အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္ — ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈၊ ၂ဝ၁၂

ပြင့္လင္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ လူ႔ေဘာင္သစ္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို အေျခခံ၍ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို တည္ေဆာက္ရာ၌ ပညာေရး က႑သည္ အဓိကက်ေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္တို႔၏ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေထာက္အပံ့ ေပးရန္ႏွင့္ ပညာကို ရွာမွီးလိုေသာ္ လည္း ေငြေၾကးခက္ခဲ၍ ပညာမသင္ရေသာ ကေလးမ်ား ရွိေနျခင္း မွ ကင္းေဝးႏိုင္ရန္ အတြက္ မည္သူမဆုိ ပညာဒါန တတ္ေရာက္ သင္ၾကားႏိုင္သည့္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနေသာ အန္အယ္လ္ဒီ ပညာေရးကြန္ရက္ လက္ေအာက္ရွိ အေမ့အရိပ္ နယ္စည္းမျခား ပညာဒါနေက်ာင္းကုိ ယခုက႑မွ တစ္ဆင့္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အေမ့အရိပ္ပညာဒါနေက်ာင္း ကုိ အန္အယ္လ္ဒီ အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ဝိုင္းဝန္း စုဖြဲ႕ ကာ ဖြင့္လွစ္ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ပညာဒါနေက်ာင္းကို ၈ တန္း၊ ၉ တန္း၊ ၁ဝ တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အဓိကထား ရည္ရြယ္ ဖြင့္လွစ္ ထားၿပီး လက္ရွိတြင္ အဂၤလိပ္ စကားေျပာ သင္တန္း၊ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ား သင္ ၾကားေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ သင္ တန္းႏွင့္ လူငယ္မ်ား အသိဉာဏ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစမည့္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အေျခခံပညာ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ၾကားေပးရာ၌ က်ဴရွင္သေဘာ ကဲ့သို႔ သင္ ၾကားေပးေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္သူမ်ားတြင္ ၈ တန္းေက်ာင္း သားဦးေရက အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ၁ဝ တန္း အျပင္ေျဖႏွင့္   ေက်ာင္းေျဖ ေက်ာင္းသား ၄ဝ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ၉ တန္း ေက်ာင္းသား ၃၅ ဦးကို သင္ၾကားေပး ေနေၾကာင္း တည္ေထာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚမိမိႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ကေလးမ်ားကို စာသင္ၾကားရာ၌ ေက်ာင္းတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၁၂ ဦးရွိကာ လုပ္အားေပး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အပါအဝင္ ၁၄ ဦး ဝန္းက်င္ ရွိေၾကာင္း၊ ၈ တန္း၊ ၉ တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ က်ဴရွင္ သဖြယ္သင္ၾကား ၿပီး ၁ဝ တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို အျပင္ေျဖဆုိပါက တစ္ေန႔တာ ေန႔စဥ္ သင္ၾကားေပး၍ စာေမးပြဲေျဖရန္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္း ကိုလည္း ေက်ာင္းမွာ အၿပီးအစီး စီစဥ္ေပးေၾကာင္း၊ စာေမးပြဲ ေျဖရန္ နီးကပ္ လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဂိုက္ဆရာ မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ပုိ သင္ၾကားျခင္းမ်ားကိုပါ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေက်ာင္း တက္၍ ျပန္လာသည့္ အခ်ိန္၌ သင္ၾကားေပးၿပီး ယခုကဲ့သို႔ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။

ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္သည့္  ကေလးမ်ားကို စာအုပ္စာတမ္းဖုိး အခမဲ့ တာဝန္ယူၿပီး အေပၚအက်ႌ အျဖဴေရာင္ ၊ ေအာက္ခံ ပုဆိုး၊ ထဘီ မ်ားကို ဝတ္ဆင္ေစၿပီး အေမ့အရိပ္ ပညာဒါနေက်ာင္း၏ ရင္ထုိးကို တပ္ဆင္ေစ သည့္ စည္းကမ္း ထားရွိေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္ စကားေျပာ သင္တန္းကို အသက္အပိုင္း အျခားမေရြး မည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး သံ႐ံုးမွ ဆရာက လာေရာက္သင္ၾကားေၾကာင္း၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ ညေန ၅ နာရီတြင္ သင္ၾကား ေပးၿပီး သင္တန္းသား ၂၁ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ ၾကေၾကာင္း ေဒၚမိမိႀကီးက ေျပာသည္။

