ေဆာင္းပါး — မတ္ ၇၊ ၂ဝ၁၃

တစ္ခါက အာရွတိုက္မွ ဝန္ႀကီး တစ္ဦးထံသို႔ အာဖရိကတိုက္မွ ဝန္ႀကီး တစ္ဦးေရာက္လာသည္ဟူ၏။ ေန႔ဘက္ အလုပ္ကိစၥမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ၾကၿပီးေနာက္ ညဘက္တြင္ အာရွမွ ဝန္ႀကီး၏ အိမ္မွာ ညစာျဖင့္ တည္ခင္း ဧည့္ခံ၏။ အာဖရိကမွ ဝန္ႀကီးက အာရွမွ ဝန္ႀကီး၏ ေနအိမ္ႀကီးကို  ၾကည့္ရင္း အံ့ဩေန၏။ စားေသာက္ၿပီး ေနာက္ အာဖရိကမွ ဝန္ႀကီးက အာရွမွ ဝန္ႀကီးအား ဝန္ႀကီး၏ လစာ ႏွင့္ ဒီလိုအိမ္မ်ိဳးဘယ္လိုေဆာက္လဲ ဟု ေမး၏။ အာရွမွ ဝန္ႀကီးက ဟိုမွာ တံတား တစ္စင္းေတြ႕လားဟု လက္ညႇိဳးထိုးျပ၏။ အာဖရိကမွ ဝန္ႀကီးက လွမ္းၾကည့္လိုက္ရာ တံတား တစ္စင္းျမင္ရ၏။ ထိုအခါ အာရွမွ ဝန္ႀကီးက ဆက္ေျပာသည္မွာ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ဟူ၏။

ေနာက္ ၃ ႏွစ္၊ ၄ ႏွစ္ၾကာေသာ အခါ အာရွမွ ဝန္ႀကီးက အာဖရိက မွ ဝန္ႀကီးထံသို႔ တစ္လွည့္ေရာက္ သြားသည္။ ေန႔ဘက္ အလုပ္ကိစၥမ်ား ၿပီးေနာက္ ညဘက္တြင္ အာဖရိကမွ ဝန္ႀကီး၏ အိမ္တြင္ ညစာျဖင့္ တည္ ခင္းဧည့္ခံ၏။ အာဖရိကမွ ဝန္ႀကီး ၏ အိမ္မွာ နန္းေတာ္ႀကီးတစ္မွ် ခန္း နားလွသည္ကိုေတြ႕ရ၏။ စားေသာက္  ၿပီးေနာက္မွာ အာရွမွ ဝန္ႀကီးက အာဖရိကမွ ဝန္ႀကီးကို လစာႏွင့္ ဒီလိုအိမ္မ်ိဳးဘယ္လိုေဆာက္လဲဟု အံ့ဩႀကီးစြာျဖင့္ ေမး၏။ အာဖရိကမွ ဝန္ႀကီးက ဟိုမွာ တံတား တစ္စင္း ေတြ႕လားဟု လက္ညႇိဳးထိုးျပ၏။ အာရွမွ ဝန္ႀကီးက လွမ္းၾကည့္လိုက္ရာ မည္သည့္ တံတားမွ မေတြ႕။ ထိုအခါ အာဖရိကမွ ဝန္ႀကီးက ဆက္ေျပာသည္ မွာ ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ဟူ၏။

ဒါကေတာ့ အာရွႏွင့္ အာဖရိက မွ အခ်ိဳ႕ေသာ အစိုးရမ်ား၏ လာဘ္ ေပးလာဘ္ယူမ်ားျပားပံုကို တင္စား ထားသည့္ ရယ္ရင္း ေမာစရာ ဟာသေလးတစ္ခုျဖစ္၏။

