က်န္းမာေရး သတင္း — မတ္ ၂၂၊ ၂ဝ၁၃

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၌ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္က ထြက္ရွိခဲ့ေသာ အေရျပားကင္ဆာအား စံုစမ္းေပးႏိုင္သည့္  Smart phone app: beta version ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ U.K ၏ ေဈးကြက္၌ အေရျပားကင္ဆာအား စံုစမ္း ေပးႏိုင္သည့္ App အသစ္တစ္ခု ထြက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ “Mole Detect Pro” ဟုအမည္ရၿပီး တိက်ေသာ အေျဖအား ၂၄ နာရီ အတြင္း စံုစမ္းေပးႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ မွည့္ကဲ့သို႔ေသာ ေရာင္ျခယ္ရွိသည့္ အေရျပားေနရာအား ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ယူရၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ အေရျပား ဆရာဝန္အမ်ားစုအသံုးျပဳေသာ ABCDE နည္းပညာျဖင့္ melanoma ဟူေသာ အေရျပား ကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္စြမ္း ရွိမရွိကို နည္းပညာျဖင့္ တြက္ခ်က္ ေပးႏိုင္သည္။

ABCDE method မွာ မွည့္၏ Asymmetry (ပံုသ႑န္မမွန္ျခင္း)၊ Borden (အနားသတ္မညီျခင္း)၊ Colour (အေရာင္ထူးျခားျခင္း)၊ Diameter (6mm ထက္ ႀကီးျခင္း)၊ Evolution (အရြယ္အစား၊ အေရာင္၊ ပံုစံေျပာင္း လာျခင္း)စသည္တို႔အေပၚ အေျခခံ ထားသည္။ U.K ၌ အေရျပား အထူးကုျဖစ္သူ Dr.Ashworlth မွာ ယခု ထြက္ရွိလာေသာ App အသစ္အား စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိၿပီးဤ app အား EyeNetra ဟူေသာ App အမည္ျဖင့္ မ်က္လံုး စမ္းသပ္ႏိုင္ေသာ smart phone app နည္းပညာျဖင့္ ဆုရရွိခဲ့ ေသာ အေမရိကန္နည္းပညာရွင္မ်ား က တီထြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေရျပား ကင္ဆာသည္ U.K ၌ အျဖစ္မ်ားဆံုး ကင္ဆာအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ငယ္ရြယ္သူ မ်ား၏ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ Basal cell carcinoma ဟူေသာ အေရျပား ကင္ဆာ အမ်ိဳးအစား ပိုမိုျဖစ္ပြား ေလ့ရွိသည္။ ဤသို႔ နည္းပညာ အရွိန္ အဟုန္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္၍ ေစာစီးစြာ သိရွိႏိုင္ပါက အေရျပား ကင္ဆာ ျဖစ္ႏႈန္းအား ေလွ်ာ႔ခ် ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္၍ အဆိုပါ ဗစစ အသစ္ တီထြင္မႈမွာမ်ားစြာ အေရးပါ ေၾကာင္း Dr.Ashworth က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က University of Machiganr မွ UM Skin Check  ဟူေသာ အေရျပားေရာဂါႏွင့္ ကင္ဆာအား စစ္ေဆးေပးသည့္ app တစ္ခု အား တီထြင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ အေရျပားေရာဂါႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စံုစမ္း ေပးႏိုင္ ေသာ smart phone app မ်ားစြာ ေပၚထြက္ေနေသာ္လည္း တိက်မႈ အင္အား နည္းပါးေနေသးသည္။ ဇန္နဝါရီလ ထုတ္  JAMA dermatology ၌ smart phone app မ်ား၏ ေလးခုတြင္ တစ္ခုလွ်င္သာ အေရျပား ကင္ဆာ စံုစမ္းႏိုင္မႈ တိက်ၿပီး က်န္ ၃ ခုမွာ melanoma ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ခန္႔မွန္းမႈ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ လြတ္သြား ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ app မ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းေၾကာင့္ အနည္းဆံုး မိမိကိုယ္တိုင္ သံသယရွိဖြယ္မွည့္ မ်ားအား ႀကိဳတင္ စစ္ေဆးႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္လွ်င္ အထူးကုႏွင့္ တိုင္ပင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ယင္းမွာ အသံုးျပဳသူမ်ား အတြက္ သာမက က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ပါ အက်ိဳးရွိေသာ နည္းပညာ တစ္ရပ္ျဖစ္ ေၾကာင္း Dr.Ashworth ကေျပာၾကား ခဲ့သည္။

Ref: Medical News Today

ဝ၇၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*