တိုင္းရင္းသားသတင္း — ေဖေဖၚဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၇


၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသား ညီလာခံက သေဘာတူ ခ်မွတ္ထား တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ဆိုင္ရာ အေျခခံမူ(၈)ခ်က္ကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးဖလွယ္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ(CNDJC) မွာ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႔မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္မွ မတ္ ၁ ရက္အထိ သုံးရက္တာ ျပဳလုပ္မယ့္ လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသား အဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခုလို ေျပာၾကားလိုက္တာပါ။ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ ေန႔လည္၁ နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Summit ParkView ဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္ဦး (CNF)၊ ခ်င္းႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြ ခ်င္းအရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းေတြ (CSO)နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ခ်င္းအမ်ဳိး သားႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (CNDJC) ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ အခုလို ေျပာၾကားလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသား ညီလာခံက သေဘာတူ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ဆိုင္ရာ အေျခခံမူ (၈) ခ်က္မွာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသုံးရပ္ ပိုင္းျခားခြဲေဝမႈ၊ တန္းတူေရး၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္၊ လူနည္းစုအခြင့္အေရး အာမခံခ်က္၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ က်ား၊ မ တန္းတူေရး၊ ဘာသာေရးကို အေျခမခံတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္ေရး စတဲ့အခ်က္ေတြ ပါဝင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္ဦး (CNF) ရဲ႕ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ရမ္းကုလ္ က်ဳံးက ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*