ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက အလ်င္အျမန္ ဝင္ေရာက္ကာ အဖိုးတန္ ေငြရလမ္းမ်ား ရွာေဖြေနၾကေသာ္လည္း စေတာ့ရွယ္ယာ ေဈးကြက္မရွိ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ ထြက္ေပၚရန္ ေႏွာင့္ေႏွးလ်က္ ရွိဆဲျဖစ္သည့္အျပင္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား မွာလည္း အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢတို႔၏ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းလ်က္ ရွိသည္။

ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစြမ္းအစအရွိဆံုး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအနက္မွ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေဇာ္ေဇာ္က ထိုအေျခအေနကို ေျပာင္းလဲလိုသည္ဟု သူ၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႐ံုးခန္းတြင္ျပဳလုပ္ေသာ Reuters သတင္းဌာနႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခန္း တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးေဇာ္ေဇာ္က ႐ႈပ္ေထြးေသာ ကုမၸဏီဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း တစ္ရပ္ကို အသံုးျပဳ၍ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အခ်က္ အခ်ာ ေနရာ ရွိ သူ၏ ကုမၸဏီသို႔ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ဝင္ေရာက္ လာႏိုင္ေစရန္ လမ္းဖြင့္ၿပီး ပိတ္ဆို႔ အေရးယူ ခံထားရေသာ ျမန္မာ့လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး တို႔ကိုလည္း အမည္ေကာင္း ျပန္ရရွိႏိုင္ရန္ အေထာက္ အကူ ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

စင္ကာပူမွ ေမြ႕ရာလိုင္နင္ ထုတ္လုပ္သည့္ Aussino Group ကို  စင္ကာပူေဒၚလာ သန္း ၇ဝ (ကန္ ေဒၚလာ ၅၇.၁ သန္းခန္႔) ျဖင့္ လက္လႊဲရယူရန္ အစီအစဥ္မ်ား စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ကာ စင္ကာပူ အာဏာပိုင္ တို႔က သူပိုင္ကုမၸဏီ၏ စာရင္းဇယားမ်ားကို စစ္ေဆးသံုးသပ္ျခင္းကို ၃ လမွ ၆ လအတြင္း  ၿပီးစီးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထား ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဇာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ စင္ကာပူကုမၸဏီကို ဦးေဇာ္ေဇာ္၏ စြမ္းအင္လုပ္ငန္း ဌာနခြဲမ်ားက ကိုင္တြယ္ထားေသာ ျမန္မာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ကုမၸဏီအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေရး လမ္းစကို ရွင္းလင္း ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

သစ္လုပ္ငန္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္း၊ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း၊ ဇိမ္ခံ အပန္းေျဖ စခန္းမ်ား၊ စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ိဳးစံု ပိုင္ဆိုင္ လုပ္ကိုင္ေသာ ဦးေဇာ္ေဇာ္ ထက္ သာလြန္ အစြမ္းထက္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္ သူေဌးႀကီး အေရအတြက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မ်ားမ်ားစားစား မရွိလွေပ။

ဦးေဇာ္ေဇာ္က ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးေဆာင္သူတို႔ကို အေနာက္ႏိုင္ငံတို႔က လက္ကမ္း ႀကိဳဆိုရန္မွာ အခ်ိန္ အတိုင္းအတာ တစ္ရပ္မွ်သာ လိုေၾကာင္း ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးခဲ့သည္။

“အစိုးရကလည္း တကယ့္ကို အလုပ္ လုပ္ေနတယ္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပးသလို သူတို႔ရဲ႕ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ မႈေတြကလည္း သိပ္ေကာင္းပါတယ္။ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေတြဟာ အခ်ိန္ မ်ားမ်ားစားစား က်န္ေတာ့ မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ကြ်န္ေတာ္ ထင္ပါတယ္”ဟု ဦးေဇာ္ေဇာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လာမည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း စတင္မည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ခရီးစဥ္ႏွင့္ စက္တင္ ဘာ ၁၇ ရက္က စတင္ခဲ့ေသာ ႏိုဘယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ခရီးစဥ္ တို႔ကလည္း တိုးတက္မႈမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းလာႏိုင္မည္ဟု သူက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

၃ ႏွစ္ဆက္တိုက္ အ႐ံႈးေပၚ ေနခဲ့ေသာ Aussino ကုမၸဏီႏွင့္ ေပါင္းစည္းျခင္းအားျဖင့္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ ၏ Max Myanmar ကုမၸဏီသည္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြလံုးေငြရင္း ေဈးကြက္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။ Aussino သည္ စင္ကာပူ အိတ္ခ်ိန္း ေစာင့္ၾကည့္စာရင္းတြင္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ ကတည္းက ပါဝင္ေနခဲ့သည့္ ကုမၸဏီ ျဖစ္ၿပီး အျမတ္အစြန္း ေပၚေပါက္ေအာင္ မျပဳႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ပယ္ဖ်က္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။