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ Transprency International အဖြဲ႕က ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ အဂတိ လိုက္စားမႈ အေျခအေန မ်ားကို စနစ္တက် စစ္တမ္းေကာက္ယူ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ျပန္သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ စစ္တမ္းထုတ္ျပန္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ အမ်ားဆံုး ၅ ႏိုင္ငံထဲတြင္ ပါဝင္ေနသည္။ Transprency International အဖြဲ႕၏ Corruption Percepltion Index (CPI) အရ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၆ ႏိုင္ငံ အနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဆင့္ ၁၇၂ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္တြင္ ဆူဒန္၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆိုမာလီယာ တို႔သာရွိသည္။ ထိုစစ္တမ္းအရ အာရွတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေအာက္၌ အာဖဂန္ နစၥတန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား သာရွိၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွအဆင့္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ျပႆနာသည္ ျမန္မာျပည္သူ အားလံုးကို ႀကီးမားစြာ စိန္ေခၚေနၿပီး ဒီမိုကေရစီ ခရီး အတြက္ ႀကီးစြာေသာ ခလုတ္ကန္သင္း ျဖစ္ေနသည္။

ဒီမိုကေရစီ၏ ေရွးဦးသေကၤတ အျဖစ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ား အတန္အသင့္ျဖစ္ထြန္းလာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ေဝဖန္သံထဲတြင္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္မွ တရားသူႀကီး မ်ားလည္း အဓိက ပစ္မွတ္တစ္ခု အေနျဖင့္ ပါဝင္လာခဲ့သည္။ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္၏ သေဘာသဘာဝအရ အမႈသည္မ်ား၏ အႏိုင္အ႐ံႈးကို ဆံုးျဖတ္ေပးရာတြင္ သာမန္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ပင္ ႐ံႈးနိမ့္မႈကို ေက်ေက်နပ္နပ္ လက္ခံႏိုင္သူ ရွားပါးရာ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူျပႆ နာႏွင့္ပါ ေရာေထြး လိုက္သည့္ အခါ တရား သူႀကီးမ်ားသည္ ပို၍ ယိုးစြပ္ခံရစရာ ျဖစ္လာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ ၁/၂ဝ၁၂ တြင္ တရား႐ံုး မ်ားတြင္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ ကင္းရွင္းရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ရွိသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ေရွ႕ေနတစ္ဦးကလည္း တရား သူႀကီးမ်ား လာဘ္စားမႈေၾကာင့္ တရာစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ယိမ္းယိုင္ၿပိဳလဲေနၿပီဟု ညံညံဟိန္းဟိန္း ေျပာဆိုသည္။ သတင္းမီဒီယာ ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕ကလည္း လူေထာင္ဂဏန္း အေရအတြက္အေပၚ စစ္တမ္းျပဳလုပ္ အေျချပဳ၍ တရားသူႀကီးမ်ား အဂတိတရား လိုက္စားမႈေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရး စနစ္မမွ်တ ျဖစ္ေနသည္ဟု စြဲစြဲမွတ္မွတ္ မွတ္ ထင္ေနသည္။

ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းထဲတြင္ ေရစုန္ေမွ်ာရင္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ျပဳလုပ္တတ္ေသာ တရားသူႀကီးအခ်ိဳ႕လည္း ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သာမန္ျမန္မာျပည္သူ မ်ားကဲ့သို႔ စားဝတ္ေနေရး ဝဲဂယက္ထဲတြင္ စုန္းစုန္း မျမႇဳပ္ေအာင္ ဂုဏ္သိကၡာကို အရင္းတည္၍ ပင္ပင္ပန္းပန္း ဆန္တက္ ႐ုန္းကန္ေနရေသာ တရားသူႀကီး မ်ားလည္း အမ်ားစု ရွိေနပါေသးသည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကင္းရွင္းရန္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။ ထိေရာက္စြာ အေရးယူအျပစ္ေပးမည္ ဆိုေသာ နည္းလမ္း တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေတာ့ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ လိမ့္မည္ မဟုတ္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳလုပ္ ရသည့္ အရင္းခံ အေၾကာင္းတရားမ်ား ကိုလည္း ျမစ္ဖ်ားခံၾကည့္မွသာ ျပည့္စံုေပလိမ့္မည္။ အရင္းခံအေၾကာင္း တရားအခ်ိဳ႕ ကိုေျခရာခံ ၾကည့္ခ်င္သည္။