ယင္းပညာဒါနေက်ာင္းကို “အေမ့အရိပ္”ဟု နာမည္ေပးထားျခင္းကို တည္ေထာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚမိမိႀကီးက “အန္တီတို႔က အေမစုရဲ႕ အန္အယ္လ္ဒီ ပညာေရး ကြန္ရက္ လက္ေအာက္ခံေလ။ အန္ အယ္လ္ဒီ ပညာေရး ကြန္ရက္ဗဟို မွာလည္း အသင္းဝင္ထားတဲ့ ေက်ာင္း ျဖစ္လို႔ ဒီနာမည္ေပးျဖစ္တာ။ အေမ့ အိမ္တုိ႔ အေမ့အရိပ္တုိ႔ အကုန္လံုး က အေမ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ ပညာေရးကြန္ရက္ေတြ ပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမ့အရိပ္ ပညာဒါန ေက်ာင္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ကေလးငယ္ မ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္၊ ဗလာစာအုပ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီ ျခင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အပါအဝင္ အျခားေဒသမ်ားရွိ ဘုန္း ေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ပညာသင္ၾကားေရး၊ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ စစ္မွန္ေသာ ပရဟိတ ပညာဒါန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဆက္သြယ္၍ ကူညီပံ့ပိုးျခင္း၊  အခမဲ့ အခ်ိန္ပုိင္း ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ အခမဲ့ ပညာ သင္ၾကားေပးႏိုင္မည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ပညာ ဒါနျပဳလုိေသာ ဘာသာေရး လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အား ဆက္သြယ္ကြန္ရက္ဖြဲ႕ျခင္း၊ ထက္ျမက္ေသာ ပညာတတ္ လူငယ္မ်ားမွ ေငြေၾကးခက္ခဲေသာ သူတို႔ ကို ေရြးခ်ယ္ကာ အခေၾကးေငြေပး ၍ တက္ေရာက္ သင္ၾကားရသည့္ သင္တန္းမ်ားသို႔ ေစလႊတ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း၊ ပညာမသင္ခဲ့ရသူမ်ား ကို အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္း ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အျခား အန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ပညာေရး လူမႈေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ၿပီး ပညာသင္ ၾကားေပးရျခင္းအေပၚ ေဒၚမိမိႀကီး က “ကေလးေတြကို ပညာသင္ေပးရတဲ့ ကုသိုလ္က ဘဝမွာ ဘယ္ အလွဴနဲ႔မွ မတူတဲ့ ဒါနမ်ိဳးရလို႔ ပီတိ ျဖစ္ရပါတယ္။ အန္တီတို႔  ေက်ာင္း သားဘဝက ေအဘီစီဒီေတာင္  ၅ တန္းမွ သင္ရတာ။ ပညာေရးကို အေျခအေန မေပးခဲ့ဘူး။ အရမ္းပညာ မတတ္တဲ့ အတြက္ ေနရာ တကာမွာ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိ ဂုဏ္ငယ္တယ္လုိ႔ ခံစားရတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာင္ႏိုင္ေရး တုန္းက ေအာင္ႏိုင္ေရး ၿပီးလို႔ မႏၲေလးကေန ရန္ကုန္ကုိ ရထားနဲ႔ ျပန္လာေတာ့  ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသား ႏိုင္ငံျခားသား တစ္ေယာက္နဲ႔ ရထားေပၚမွာဆံုေတာ့  သူက ဟိုင္း လုိ႔ ႏႈတ္ဆက္ေတာ့ အန္တီလည္း ျပန္ႏႈတ္ ဆက္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အန္တီက အေမစု ႐ုပ္ပံုပါတဲ့ အက်ႌဝတ္ ထားေတာ့ သူက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ သူသိတယ္တဲ့။ ဘယ္လုိ ပတ္သက္လဲလုိ႔ အန္တီ့ကို ေမးေတာ့ ကၽြန္မနာမည္ က ေဒၚမိမိ ႀကီးပါ အန္အယ္လ္ဒီ အဖြဲ႕ဝင္ပါလုိ႔ အဂၤလိပ္လုိ ေျပာလိုက္ေတာ့ သူက အဂၤလိပ္လို တတ္တယ္ထင္ၿပီး တစ္လမ္း လံုး စကားေျပာ ေတာ့ အန္တီလည္း နားမလည္ဘူး။ ေနာက္ဆံုး တစ္လမ္းလံုး မအိပ္ခ်င္ဘဲနဲ႔ ေခါင္းမူးၿခံဳၿပီး အိပ္ ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္လာခဲ့ရတဲ့ ဘဝပါ။ အဲဒီလိုျဖစ္ၿပီး ကိုယ္တုိင္ခံစားခဲ့ရေတာ့ ေနာင္လာ ေနာင္သားကေလးေတြကို အန္တီ့လုိ တစ္လမ္းလံုး No နဲ႔ပဲ ေျဖခဲ့ရတဲ့ ဘဝမ်ဳိးမျဖစ္ေစခ်င္လုိ႔ ဒီေခတ္မွာ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေငြေၾကးနဲ႔ သူငယ္ ခ်င္းေတြ ေပါင္းၿပီး ယခုလို ပညာဒါနမ်ဳိး ျပဳျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမ့အရိပ္ပညာဒါေက်ာင္းကို ယခင္က လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၁ ရပ္ကြက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသား အင္အား မ်ားျပားလာၿပီး ေနရာ အခက္အခဲ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ယခု အိမ္ နံပါတ္ ၂၁ (ဘီ)၊ ပထမထပ္၊ ၇ ရပ္ကြက္၊ မယ္ဇီကုန္း ေက်ာင္း လမ္း၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလုိပါက ဖုန္းနံပါတ္ ဝ၉-၅ဝ၆၆၇ဝ၃ ေဒၚ မိမိႀကီး ၊ ဝ၉-၅ဝ၆၃၉ဝ၉ ေဒၚစန္းစန္းဝင္းတို႔ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝဝ၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အ႐ုဏ္ဦး လူမႈကူညီေရး အသင္း

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂ဝ၁၃
ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၃

ဘဝျမင့္မိုရ္

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ၂ဝ၁၂

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*