ျပည္တြင္းသတင္း — မအူပင္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၇၊ ၂ဝ၁၃

ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မအူပင္နည္းပညာ တကၠသိုလ္ႏွင့္ စြန္သိုက္ေက်းရြာ၊ ေရလဲကေလး ေက်းရြာ အထိ ေပါက္ေသာ အေဝးေျပး ကားလမ္းမႀကီးကို ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ျပင္ဆင္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိၿပီး ထိုသို႔ ျပင္ဆင္မႈမ်ားသည္ ယခုမွလုပ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ယခင္ကလည္း ျပင္ဆင္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ မႈမ်ားသည္ မိုးတြင္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ၿပိဳက်ပ်က္စီးကာ အသံုးျပဳရန္ ခက္ခဲေနသည္ဟု သိရသည္။

အထက္ပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍  စြန္သိုက္၊ ေရလဲကေလး အစရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားမွ မအူပင္ၿမိဳ႕ထဲသို႔ ဆိုင္ ကယ္ (သို႔) စက္ဘီးျဖင့္ အသြားမ်ားေလ့ရွိၿပီး မအူပင္နည္းပညာ တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း  ထိုလမ္းကို ေက်ာင္း သြား ေက်ာင္းျပန္ အသံုးျပဳေလ့ရွိေၾကာင္း၊ လမ္းျပဳျပင္ မႈလုပ္ရာတြင္ ေက်ာက္ခဲမ်ားေပၚ သဲမ်ားဖံုးထားျခင္း သာျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ မိုးတြင္းေရာက္ေသာအခါ သဲမ်ားေပ်ာ္က်ကုန္ၿပီး လမ္းမ်ား ယိုယြင္း ပ်က္စီးေလ့ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ မၾကာခဏ ဆိုသလို လမ္းေဘး တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ရွိ ေက်ာက္ပံုမ်ား ႏွင့္ တိုက္မိကာ ေသဆံုးမႈမ်ား ရွိခဲ့ ေၾကာင္းႏွင့္ ေႏြရာသီသို႔ေရာက္ေသာ အခါတြင္လည္း ခဲမ်ားေၾကာင့္ ဆိုင္ကယ္ ဘီးေပါက္မႈ ႀကံဳၿပီး သြားလာေရးအရ ခက္ခဲမႈမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက ဆိုသည္။

အဆိုပါ မအူပင္ကားလမ္းမ ႀကီးကို ေဒသခံရြာသားမ်ား၊ မအူ ပင္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ား သည္ ဆိုင္ကယ္ သို႔မဟုတ္ စက္ဘီးျဖင့္ မအူပင္ၿမိဳ႕ထဲသြားရာ  တြင္ အသံုးျပဳရသည္။ လမ္းေဘး တစ္ဖက္ တစ္ခ်က္တြင္ လမ္းျပဳျပင္ လက္စေက်ာက္ပံုမ်ားထားရွိၿပီး ရံဖန္ရံခါ ညဘက္ခရီးသြားသူမ်ား ဆိုင္ကယ္ မေတာ္တဆမႈမ်ားျဖင့္ အသက္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ျပင္ ဆင္မႈမ်ားမွာလည္း မိုးတြင္းေရာက္ ေသာအခါ ၿပိဳက်ပ်က္စီး၍ ေဒသခံမ်ား၊ မအူပင္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သြားေရး လာေရး အခက္အခဲ ႀကံဳေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ဝ၈၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*