“ဘဦးေရ မင္းလည္း အိမ္ေထာင္ရွိတဲ့လူ၊ ငါလည္း အိမ္ေထာင္ ရွိတဲ့လူပဲ။ သားသမီးေတြက ငါတို႔ရဲ႕ အသည္းကို ကိုင္လႈပ္တယ္ဆိုတာ ငါတို႔သိၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သားသမီးမရွိတဲ့ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး တရားသူႀကီးတခ်ိဳ႕က ဒါကို နားမလည္ၾကဘူး။ သူတို႔က သူတို႔ ေရွ႕ေရာက္လာတဲ့ အရာရွိငယ္ေတြရဲ႕ အမႈဆိုရင္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ကိုင္တြယ္ခ်င္ ၾကတယ္။ တကယ္လို႔ အရာရွိငယ္ ေတြ အမွားက်ဴးလြန္တယ္ဆိုရင္ေတာင္  သူတို႔ရဲ႕ သားသမီး ေတြကို အငတ္ မထားႏိုင္လို႔၊ ကိုယ္တံုးလံုး မထားႏိုင္လို႔ မွားၾကတာခ်ည္းပဲ။ သူတို႔ရတဲ့ လစာကို ၾကည့္လိုက္ဦး။ စိတ္ပ်က္စရာကြ။ သူတို႔ မိသားစုေတြ အတြက္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ဘယ္မွာရွိပါ့မလဲ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ အမွား က်ဴးလြန္ရင္ သူတို႔ကိုေခၚ၊ ေကာင္းတဲ့ အႀကံဥာဏ္ေပး၊ သတိေပး၊ တစ္ႀကိမ္နဲ႔ မလံုေလာက္ဘူး၊ ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ လုပ္ရမွာ။ ဒါမွ ေကာင္းမလာဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ထိုက္သင့္တဲ့ အားေလ်ာ္စြာ အျပစ္ေပးရမွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကို အျပစ္ေပးရင္ သားသမီးေတြ ကိုပါ အျပစ္ေပးသလို ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္ ဆိုတာေတာ့ သတိထားေနာ္”

အထက္ပါ ေျပာစကားမ်ားမွာ ၁၉၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလက တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဆာအာသာ ေပ့ဂ်္ (Sir Arthur Page) က တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီး ဦးဘဦး (ေနာင္အခါ သမၼတ ဦးဘဦး)ကို ေျပာခဲ့သည့္ စကားမ်ားျဖစ္သည္။ သမၼတ ဦးဘဦး၏ ကိုယ္တိုင္ေရး အတၳဳပၸတိၲ MY BURMA စာအုပ္ကို ဆရာစိန္ဝင္းစိန္က “ကြ်ႏု္ပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ” အမည္ျဖင့္ ဘာသာျပန္ထားေသာ စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ လစာေငြ နည္းပါးမႈ၊ သားသမီးမ်ား၊ အမွားမ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ ျပႆနာကို အရင္းခံ အေၾကာင္းတရား တစ္ခုအျဖစ္ လစာေငြ မလံုေလာက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ စဥ္းစားေပးေသာ ကိုလိုနီေခတ္ ႏိုင္ငံျခားသား တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦး ၏ ႐ႈျမင္ပံုကား မွတ္မွတ္သားသား ျဖစ္ စရာပင္။

