိၾကေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အိႏၵိယအစိုးရက ပင္လယ္ေမွ်ာ့ ဖမ္းဆီးသူကို ဥပေဒအရ​ ​  ေလွသား ၆ လ၊ ေလွသူႀကီး ၉ လ ဟူ၍ အျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၎အျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ပင္လယ္ေမွ်ာ့ ဖမ္းဆီးသူမ်ားက မမႈၾကေတာ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ထိေရာက္သည့္ အျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းႀကိဳင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

““ဟိုင္းႀကီးကၽြန္းႏွင့္ ျပင္စလူ ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ေရလုပ္သားမ်ားသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံပိုင္ အက္ဒမန္ ကၽြန္းကို သြားၿပီးေတာ့ ပင္လယ္ေမွ်ာ့ကို သြားၿပီးငုပ္ၾကတယ္။ အိႏၵိယကမိေတာ့ ေလွသား ၆ လ၊ ေလွသူႀကီး ၉ လဆိုၿပီး အျပစ္ေပးတယ္။ ဒါကို သူတို႔က မမႈၾကေတာ့ဘူး၊ ဘယ္မႈမလဲ သူတို႔ တစ္ခါသြားငုပ္ၿပီး ျပန္လာရင္ ၁၈ သိန္း၊ သိန္း ၂ဝ ေလာက္ က်န္တယ္၊ အိႏၵိယက ဒီပင္လယ္​ ေမွ်ာ့ေတြကို စားရေကာင္းမွန္း မသိၾကဘူး၊ အခုေတာ့ ဒါေတြကို ထိထိေရာက္ အျပစ္ေပးဖို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူခဲ့ၾကတယ္””ဟု ဦးဝင္းႀကိဳင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံပိုင္ ကၽြန္းမ်ားထဲသို႔ ဝင္ေရာက္၍ ဖမ္းဆီးၾကေသာ ေရလုပ္သားမ်ားသည္ ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ ၎ဖမ္းဆီးခံရမႈမ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးအရ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္​ေပးရန္ အိႏၵိယ-ျမန္မာႏိုင္ငံ​    ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးရန္ အလားအလာရွိၾကေၾကာင္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ သဘာဝေတာ႐ိုင္း၊ တိရစၦာန္မ်ား ကာကြယ္ေရး အက္ဥပေဒအရ ပင္လယ္ေမွ်ာ့မ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္းကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္း၊ ၎တို႔အေနျဖင့္လည္း ေရလုပ္သားမ်ားအား ပင္လယ္ေမွ်ာ့ မဖမ္းဆီးၾကရန္ အသိပညာေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝ၁၁

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.