အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးေနာက္ တစ္ေဒၚလာကို ၁၂၉၀ ေက်ာ္မွ ၁၂၈၃က်ပ္ အထိ ေစ်းက်ခဲ႔ၿပီးေနာက္ ယေန႔တြင္ တစ္ေဒၚလာကို ၁၂၉၉ က်ပ္ အထိ ျပန္တက္လာခဲ႔သည္။

အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေငြေစ်းက်နိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား ရွိေသာ္လည္း အဆုံးသတ္ရလဒ္မွာ ၁၃၀၀ နားကပ္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

နိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ ညေန ဘက္တြင္ ျပင္ပေငြလဲလွယ္သည္႔ ေစ်းကြက္တြင္ တစ္ေဒၚလာလ်ွင္ က်ပ္၁၂၉၉ ေပါက္ေစ်းရွိသည္။

ထိုမွ်မကေသး အိမ္ၿခံေျမ လုပ္ငန္း သူေဌးႀကီး ထရန္႔သည္ သမၼတျဖစ္လာရန္ ေသခ်ာခဲ့မႈက ကမၻာ႔စီးပြားေရးအတြက္ ဂယက္႐ိုက္ခဲ့ၿပီး မကၠဆီကို ပီဆုိတန္ဖိုးသည္ စံခ်ိန္တင္ က်ဆင္းမႈႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရသည္။

မကၠဆီကို ပီဆိုတန္ဖိုးသည္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၂၀ ပီဆို အထက္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၁၉ ႏွစ္ အတြင္း အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။

အေထာက္အထား မရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်မ်ားအား ႏွင္ထုတ္မည္ဟူေသာ ကတိ၊ နယ္စပ္တြင္ တံတိုင္းေဆာက္မည္ ဟူေသာ ကတိ၊ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္အား ဖ်က္သိမ္းမည္ဟူေသာ ကတိမ်ား အပါအဝင္ ထရန္႔၏ မကၠဆီကို ဆန္႔က်င္ေရး ကတိမ်ားက ပီဆိုကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေစခဲ့သည္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*