ဇြန္လ အတြင္းက ေၾကညာခဲ့ေသာ ဦးေဇာ္ေဇာ္၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ အဆိုျပဳလႊာအရ Aussino က ဦးေဇာ္ေဇာ္၏ Max Strategic Investments ကို ဝယ္ယူရန္ အစု ရွယ္ယာသစ္မ်ား ထုတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ Max Strategic Investements သည္ စင္ကာပူ အေျခစိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဦးပိုင္ကုမၸဏီ တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္လုပ္ကိုင္မည္  ျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ သူ၏ စြမ္းအင္ လုပ္ငန္း ခ်ဲ႕ထြင္ေရးအတြက္ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ ျပဳမည့္ ကိရိယာ အသစ္တစ္ရပ္ ရရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။

ဦးေဇာ္ေဇာ္

ဦးေဇာ္ေဇာ္

စီးပြားေရး ၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆး႐ံုအသြင္ ေျပာင္းထားေသာ သူ၏ ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ စင္ကာပူမွ ႀကီးၾကပ္ေရး အရာရွိ မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ား က သူ႔ကုမၸဏီ၏ စာရင္းဇယားမ်ား ကို စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈလ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဇာ္က ေျပာၾကား ခဲ့ေသာ္ လည္း ေသခ်ာေသာအေျဖတစ္ရပ္ ထြက္ေပၚျခင္းမရွိေသးေပ။

အခ်ိဳ႕ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ တို႔ကမူ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ “အထူးသတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား” စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ဦးေဇာ္ေဇာ္၏ စီမံကိန္းကို စင္ကာပူ အာဏာပိုင္တို႔က အတည္ျပဳ လိမ့္ဟုတ္၊ မဟုတ္ သံသယ ရွိၾကသည္။ အဆိုပါစာရင္းတြင္ အမည္ပါဝင္သူတို႔၏ အေျခခံ ပစၥည္းမ်ားကို မေျပာင္းမေရႊ႕ႏိုင္ ေအာင္ ပိတ္ဆို႔ထား မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား မ်ားကိုလည္း ယင္းတို႔ႏွင့္ လုပ္ငန္း ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရန္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တားျမစ္ထားေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု Treasury Department ၏ Website တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ ကမူ အေကာင္းျမင္ ႐ႈေထာင့္မွ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ Aussino ၏ စေတာ့ေဈးႏႈန္း သည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ၂၆၈% ျမင့္တက္ လာခဲ့သည္။ စင္ကာပူ၏ စံခ်ိန္အၫႊန္းကိန္း Strait Times Index သည္ အျမတ္ ၁၆% သာ ရွိသည္။

စစ္တပ္က အရပ္သား တစ္ပိုင္း အစိုးရသို႔  ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း အာဏာလႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့ခ်ိန္မွ စတင္၍ ေခတ္ေျပာင္း သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဇာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရေဟာင္း လက္ထက္က ခ႐ိုနီစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ပံုရိပ္ကို ေျပာင္းလဲရန္ နည္းလမ္း အသြယ္သြယ္ျဖင့္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိၾကသည္။ အလွဴအတန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ထူေထာင္ျခင္း၊ တစ္ခ်ိန္က မ်က္ႏွာႀကီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုသာ အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားေစခဲ့ေသာ လုပ္ငန္း စာခ်ဳပ္မ်ား အေပၚ မွီခိုခဲ့သည့္ ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္း အင္ပိုင္ယာမ်ားကို ျပန္လည္ခ်ိန္ညႇိျခင္း အစရွိသျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကေပသည္။

ဦးေဇာ္ေဇာ္၏ ႐ံုးခန္းရွိ စားပြဲတစ္လံုးေပၚမွ စာမ်က္ႏွာ ၇၅ မ်က္ႏွာပါရွိေသာ ေၾကြေရာင္ ဖိတ္ဖိတ္လက္ ေနသည့္ စာအုပ္က သူ၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အလွဴအတန္းမ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳစု ေဖာ္ျပထားေပသည္။ ဦးေဇာ္ေဇာ္က သူ႔ကုမၸဏီသည္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း၌ပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူတို႔ကို စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား တိုက္႐ိုက္ ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေဈးကြက္သည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အထိ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ဖြယ္ မရွိေသးေပ။

“ကြ်န္ေတာ္က ဒီတိုင္းျပည္ကို ကူညီေနတာပါ။ အလုပ္အကိုင္ေတြ ဖန္တီးေပးေနတာပါ။ ျပည္သူေတြကို အကူအညီ ေပးေန တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ့္အေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေတြ ရွိေနတုန္းပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ နာမည္ေကာင္း ျပန္ရဖို႔ လိုအပ္ သလို ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း အဲဒီအထဲမွာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးေဇာ္ေဇာ္က ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။

Ref: Blacklisted Myanmar Tycoon Seeks Salvation in Singapore by Jason Szep

Reuters

ဝ၃၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇
ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*