သမၼတ ဦးဘဦး ကိုယ္တိုင္ကလည္း ထိုစာအုပ္၏ တစ္ေနရာတြင္ အလားတူ ဤသို႔ သံုးသပ္ျပထားသည္။ “အတိုင္း အတာတစ္ခုအထိ အက်င့္ပ်က္မႈကို ေတြ႕ရသည္မွာ တရားစီရင္ေရး၏ ေအာက္တန္းရာထူးမ်ားတြင္ ေတြ႕ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္း အရင္းကို စဥ္းစားရန္မလို၊။ ေကာင္းေသာ၊ အရည္အခ်င္းရွိေသာ၊ သိကၡာ ရွိေသာ ဝန္ထမ္းကို လိုလွ်င္ တန္ရာတန္ေၾကး ေပးမွ ရႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ လစာနည္းနည္းပဲ ေပးလွ်င္ အျခား တစ္နည္းနည္းျဖင့္ သူ႔ဝင္ေငြကို ျဖည့္ တင္းလိမ့္မည္မွာ ဓမၼတာပင္။ တရား စီရင္ေရး၏ အငယ္ထမ္းဝန္ထမ္းမ်ား အတြင္းတြင္ ဤသို႔သာျဖစ္ေနၾက၏။ သူတို႔အား လခအလြန္နည္းပါးစြာ ေပးထားသည္။ တစ္လလွ်င္ ႐ူပီေငြ ၁၅ဝ ခန္႔ျဖင့္ စတင္ၾကရသည္။ ထိုေခတ္တြင္ ေနထိုင္မႈစရိတ္ အလြန္ နိမ့္က်ေသာ္လည္း တရားသူႀကီး တစ္ေယာက္ အဖို႔ ေကြ်းရေမြးရသည္မွာ သူ႔မိသားစုအျပင္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း ပါရွိေနႏိုင္ေသးသည္ ကိုလည္း ေမ့မထားအပ္ပါ။ ထို႔ျပင္ က်ားႏွင့္ လိုက္ဖက္ေအာင္ ေျခရာ လိုက္ႀကီးေပးရသည့္ ကိစၥမ်ား လည္း ရွိေသး၏။

တရားသူႀကီးတစ္ဦးတြင္ မိသားစုရွိသည္။ သားသမီးမ်ား ပညာေရး ကိစၥရွိသည္။ က်န္းမာေရး ကိစၥရွိသည္။ လူမႈေရး ကိစၥရွိသည္။ အိမ္ငွားရၿပီဆိုလွ်င္ အိမ္လခက ရရွိသည့္ လစာ၏ ထက္ဝက္ခန္႔ အနည္းဆံုးရွိသည္။ ရရွိေသာ လစာႏွင့္ အမွန္ တကယ္ အေျခခံ ကုန္က်စရိတ္ ေစ့ငမိပါရဲ႕လား။ လိုေငြကို မည္သို႔ ရွာေဖြမည္နည္း။ တရားသူႀကီးမ်ားသာ မဟုတ္။ အျခားဝန္ထမ္းမ်ားေရာ ယင္းတို႔ရရွိသည့္ လစာႏွင့္ အေျခခံ ကုန္က်စရိတ္တို႔ ကာမိပါရဲ႕လား။ သူတို႔ေရာ လိုေငြမ်ားကို မည္သို႔ရွာေဖြ ၾကမည္နည္း။

အဓိက ဆိုလိုခ်င္သည္မွာ အေျခခံ ကုန္က်စရိတ္ကို ေထမိေစႏိုင္မည့္ ထိုက္သင့္ေသာ လစာစရိတ္ မရရွိျခင္းသည္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ ျဖစ္ပြားရသည့္ အရင္းခံ အေၾကာင္းရင္းထဲတြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ဟု ေျပာလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ျပဳလုပ္မႈကို ကာကာ ကြယ္ကြယ္ျပဳလိုျခင္းမဟုတ္။ အရင္းခံ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို  ျပည့္စံုစြာ ထည့္သြင္း စဥ္းစားေစလိုသည့္ ဆႏၵသက္သက္သာျဖစ္ပါသည္။

ပုစၦာတစ္ခု အေျဖထုတ္ရာတြင္ ေပးထားခ်က္ ျပည့္စံုမွ မွန္ကန္ေသာ အေျဖတစ္ခု ထုတ္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ ေပးထားခ်က္ မျပည့္စံုပါက အေျဖ တစ္ခု ရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း မွန္ကန္ေသာ အေျဖျဖစ္မည္ မဟုတ္။ ေပးထားခ်က္ မျပည့္စံုဘဲ အေျဖထုတ္ ခိုင္းေနၾကသျဖင့္ အေျဖမွားမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ လူလားေျမာက္ ဖို႔ အေျဖမွန္မ်ား ထုတ္ႏိုင္ရန္ လိုပါလိမ့္မည္။

သက္ေဇာ္ႏိုင္

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*